UPUTA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE POVODOM BLAGDANA SVI SVETI

Uoči 01. studenoga, Dan svih svetih kada naši građani masovno obilaze posljednja počivališta preminulih, a s obzirom na epidemiološku situaciju i pojačani rizik od širenja bolesti COVID-19 zbog velikog broja građana koji će istovremeno obilaziti groblja i druga počivališta svojih preminulih, Stožer Civilne zaštite Općine Križ, ukazuje svima koji će obilaziti groblja i druga počivališta svojih preminulih na važnost održavanja fizičke distance i pridržavanja općih epidemioloških mjera prilikom takvih obilazaka (npr. izbjegavanje rukovanja i bliskih kontakata) te na obvezu korištenja maski za lice ili medicinskih maski kad god nisu u mogućnosti održavati fizičku distancu.

Regulacija prometa za blagdan Svi sveti u Križu

Povodom blagdana Svih sveti, na dan 01.11.2021. godine (ponedjeljak) od 07:00 do 19:00 sati, na prilaznim pravcima prema mjesnom groblju Križ, regulacija prometa organizira se na slijedeći način:

  1. Promet u Zagrebačkoj ulici u Križu jednosmjeran je u smjeru Križa – od raskrižja sa županijskom cestom Ž3124 do raskrižja sa Maksimirskom ulicom u Križu,
  2. Promet u Maksimirskoj ulici u Križu jednosmjeran je od Zagrebačke ulice do parkirališta kod mrtvačnice.

Spomenuta regulacija prometa vrijedi za sva vozila osim za vozila hitne službe, vatrogasna vozila i vozila Ministarstva unutarnjih poslova.

OBILJEŽEN BLAGDAN SVI SVETI

U povodu Blagdana Svi sveti s posebnom zahvalnošću i poniznošću prisjećamo se onih koji su dali najveću žrtvu u Domovinskom ratu kao i svih bliskih nam preminulih osoba.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić te ostali predstavnici Općine Križ u suradnji s Udrugom hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata ’91 Otok Ivanić, obilježili su danas blagdan Svi sveti te zapalili svijeće i položili vijence ispred centralnog križa na groblju u Križu, a molitvu za sve poginule i umrle branitelje kao i sve one koji više nisu s nama, izmolio je velečasni Božo Pinjuh. Svijeće su zapaljene i na grobovima trinaest poginulih branitelja Domovinskog rata koji počivaju na groblju u Križu.

Predstavnici Općine Križ, istog dana, obišli su i mjesno groblje u Rečici Kriškoj te kod centralnog križa položili vijenac i zapalili svijeće.

Komemoracija poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata 1991.-1995. godine na zapadno-slavonskom ratištu održano je danas i na spomen području Trokut u Novskoj. Komemoraciji je u ime Općine Križ nazočio prvi potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Dubravko Poje te zajedno s predstavnicima Grada Ivanić-Grada i Općine Kloštar Ivanić, odao počast svim poginulim, umrlim i stradalim braniteljima na centralnom Spomen području Trokut-Novska.

Napomenimo i da će Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić zajedno s predstavnicima Grada Ivanić-Grada i Općine Kloštar Ivanić te Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić, prigodno odati počast poginulim i umrlim braniteljima 65. samostalne bojne ZNG i drugih ratnih postrojbi Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova, u subotu 30. listopada 2021. godine svetom misom u crkvi Sv. Petra Apostola u Ivanić-Gradu te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Parku hrvatskih branitelja u Ivanić-Gradu.

ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Na dan 27. listopada 2021. godine održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici Općinskog vijeća, nazočilo je 10 od 13 članova Općinskog vijeća. Sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Željko Zimić, Robert Magdić i Vjekoslav Pleteš.

