ODRŽANA 35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Prva sjednica Općinskog vijeća u novoj 2021. godini održana je jučer, 28. siječnja 2021. godine. Sjednici je nazočilo 12 od 15 članova Općinskog vijeća. Nisu se odazvali članovi Općinskog vijeća: Maja Lajpold, Sanja Jurić i Stjepan Pečnjak, a spomenimo i da je na sjednici nazočila predsjednica mjesnog odbora naselja Okešinec, gospođa Marica Kukor.
Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća do ove 35. sjednice, a o kojima je javnost već informirana putem internetske stranice Općine Križ, društvenih mreža i medija.

S obzirom na učestale pozive opravdano zabrinutih građana Općine Križ, a vezano uz namjeru izgradnje gospodarskog kompleksa za uzgoj svinja u k.o. Okešinec, Općinski je načelnik na sjednici Općinskog vijeća još jednom istaknuo da je apsolutno protiv izgradnje svinjogojske farme na području Općine s više od 30 tisuća svinja. Naglasio je da nije protiv investicija međutim, smatra da se Općina Križ treba okretati pametnim tehnologijama, proizvodnji i eventualno skladišnim prostorima. Investitori koji žele ugroziti eko sustav, kvalitetu života stanovnika Općine i ugroziti daljnju perspektivu ovog kraja, nisu dobrodošli. Načelnik je također rekao da je vezano uz zahtjev investitora za utvrđivanje posebnih uvjeta od strane Općine Križ, obustavljen postupak utvrđenja posebnih uvjeta izgradnje po tom projektu.
U proteklom periodu na natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina Ministarstva turizma i sporta prijavljen je projekt uređenja prostora za teretanu u sportskom parku u Križu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 621.298,13 kn, a traženo sufinanciranje je u iznosu od 397.630,80 kn (80% prihvatljivih troškova bez PDV-a). Također je na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,  Program podrške regionalnom razvoju prijavljen projekt uređenja ceste Novoselec – Konšćani (traženi iznos sufinanciranja je 276.966,25 kn). Općinski Načelnik također je napomenuo da je predan zahtjev za isplatom 245.000,00 kn iz EU fondova iz programa Ruralnog razvoja, mjere 741. koje smo ostvarili realizacijom projekta izgradnje prodajnog platoa tržnice na malo s prometnom infrastrukturom, a vrijednost projekta je bila oko 315.000,00 kn.
Vezano uz prodaju nekretnine trgovačkog društva Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad na lokaciji Omladinska 23 u Ivanić-Gradu, Načelnik je izvijestio članove Općinskog vijeća da je nakon provedena dva natječaja, nekretnina prodana po cijeni od 1.200.000,00 kn, a tržišna vrijednost procijenjena od nezavisnog ovlaštenog procjenitelja iznosila je 1.178.685,89 kn.
Tijekom aktualnog sata član Općinskog vijeća Dubravko Poje postavio je Načelniku pitanje vezano uz problematiku ukidanja vlaka koji je iz Novoselca za Zagreb kretao u 4.06 sati, a kojim je putovao ne mali broj stanovnika Općine Križ u Zagreb na posao. Načelnik je rekao da se taj problem nastoji riješiti s HŽ Putničkim prijevozom te da je iniciran sastanak na kojem bi se s prijevoznikom, a u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom, Zagrebačkom županijom i nadležnim ministarstvom, pokušao riješiti problem na zadovoljstvo putnika iz Križa i Ivanić-Grada.
U nastavku sjednice razmatran je prijedlog Odluke o uvođenju Riznice Općine Križ. Jednoglasno je donesena odluka kojom se uvodi sustav rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Općine Križ (Dječjeg vrtića i Knjižnice i čitaonice Križ) preko jedinstvenog računa riznice Općine Križ. Zbog donošenja Odluke o uvođenju Riznice Općine Križ bilo je potrebno i izmijeniti Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2021. godinu.
U nastavku sjednice također je jednoglasno donesena Odluka o donošenju godišnjeg plana davanja koncesija za 2021. godinu i Odluka o donošenju srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2021.-2023. godine.

Jednoglasno je donesena i Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021. Naime do izmjene je došlo i to kod stipendija za učenike uslijed odustajanja dvoje kandidata koji su dobili stipendije iz drugih izvora.

