ANTIČKI LOKALITET SIPĆINA U OKEŠINCU

Da se na položaju Sipćina u Okešincu blizu Križa radi o važnom arheološkom lokalitetu iz rimskog razdoblja, sumnjalo se još od početka 60-ih godina 20og stoljeća. Godinama su izoravanjem na površinu izlazili dijelovi rimskih opeka i keramike. Pronađeni nalazi datirani su u razdoblje od 1-4. stoljeća, a malobrojni građevinski ostaci interpretirani su kao moguća postaja uz cestu ili čak privremeno boravište rimske vojske.

Usprkos činjenici da je ovaj lokalitet poznat stručnoj javnosti gotovo 50 godina, arheološka su istraživanja nešto većeg obima započela su 2012. g. od strane Odjela za kopnenu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Istražena je površina od oko 160 m2, a rezultati istraživanja potvrdili su da se radi o iznimno zanimljivom antičkom lokalitetu, koji bi mogao biti od velike važnosti za arheološku struku, ali i lokalnu zajednicu. Kao jedini istraživani arheološki lokalitet na području općine Križ, mogao bi doprinijeti njenoj kulturno-turističkoj ponudi.

Tijekom 2012. godine pronađeni su ostaci građevine, vjerojatno rimske vile, kojoj je za sada istraženo pet prostorija sa sačuvanim tragovima podova od opeke koji se javljaju veoma plitko, ponegdje čak na 20-ak cm dubine.

SVETI KRIŽ

Prema pregledu izdataka za Slavonsku krajinu iz 1572. u Križu se nalazio porkulab sa samo 20 pješaka. U Ivaniću je sjedište kapetana s 5 konjanika i 50 pješaka.

Turci su iskoristili smanjivanje broja posada te su u napadu 1570. godine uspjeli zapaliti utvrde Sveti Križ i Kloštar, te više sela oko Ivanića.

Obje su utvrde brzo obnovljene i u njih su postavljene jače posade. Kod Križa je 14.06.1577. godine poražena turska jedinica koja je provalila na područje kapetanije. Uz taj događaj postoji zanimljiva usmena legenda koja govori kako se turska jedinica utaborila na lijevoj obali rijeke Česme i uputila izvidnicu koja je trebala provjeriti obrambeno stanje tvrđe Križ. Kako su svi muškarci bili u ratu, domaće su žene izvjesile platno na kolje (stupove) vinograda, iz daljine nalik na vojnike, i tako prijevarom odvratile tursku izvidnicu. Vidjevši jaku obranu turska se izvidnica vratila u tabor na Česmi i izvijestila da je tvrđa Križ dobro branjena te se ovaj put ne isplati napadati. Po toj legendi prozvan je bunar đeram – „Turkiš“, župna crkva „Križ pod obedom“, a novo naselje pored Česme Obedišće.

Skip to content