Na početku sjednice svečanu prisegu položila je nova članica Općinskog vijeća Općine Križ Danijela Huljenić. Naime sukladno izvješću Mandatne komisije od dana 13. listopada 2021. godine, član Općinskog vijeća Općine Križ Mišo Kucelj dana 29. rujna 2021. godine podnio je pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća kojim se izjasnio da svoj mandat člana Općinskog vijeća stavlja u mirovanje iz osobnih razloga. Sukladno Zakonu, člana Općinskog vijeća kojem mandat miruje zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste, a prva sljedeća kandidatkinja s kandidacijske liste grupe birača, Nositelja liste Roberta Magdića je kandidatkinja Danijela Huljenić kojoj je mandat članice Općinskog vijeća započeo dana 29. rujna 2021. godine.  
U nastavku sjednice jednoglasno je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice općinskog vijeća Općine Križ te Dnevni red 5. sjednice Općinskog vijeća.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća, a o kojima je javnost već informirana putem internetske stranice Općine Križ, društvenih mreža i medija. Općinski je načelnik između ostalog naglasio da je početkom listopada dobivena odnosno donesena Odluka o dodjeli sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju kojom je Općina Križ dodijeljen iznos potpore od nešto više od 5,6 milijuna kuna za EU projekt izgradnje Dječjeg vrtića. U tijeku je proces izrade i dostave zahtjeva za isplatu potpore. Napomenuo je i da je na natječaj Ministarstva kulture za Javne potrebe u kulturi u 2022. godini prijavljen je projekt sanacije stare vojne zgrade u parku u Križu vrijedan oko 400.000,00 kn. Na mjeru 7.4.1. prijavljeni su projekti Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u sportskom parku u Križu te Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma u Bunjanima. Načelnik je izvijestio i da je održan sastanak s predstavnicima Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije vezano uz plan izgradnje uspornika sa svjetlosnom signalizacijom na dijelu kolnika Zagrebačke ulice u Križu, kod skretanja u Maksimirsku ulicu. Tijekom iznošenja informacija, Načelnik je informirao članove Općinskog vijeća i da je zajedno s kolegama iz Kloštra Ivanića, Dubrave i Gradeca sudjelovao na sastanku, odnosno prezentaciji u Hrvatskim vodama a vezano uz prijave aglomeracija na financiranje iz EU fondova između kojih bi bila i aglomeracija Križ-Novoselec. Riječ je o višegodišnjem projektu u kojem bi sudjelovale jedinice lokalne samouprave, Hrvatske vode i trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, a koji započinje izradom studije izvodljivosti. Cilj projekta je rješavanje pitanja sustava odvodnje u naseljima Križ i Novoselec.

Radeći po dnevnom redu 5. sjednice Općinskog vijeća razmatran je prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Križ za razdoblje od 01. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2030. godine. Cilj donošenja ove Odluke je provođenje aktivnosti koje proizlaze iz Zakona o lovstvu, a spomenuta Odluka jednoglasno je usvojena.

Jednoglasno su članovi Općinskog vijeća usvojili i Odluku o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ, a ista se poništava povodom očitovanja Ministarstva poljoprivrede kojim se ne daje suglasnost Općini Križ na predmetnu Odluku. Obzirom da nije dobivena suglasnost Ministarstva, Općinsko je vijeće jednoglasno donijelo Odluku o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ i Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. Razmatran je i prijedlog Odluke o raspisivanju novog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ no Odluka nije donesena budući je 5 članova Općinskog vijeća glasalo za donošenje Odluke, dok je 5 bilo suzdržano.

U nastavku sjednice jednoglasno je donesena Odluka o prijenosu prava vlasništva spremnika (papir i karton) za odvojeno prikupljanje otpada u poslovne knjige Općine Križ te Odluka o prijenosu prava vlasništva spremnika (plastika) za odvojeno prikupljanje otpada u poslovne knjige Općine Križ. Naime riječ je o postupku kojim se sukladno sklopljenom ugovoru između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isknjižavaju spremnici iz poslovnih knjiga Fonda te se isti evidentiraju kao imovina Općine Križ, a nakon čega se ostvaruje i mogućnost podjele spremnika građanima.

Također jednoglasno, donesena je Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za prodaju. Riječ je o nekretnini, odnosno zemljištu u Poduzetničkoj zoni Križ I, površine 5223m2 početne vrijednosti odnosno cijene u iznosu 1.000.000,00 kuna.

S jednim glasom protiv i devet glasova za usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa 1 Sporazuma o visini komunalnog doprinosa, između Općine Križ i Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. Velika Gorica, a kojim će spomenuta tvrtka svoju obvezu plaćanja preostalog dijela komunalnog doprinosa smanjiti isplatom predujma u iznosu od 3.000.000,00 kuna Općini Križ.

