OBJAVA IZVJEŠĆA O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GS-A U POSTUPKU NABAVE RADOVA ZA SANACIJU KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ (TRG SVETOG KRIŽA, ULICA MILKE TRNINE, ZAGREBAČKA ULICA)

Dana 17. veljače 2023. godine Općina Križ je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavila izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima povezano s Dokumentacijom o nabavi u otvorenom postupku javne nabave radova „SANACIJA KLIZIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ (TRG SVETOG KRIŽA, ULICA MILKE TRNINE, ZAGREBAČKA ULICA)”. Izvješću je moguće pristupiti putem ove poveznice:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Skip to content