Općinski načelnik obrazložio je donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ kod Privredne banke Zagreb d.d. u visini 3.000.000,00 kn po principu dozvoljenog prekoračenja salda po računu za redovno poslovanje Općine Križ, što su članovi Općinskog vijeća jednoglasno usvojili.

Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Križ također je jednoglasno usvojena te će temeljem javnog natječaja nekretnina u k.o. Hrastilnica  površine nešto veće od 14 tisuća m2 biti prodana za 50.111,00 kn.

Nakon razmatranja prijedloga Odluke, jednoglasno je donesena Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za naknadu za pruženu energetsku uslugu u visini 383.000,00 kn trgovačkom društvu Experta Grupa d.o.o. Požega.

 

 

PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA POTRES ZA PODRUČJE OPĆINE KRIŽ

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dana 27. siječnja  2021. godine proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu potresom za područje općina Bedenica, Bistra, Brdovec Brckovljani, Dubrava, Dubravica, Gradec, Jakovlje, Klinča Sela, Kloštar Ivanić, Kravarsko, Križ, Luka, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rakovec i Rugvica te gradova Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić zbog velikih šteta na stambenim, gospodarskim, javnim, kulturnim i drugim objektima koje su nastale 29. prosinca 2020. godine.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Križ obavještava sve zainteresirane osobe da štete mogu prijaviti na email: info@opcina-kriz.hr ili osobnom dostavom u općinsku upravu Općine Križ, obavezno uz popunjeni Obrazac PN i prilaganje fotografija o nastaloj šteti,  zaključno s 04.02.2021. godine.

Napominjemo da svi oni koji su do sada prijavili štetu putem maila ili osobnim dolaskom, su dužni PONOVNO izvršiti prijavu štete putem propisanog obrasca PN.

obrazacPN_potres2021

odluka o proglašenju PN POTRES

 

 

Raspisan Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive u 2021. godini

Općina Križ poziva udruge čiji su programi usmjereni na rad iz područja zdravstva,  socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2021. godini da prijave svoje programe/projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2021. godini je 60.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 20.000,00  kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 25. 02. 2021. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventiveod interesa za Općinu Križ u 2021. godini

Upute za prijavitelje – JAVNI NATJEČAJ (soc.zdr.prev.) – 2021.

Obrasci:

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 2021. – (soc.zdr.prev.)

Obrazac proračuna za prijavu – (soc.zdr.prev.) – 2021.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac za ocjenu kvalitete Javni natječaj 2021. – (soc.zdr.prev.)

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA – – 2020.

OBAVIJEST UDRUGE ŠKAF O IZOBRAZBI O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

 Udruga vinogradara i vinara „ŠKAF“ Križ, organizira obnovu edukacije i izobrazbu o održivoj uporabi pesticida i Zakonske obaveze, samo za one koji su prvi puta polagali 2016. godine jer iskaznica vrijedi 5 godina.

Edukacija će se održati 07.02.2021. nedjelja u 09:00 sati u Društvenom domu u Križu, sukladno mjerama COVID-19.

MASKE OBAVEZNE, kemijske, cijena izobrazbe 150,00 kn

Potrebna dokumentacija:

-kopija osobne iskaznice

 

Izobrazba o održivoj uporabi pesticida za one koji nisu nikada polagali!!!

Edukacija će se održati također 07.02.2021. nedjelja u 09:00 sati u Društvenom domu u Križu, sukladno mjerama COVID-19.

Potrebna dokumentacija:

-kopija osobne, kopija svjedodžbe o završenoj školi, osnovna ili srednja.

MASKE OBAVEZNE, kemijske, cijena izobrazbe 370,00 kn

 

Prijave do 05.02.2021. na tel.: 091/510-5885

 

Udruga vinogradara i vinara „ŠKAF“ Križ
Obedišće, Zagrebačka 168, 10315 Novoselec

Mario Matanić     091/510-5885 – predsjednik Udruge
Dubravko Bahlen
098/332-384   – tajnik Udruge
Boris Bulka
          091/497-5411 – blagajnik Udruge

Raspisan Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2021. godini

Općina Križ poziva udruge, čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Križ, da prijave svoje programe/projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2021. godini je 150.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 22. 02. 2021. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE UDRUGAMA U KULTURI OD INTERESA ZA OPĆINU KRIŽ U 2021. GODINI

Upute za prijavitelje – Javni natječaj (KULTURA) – 2021.

Obrasci:

Opisni obrazac za prijavu – (kultura) – 2021.

