Odluka o poništenju Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2023. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21), članaka 54. i 101. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21) i članka 7. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22), Općinski načelnik Općine Križ dana 29. prosinca 2022. godine donio je

O D L U K U o poništenju Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2023. godini

Poništava se Javni poziv za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2023. godini (KLASA: 614-01/22-01/07 URBROJ:238-16-03-22-2 od dana 12. prosinca 2022. godine) i to iz razloga što je na spomenuti Javni poziv pristigla samo jedna prijava i to televizijskog nakladnika koji ne zadovoljava u cijelosti uvjete Javnog poziva, odnosno propisane kriterije za utvrđivanje visine financiranja Javnog poziva, a koji se odnose na objavljene vijesti vezane uz svakodnevni život građana Općine Križ i rad tijela Općine Križ objavljenih u proteklih 6 mjeseci.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na internetskoj stranici Općine Križ.

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2023. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21), članaka 54. i 101. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21) i članka 7. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22), Općinski načelnik Općine Križ dana 29. prosinca 2022. godine donio je

O D L U K U o poništenju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2023. godini

Poništava se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2023. godini (KLASA: 614-01/22-01/07 URBROJ:238-16-03-22-1 od dana 09. prosinca 2022. godine) i to iz razloga što je na spomenuti Javni poziv pristigla samo jedna prijava i to televizijskog nakladnika koji ne zadovoljava u cijelosti uvjete Javnog poziva, odnosno propisane kriterije za utvrđivanje visine financiranja Javnog poziva, a koji se odnose na objavljene vijesti vezane uz svakodnevni život građana Općine Križ i rad tijela Općine Križ objavljenih u proteklih 6 mjeseci.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na internetskoj stranici Općine Križ.

BOŽIĆNA I NOVOGODIŠNJA ČESTITKA

Drage sugrađanke i sugrađani,

svim sugrađankama i sugrađanima Općine Križ neka je blagoslovljen Božić, a u Novoj 2023. godini želimo obilje zdravlja i zadovoljstva.
Božićni blagdani uvijek su doba obiteljske povezanosti i optimizma. U toj vjeri, osnaženi prilikama koje su pred nama i koje nas očekuju tijekom 2023. godine, možemo samo pozitivno gledati u budućnost. S tim mislima, u iščekivanju Božića, uz razumijevanje i solidarnosti, a prije svega zdravlje, neka vaše domove ispuni vjera, ljubav i osjećaja nade.

Općinski načelnik Općine Križ:
 Marko Magdić struč. spec. oec.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ:
Zlatko Hrastić

PROGRAM RADIONICA ZA RODITELJE „RASTIMO ZAJEDNO“ U VRTIĆU KRIŽIĆ-KRUŽIĆ

DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ U SIJEČNJU ZAPOČINJE PROGRAM RADIONICA S RODITELJIMA „RASTIMO ZAJEDNO“.

Postavljate li si možda neka od ovih pitanja? Postupam li dobro? Jesam li prestrog ili preblag, dosljedan ili nedosljedan?Što mojem djetetu doista treba? Kako djetetu pokazati ljubav, a da pri tom pružimo strukturu i osnažimo dijete?Činim li dovoljno? Roditeljske odgovornosti?Kako biti roditelj koji će postupati u najboljem interesu djeteta?Kako i zašto djetetu postaviti granice?

Imate li kakvih dvojbi i želja, pozivamo Vas da nam se pridružite na radionicama „Rastimo zajedno“ u kojima ćemo učiti i rasti zajedno s našom djecom.

Program radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ namijenjen je roditeljima najmlađe djece u dobi do 4 godine života.

Svrha Programa: omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koje roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti, te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti roditelja i djeteta

Neke od TEMA:
Kako dijete uči o svijetu oko sebe?
Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta?
Postavljanje granica: zašto i kako?

Glavni cilj Programa: stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, prepoznaju načine na koje se odnose prema svojem djetetu, te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu.

Također se upoznaju sa znanstvenim stajalištima o razvojno poticajnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta i roditelja.