Devet vijećnika bilo je za, a jedan je bio suzdržan vezano uz donesenu Odluku o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Spomenuta sredstva za tekuću likvidnost zajedno sa sredstvima ostvarenim isplatom 3.000.000,00 kuna od tvrtke Lidl Hrvatska biti će utrošena za zatvaranje financijske konstrukcije vezane uz izgradnju novog dječjeg vrtića, a kako bi se mogao podnijeti zahtjev za isplatu potpore od Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju kojom je Općina Križ dodijeljen iznos potpore od nešto više od 5,6 milijuna kuna za spomenuti EU projekt.

U nastavku sjednice jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2021. godinu, a ista je mijenjana budući se u Općinskom vijeću promijenio omjer podzastupljenog spola.

Na kraju sjednice jednoglasno je usvojen i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za opskrbu plinom u iznosu od 188.992,15 kuna.

OBAVIJEST O KRATKOTRAJNOM NESTANKU VODE

Zbog popravka cjevovoda u Ulici Braće Radić u Križu bez vode će privremeno ostati potrošači:

  • Ulica Braće Radić, od Patrolnice do kraja, sa svim pripadajućim ulicama
  • Naselja Johovec, Mala i Velika Hrastilnica

Očekivano trajanje popravka do 15 h.

Zahvaljujemo se na razumijevanju.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

Čestitka povodom Dana dobrovoljnih darivatelja krvi

Dana 25. listopada u Hrvatskoj se obilježava Dan dobrovoljnih darivatelja krvi u spomen na prvu organiziranu akciju informiranja o potrebi darivanja krvi i organiziranom prikupljanju krvi širom Hrvatske.

Koristim ovu prigodu da zahvalim svim darivateljima krvi na njihovoj humanosti i plemenitosti. Darujući krv ugradili ste dio sebe u živote drugih ljudi ostavljajući, na taj način, neizbrisiv trag u njihovim životima postajući karika koja povezuje zdravlje i bolest na najčovječniji način, darujući im nadu u oporavak i život!

Ujedno zahvaljujem i Gradskom društvu crvenog Križa Ivanić-Grad te općinskim društvima Križa i Kloštar Ivanića na trudu i zalaganju u promicanju vrednota volonterstva i Crvenog križa.                        

                                                                                         Općinski načelnik Općine Križ:
                                                                                         Marko Magdić, struč. spec. oec.                           

OBAVIJEST O OBILJEŽAVANJU BLAGDANA SVIH SVETIH

Općina Križ u suradnji s Udrugom hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 91. Otok Ivanić, te ostalim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, prigodno će obilježiti blagdan Svih svetih polaganjem vijenaca kod Centralnog križa na groblju u Križu te obilaskom grobova poginulih hrvatskih branitelja i paljenjem svijeća dana 29. listopada 2021. godine (petak) i to slijedećim redoslijedom:                                        

 10 sati –  Polaganje vijenca i paljenje svijeća kod Centralnog križa na groblju u Križu (polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod centralnog križa na groblju u Križu te molitva za sve poginule i umrle hrvatske branitelje, a zatim i paljenje svijeća na grobovima poginulih hrvatskih branitelja koji počivaju na groblju u Križu)

11 sati – Polaganje vijenca i paljenje svijeća kod Centralnog križa na groblju u Rečici Kriškoj.

Čestitka Općinskog načelnika povodom 51. rođendana Obiteljskog radija Ivanić

Cijelom timu Obiteljskog radija Ivanić čestitam 51. rođendan!

Obiteljski radio Ivanić je oduvijek je njegovao profesionalnost i objektivnost donoseći u naše domove aktualne i provjerene informacije.

Izvještavajući javnost o svim temama koje su u funkciji građana na profesionalni način ispitivali ste i javno mnijenje o brojnoj problematici te bili neovisan partner lokalnoj samoupravi u informiranju građana na čemu vam iskreno zahvaljujem.

U svoje osobno te u ime općinske uprave svim zaposlenicima i suradnicima Obiteljskog radija Ivanić želim mnogo sreće i uspjeha u daljnjem radu.

Općinski načelnik Općine Križ
Marko Magdić struč. spec. oec.

Sazvana 5. Sjednica Općinskog vijeća Općine Križ

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić sazvao je 5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Sjednica će se održati dana ­­27. listopada 2021. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u sjedištu Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5.

Saziv 5. Sjednice Općinskog vijeća Općine Križ u privitku.

Skip to content