Obrazac proračuna za prijavu – (kultura) – 2021.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA – 2020.

Obrazac za ocjenu kvalitete

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA DODJELU DONACIJA UDRUGAMA I DRUGIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Zagrebačka županija raspisala je Javni natječaj za dodjelu donacija iz nadležnosti Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu Zagrebačke županije udrugama i drugim neprofitnim organizacijama u svrhu potpore realizaciji programa/projekta od kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog ili obrazovnog značaja, te programa/projekta braniteljskih udruga i civilne zaštitei sličnih programa/projekata od općeg dobra na području Zagrebačke županijeu 2021. godini

Cilj i prioriteti Javnog natječajajejačanje kapacitetaudruga i drugih neprofitnih organizacija sa sjedištem na području Zagrebačke županije u svrhu potpore realizaciji programa/projekata od kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog ili obrazovnog značaja, te programa/projekta braniteljskih udruga i civilne zaštitei sličnih programa/projekata od općeg dobrana području Zagrebačke županije.

Javni natječaj zajedno s Uputama za prijavitelje i pripadajućim obrascima objavljen je na mrežnim stranicama Zagrebačke županije dana 18. siječnja 2021.godine, a obavijest o objavljenom Javnom natječaju objavljena je i na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade RH. Javni natječaj otvoren je najmanje trideset (30) dana od objave, a krajnji rok za podnošenje prijava je 18. veljače 2021. godine.

JAVNI NATJEČAJ

Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 500.000,00kuna. U okviru ukupnog iznosa financirati će se slijedeća programska područja koja su od posebnog interesa za Županiju: -financijske potpore za program/projekt od kulturnog značaja-financijske potpore za program/projekt od humanitarnog značaja-financijske potpore za program/projekt od socijalnog značaja-financijske potpore za program/projekt od obrazovnog značaja-financijske potpore za program/projekt braniteljskih udruga i civilne zaštite-financijske potpore za program/projekt od općeg dobra Financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 5.000,00 kunado najviše 30.000,00 kuna.

Programe/projekte mogu prijaviti udruge i druge neprofitne organizacije sa sjedištem na području Zagrebačke županije koje moraju ispunjavati uvjete iz Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Zagrebačke županije. Druge neprofitne organizacije su zaklade, ustanove, društva, klubovi, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacijekojesu upisane u odgovarajući matični registar, odnosnoregistar neprofitnih organizacija i koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje, a čije su aktivnosti usmjerene na doprinos općem dobru.

OBAVIJEST IVAKOP-a d.o.o. IVANIĆ-GRAD O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA BEZ NAKNADE S LOKACIJE KORISNIKA

Ivakop podsjeća sve korisnike usluge odvoza otpada s područja Grada Ivanić-Grada, Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ koji su zainteresirani za odvoz glomaznog otpada da mogu do 19. veljače 2021. godine podnijeti prijavu za odvoz istog putem:

  • e-maila: ivakop@ivakop.hr
  • faksa na broj 2888-937
  • poštom na adresu sjedišta Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
  • osobno ili popuniti Zahtjev putem web aplikacije na stranici www.ivakop.hr

Molimo sve naše korisnike da dobro pročitaju dopis koji su dobili na kućne adrese, s popisom predmeta koji pripadaju glomaznom otpadu. Sve ono što ne pripada glomaznom otpadu neće biti odvezeno.

Odvoz-glomaznog-otpada-bez-naknade-s-lokacije-obracunskog-mjesta-korisnika-usluge

 

Općina Križ konačno ima pedijatra!

Nakon dugogodišnjih inicijativa i nastojanja da Ambulanta u Križu dobije pedijatra, s velikim zadovoljstvom obavještavamo građane Općine Križ da je s radom u Domu zdravlja Zagrebačke županije, Ambulanti u Križu započela pedijatrica Sanja Maršić Duvnjak, dr.med.spec. pedijatar.
Općinski načelnik Marko Magdić posebno je zadovoljan tim velikim napretkom u osiguranju bolje zdravstvene skrbi za najmlađe stanovnike Općine Križ.

Pedijatrica Sanja Maršić Duvnjak i medicinska sestra Marijana Bašica rade po ustaljenom rasporedu, parne dane popodne, neparne ujutro, a mogu se kontaktirati i na broj telefona 01/2824-637 ili elektroničkom poštom na adresu: pedijatrijakriz@gmail.com

Skip to content