Program radionica podijeljen je u 11 tematskih radionica, koje će se održavati jednom tjedno u trajanju od dva sata (četvrtkom od 17-19h, od 12. siječnja do 23. ožujka 2023.g). Radionice su besplatne i za njih je obavezna prijava.

Radionice će provoditi tim stručno educiranih voditeljica za vođenje Programa radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ –odgojiteljice Maja Ćatić i Karmela Bartolić i psihologinja Daria Pacadi Bolešić.

Prijaviti se možete voditeljicama Programa ili na e-mail: psiholog.dvkriz@gmail.com

Napomena: broj polaznika je ograničen, zbog kvalitete grupnog rada, te ukoliko bude veći broj prijava, prednost će imati roditelji koji su se prijavili s ranijim datumom.

Polaznici programa će na samom kraju dobiti potvrde o završenom programu i radne mape s materijalima.

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Nakon objavljivanja Prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija, isteka roka za podnošenje prigovora te zaprimanja pisanih izjava o odricanju stipendija pojedinih kandidata, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ na donošenje. Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna. Općinski načelnik potpisat će ugovore s dobitnicima stipendija Općine Križ nakon donošenja Odluke Općinskog vijeća Općine Križ.

OBAVIJEST STUDENTIMA – Općina Križ u cijelosti sufinancira prijevoz studenata!

Budući je Vlada Republike Hrvatske projektom kojeg provodi u suradnji s Hrvatskom željeznicom, u Europskoj godini mladih, omogućila neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja po jedinstvenoj mjesečnoj cijeni karte od 75 kuna (9,95 eura), Općina Križ pokrenula je postupke izmjene svojih akata sukladno kojima je omogućeno da od 1. siječnja 2023. godine javni prijevoz redovitimstudentima bude besplatan.

Redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Križ sufinancirat će se u cijelosti mjesečne karte prijevoza željeznicom (HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. Zagreb iznos od 75,00 kn ili 9,95 eura) ili autobusom (Čazmatrans prometom d.o.o. Čazma, cjelokupni iznos mjesečne karte) na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta studiranja. Sufinanciranje prijevoza ostvaruje se za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine, odnosno za akademsku godinu 2022./2023. Ako student ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Općina Križ sufinancirat će trošak prijevoza jeftinijim prijevoznim sredstvom.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza student podnosi zahtjev Općini Križ, na propisanom obrascu. Subvencija prijevoza studenata u akademskoj godini 2022./2023. – moguća je podnošenjem zahtjeva i izdavanjem potvrda elektronskim putem.

Zahtjev za ostvarivanje prava sufinanciranja prijevoza studenata može se preuzeti na Internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr (pod rubrikom OBRASCI) ili u Općini Križ.
Zahtjev s priloženom potvrdom predaje se putem elektroničke pošte na adresu: info-opcina-kriz.hr ili u Općini Križ.

Studentu će se po uredno dostavljenoj dokumentaciji i utvrđivanju prava na sufinanciranje prijevoza, izdati Potvrda od strane Općinskog načelnika Općine Križ, kojom će student kod kupnje mjesečne prijevozne karte dokazati da ima pravo na sufinanciranje prijevoza u akademskoj godini 2022./2023.

Popunjenom zahtjevu potrebno je priložiti:

  • potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu.

BOGAT ADVENTSKI VIKEND U OPĆINI KRIŽ

Nakon svečanog božićnog koncerta u Vezišću te koncerta Limene glazbe DVD-a Križ, ove su nedjelje, posljednje adventske nedjelje uoči Božića, Općina Križ i njene vrijedne udruge, organizirale veselo adventsko druženje.

