JAVNI POZIV Zajednice športskih udruga Općine Križ za predlaganje projekata/programa javnih potreba u sportu Općine Križ za 2021. godinu

Zajednica športskih udruga Općine Križ, dana 15.02.2021. godine objavljuje JAVNI POZIV članicama Zajednice športskih udruga Općine Križ za predlaganje projekata/programa javnih potreba u sportu Općine Križ za 2021. godinu

JAVNI POZIV ČLANICAMA ZŠU 2021

Uputa za prijavitelje JAVNI POZIV ZŠU 2021

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 2021

B2 obrazac proračuna programa, projekta 2021

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, sport 2021

Obrazac izjave o partnerstvu 2021

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 2021

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Križ

U Narodnim novinama br. 14 od  12. 02. 2021. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Križ.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 20. 02. 2021. godine – subota,  sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 22. 02. 2021. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – subotu, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Link na natječaj:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8311741.html

Skip to content