OBJAVA PRETHODNOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GS-A U POSTUPKU NABAVE RADOVA ZA SANACIJU KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ (Trg Svetog Križa, Ulica Milke Trnine, Zagrebačka ulica)

OBJAVA PRETHODNOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GS-A U POSTUPKU NABAVE RADOVA ZA SANACIJU KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ (Trg Svetog Križa, Ulica Milke Trnine, Zagrebačka ulica)

Dana 10. veljače 2023. godine Općina Križ je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavila postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima povezano s Dokumentacijom o nabavi u otvorenom postupku javne nabave radova „SANACIJA KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ (Trg Svetog Križa, Ulica Milke Trnine, Zagrebačka ulica”. Postupku savjetovanja sa svom popratnom dokumentacijom moguće je pristupiti putem ove poveznice:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Poziv zainteresiranim kandidatima za obavljanje dužnosti suca porotnika i suca porotnika za mladež

Na temelju članaka 118. i 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22 i 60/22) i članaka 41. i 45. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ br. 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19) pozivaju se zainteresirani kandidati za obavljanje dužnosti suca porotnika, odnosno suca porotnika za mladež, na podnošenje prijava i to:

– za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Velikoj Gorici – 1 kandidat

– za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Županijski sud u Velikoj Gorici –

    1 muški i 1 ženski kandidat

– za imenovanje sudaca porotnika za Općinski sud u Velikoj Gorici – 2 kandidata

– za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Općinski sud u Velikoj Gorici –   

    1 muški i 1 ženski kandidat.


Kandidati trebaju ispunjen i vlastoručno potpisani obrazac Izjave zajedno sa preslikom osobne iskaznice, odnosno kandidati za suca porotnika za mladež presliku dokaza iz članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež, dostaviti na adresu:

OPĆINA KRIŽ
s naznakom „za suce porotnike“
Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ
ili putem elektroničke pošte, na adresu:  info@opcina-kriz.hr

najkasnije do zaključno s danom 20. veljače 2023. godine.

Kandidat za suca porotnika mora ispunjavati slijedeće uvjete:

  • mora biti punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,
  • ne smije biti član političke stranke niti se smije baviti političkom djelatnošću

Kandidat za suca porotnika za mladež mora ispunjavati slijedeće uvjete:

  • mora biti punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,
  • ne smije biti član političke stranke niti se smije baviti političkom djelatnošću,
  • imenuju se iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama (o čemu se traži dostava dokaza radi ispunjavanja uvjeta iz članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež).

Prijedlog kandidata za suce porotnike/suce porotnike za mladež utvrđuje Općinsko vijeće Općine Križ na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, a imenuje ih Županijska skupština Zagrebačke županije. Prilikom predlaganja kandidata za suce porotnike uvažavat će se odredba članka 123. stavka 2. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske, sukladno kojoj se sudac razrješuje sudačke dužnosti kada navrši sedamdeset godina života.

Dostavljeni osobni podaci kandidata za suca porotnika koristiti će se isključivo za službene potrebe udovoljavanja Zahtjevu Županijskog, odnosno Općinskog suda u Velikoj Gorici te se isti dalje neće prosljeđivati.

IZJAVA

KANDIDATA ZA SUCA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U VELIKOJ GORICI

kojom ja (ime i prezime) _______________________________________________________

prebivalište (adresa i mjesto) ____________________________________________________

(OIB) ______________________________________________________________________

prihvaćam kandidaturu za suca porotnika Županijskog suda u Velikoj Gorici, te pod kaznenom i materijalnom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

da se protiv mene ne vodi kazneni postupak, odnosno da nema drugih razloga zbog kojih ne bih bio/la dostojan/na obnašanja dužnosti suca porotnika, da nisam član/ica političke stranke niti se bavim političkom djelatnošću.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

Potpisom ove Izjave dajem svoju izričitu privolu da se mogu poduzimati radnje vezano za obradu mojih osobnih podataka uključujući i podatke o OIB-u, a u svrhu provođenja postupka imenovanja sudaca porotnika u skladu sa Zakonom o sudovima i drugim propisima, a sve za vrijeme trajanja mandata.