S početkom svete mise u 9,00 sati 18. prosinca 2022. godine u parku u Križu krenula je akcija prodaje kolača i drugih proizvoda za potrebite župnog Caritasa Župe Križ i to ispred crkve Uzvišenja Sv. Križa, a već prije 11,00 sati, tradicionalno svi su kolači bili prodani. Adventsko druženje nastavilo se od 12,00 sati uz adventski sajam i tamburaški sastav Bisere na prodajnom platou u parku u centru Križa. Općina Križ za sve je posjetitelje organizirala fiš i grah gulaš, a Udruga branitelja Općine Križ ribice dok su se članovi  Udruge vinogradara i vinara Škaf Križ dijeleći kuhano vino, pobrinuli da svima bude toplo. Naravno, za slatko se pobrinulo Društvo Naša djeca Vladimir Nazor iz Križa, a Amatersko kazalište Josip Badalić iz Križa organiziralo je u svojim prostorijama u parku u Križu, druženje s Djedom Božićnjakom. Spomenimo i da su adventsko druženje upotpunili izlagači s prigodnom ponudom, a na sajmu su se mogle pronaći i rukotvorine odgojiteljica Dječjeg vrtića Križić-kružić koje su ujedno u 16,00 sati u Domu kulture Josip Badalić u Križu, odigrale za sve mališane, besplatnu predstava Medvjedićeva želja. Spomenimo i da je na adventsko druženje iz Katedrale u Zagrebu stiglo Betlehemsko svjetlo mira, kojeg su donijeli članovi Odreda izviđača Siniša Pavković Križ. Općina Križ zahvaljuje svim svojim udrugama, izlagačima i posjetiteljima što su dobrom atmosferom i blagdanskim duhom ispunili dane uoči Božića, sa željom da se tako dobra suradnja nastavi i nadalje.

Održan svečani božićni koncert u čast Milki Trnini

Nakon dvije godine stanke uzrokovane pandemijom, Vezišćem se sinoć ponovno moglo čuti zvuci opere. Svečani božićni koncert tradicionalno je održan u suradnji s Operom Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a osim solista koji su nastupali, koncertu je nazočila i vršiteljica dužnosti ravnatelja Opere HNK Željka Barišić Pulig. Ova suradnja Općine Križ, Opere HNK, Mjesnog odbora Vezišće i Mješovitog zbora Milka Trnina zajedno s Udrugom poklonika Milke Trnine rezultat je dugogodišnjeg truda da se očuva uspomena na našu slavnu sugrađanku, veliku opernu divu Milku Trninu. Svake godine uoči rođendana Milke Trnine, rođene upravo 19. prosinca 1863. godine održava se ovaj tradicionalni koncert, a iduće godine obilježit ćemo 160 godina rođenja Milke Trnine, istaknuo je sinoć Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić.
Na svečanom božićnom koncertu u Vezišću dodjeljuje se i Plaketa Milke Trnine. Naime, Općina Križ u spomen na Milku Trninu već gotovo jedno desetljeće dodjeljuje posebno počasno priznanje – Plaketu Milke Trnine. Temeljem Javnog poziva za dodjelu Plakete Milke Trnine i dostavljenih prijedloga, ove godine članovi Općinskog vijeća Općine Križ na 16. sjednici održanoj 08. prosinca 2022. godine, jednoglasno su odlučili da se Plaketa Milke Trnine kao posebno počasno priznanje za zahvalnost i istaknuti doprinos promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu dodijeljeni dr. sc. Zdenki Weber. Gospođa Weber jedna je od inicijatora ali i urednica prve sveobuhvatne monografije Milke Trnine koju je izradila Općine Križ. Zdenka Weber iskreno živi i ljubi glazbu te s ponosom okuplja i prenosi znanja o umjetničkoj veličini i ostavštini Milke Trnine. Ove godine obilježila je 50 godina pisanja, odnosno rada vezanog uz glazbu.
Plaketu joj je uručio Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić, a spomenimo da je prijedlog za dodjelu Plakete Zdenki Weber dala Ivana Posavec Krivec, zastupnica u Hrvatskom saboru koja je također nazočila sinoćnjem koncertu.
Na koncertu su svima pjesmom dobrodošlicu zaželjeli članovi Mješovitog pjevačkog zbora Milka Trnina Vezišće, a dio programa kojeg su svi najviše čekali bio je nastup solista Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a nastupili su Tamara Franetović Felbinger, sopran; Ivana Lazar, sopran; Stjepan Franetović, tenor; Siniša Hapač, bariton i Siniša Štork, bas uz Klavirsku pratnju: Ante Sladoljeva.

Skip to content