OBAVIJEST – JAVNA NABAVA ZA SANACIJU KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

Dana 27. veljače 2023. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za sanaciju klizišta na području Općine Križ.
Broj objave:  2023/S 0F2-0008374.  Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje. 
Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7267207

Rok za dostavu ponuda je 20. ožujka 2023. godine do 09,00 sati.

O B A V I J E S T

O B A V I J E S T

o početku javnog uvida u prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, 115/18, 98/19 i 57/22), Općina Križ izlaže na javni uvid prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Križ.

Uvid u prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa može se izvršiti u prostorijama Općine Križ, Trg Svetog Križa 5, u razdoblju počev od 24. 02. 2023. do zaključno s danom 10. 03. 2023. godine, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Također, uvid je moguć i putem općinske internetske stranice www.opcina-kriz.hr

Pisani prigovori ili primjedbe na prijedlog Programa mogu se dati Općini Križ najkasnije do 10. 03. 2023. godine. Nakon razmatranja primjedbi, prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa s popratnom dokumentacijom će se dostaviti na prethodnu suglasnost Ministarstvu te nakon toga Općinskom vijeću na donošenje.

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA-Javni natječaj za prijam u službu u Općinu Križ – na radno mjesto REFERENT – KOMUNALNI REDAR

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) daju se slijedeće OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Križ za 2023. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 3/23), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ, objavila je Javni natječaj za prijam u službu u Općinu Križ – na radno mjesto REFERENT – KOMUNALNI REDAR u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ, Odsjeku za financije, komunalno gospodarstvo i gospodarstvo; službenik III. kategorije, potkategorija: referent, 11. klasifikacijski rang; 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

DETALJNIJE U PRILOGU:

JAVNI NATJEČAJ:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8351921.html

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA -Javni natječaj za prijam u službu u Općinu Križ – na radno mjesto SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA GRAĐENJE I INVESTICIJE

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) daju se slijedeće OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA:

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Križ za 2023. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 3/23), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ, objavila je Javni natječaj za prijam u službu u Općinu Križ – na radno mjesto SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA GRAĐENJE I INVESTICIJE u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ, Odsjeku za financije, komunalno gospodarstvo i gospodarstvo; službenik II. kategorije, potkategorija: viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang; 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

DETALJNIJE U PRILOGU:

JAVNI NATJEČAJ:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8351921.html

OBJAVA IZVJEŠĆA O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GS-A U POSTUPKU NABAVE RADOVA ZA SANACIJU KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ (TRG SVETOG KRIŽA, ULICA MILKE TRNINE, ZAGREBAČKA ULICA)

Dana 17. veljače 2023. godine Općina Križ je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavila izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima povezano s Dokumentacijom o nabavi u otvorenom postupku javne nabave radova „SANACIJA KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ (TRG SVETOG KRIŽA, ULICA MILKE TRNINE, ZAGREBAČKA ULICA)”. Izvješću je moguće pristupiti putem ove poveznice:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Skip to content