U ___________________________, ____________2023.

                                                                                                    ____________________________

                                                                                                           (vlastoručni potpis)

Prilog: preslika osobne iskaznice

kontakt telefon ________________________

adresa elektroničke pošte______________________________

IZJAVA

KANDIDATA ZA SUCA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ GORICI

kojom ja (ime i prezime) _______________________________________________________

prebivalište (adresa i mjesto) ____________________________________________________

(OIB) ______________________________________________________________________

prihvaćam kandidaturu za suca porotnika Općinskog suda u Velikoj Gorici, te pod kaznenom i materijalnom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

da se protiv mene ne vodi kazneni postupak, odnosno da nema drugih razloga zbog kojih ne bih bio/la dostojan/na obnašanja dužnosti suca porotnika, da nisam član/ica političke stranke niti se bavim političkom djelatnošću.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

Potpisom ove Izjave dajem svoju izričitu privolu da se mogu poduzimati radnje vezano za obradu mojih osobnih podataka uključujući i podatke o OIB-u, a u svrhu provođenja postupka imenovanja sudaca porotnika u skladu sa Zakonom o sudovima i drugim propisima, a sve za vrijeme trajanja mandata.

U ___________________________, ____________2023.

                                                                                                    ____________________________

                                                                                                                (vlastoručni potpis)

Prilog: preslika osobne iskaznice

kontakt telefon ________________________

adresa elektroničke pošte______________________________

IZJAVA

KANDIDATA ZA SUCA POROTNIKA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U VELIKOJ GORICI

kojom ja (ime i prezime) _______________________________________________________

prebivalište (adresa i mjesto) ____________________________________________________

(OIB) ______________________________________________________________________

prihvaćam kandidaturu za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici, te pod kaznenom i materijalnom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

da se protiv mene ne vodi kazneni postupak, odnosno da nema drugih razloga zbog kojih ne bih bio/la dostojan/na obnašanja dužnosti suca porotnika za mladež, da nisam član/ica političke stranke niti se bavim političkom djelatnošću.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

Potpisom ove Izjave dajem svoju izričitu privolu da se mogu poduzimati radnje vezano za obradu mojih osobnih podataka uključujući i podatke o OIB-u, a u svrhu provođenja postupka imenovanja sudaca porotnika za mladež u skladu sa Zakonom o sudovima i drugim propisima, a sve za vrijeme trajanja mandata.

U _________________________, ____________2023.

                                                                                                    ____________________________

                                                                                                           (vlastoručni potpis)

PRILOG: preslika osobne iskaznice i dokaz kandidata da je iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama

kontakt telefon ________________________

adresa elektroničke pošte______________________________

IZJAVA

KANDIDATA ZA SUCA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U VELIKOJ GORICI

kojom ja (ime i prezime) _______________________________________________________

prebivalište (adresa i mjesto) ____________________________________________________

(OIB) ­______________________________________________________________________

prihvaćam kandidaturu za suca porotnika za mladež Općinskog suda, te pod kaznenom i materijalnom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

da se protiv mene ne vodi kazneni postupak, odnosno da nema drugih razloga zbog kojih ne bih bio/la dostojan/na obnašanja dužnosti suca porotnika za mladež, da nisam član/ica političke stranke niti se bavim političkom djelatnošću.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

Potpisom ove Izjave dajem svoju izričitu privolu da se mogu poduzimati radnje vezano za obradu mojih osobnih podataka uključujući i podatke o OIB-u, a u svrhu provođenja postupka imenovanja sudaca porotnika za mladež u skladu sa Zakonom o sudovima i drugim propisima, a sve za vrijeme trajanja mandata.

U _______________________, ____________2023.

                                                                                                    ____________________________

                                                                                                           (vlastoručni potpis)

PRILOG: preslika osobne iskaznice i dokaz kandidata da je iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama

kontakt telefon ________________________

adresa elektroničke pošte______________________________

Skip to content