ZAJMOVI I JAMSTVA ZA OSIGURANJE LIKVIDNOSTI USLIJED PORASTA TROŠKOVA ENERGIJE, UTJECAJA KRIZA I ZA PRIPREMU SJETVE

Ministarstvo poljoprivrede poziva poduzetnike čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim utjecajem kriza da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore.

Više o dostupnim programima u prilogu:

OBAVIJEST STUDENTIMA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA

Općinski načelnik Općine Križ i ove je godine donio zaključke o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje prijevoza za studente s područja Općine Križ u novoj akademskoj godini.

Redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Križ sufinancirat će se mjesečne karte prijevoza željeznicom (HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. Zagreb) ili autobusom (Čazmatrans prometom d.o.o. Čazma) na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta studiranja, u visini 75 % cijene mjesečne studentske karte. Sufinanciranje prijevoza ostvaruje se za razdoblje od 10 (deset) mjeseci tijekom akademske godine, osim za srpanj i kolovoz.

Ako student ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Općina Križ sufinancirat će trošak prijevoza jeftinijim prijevoznim sredstvom. Također, ako student pojedini mjesec unutar akademske godine nema potrebu koristiti javni prijevoz tijekom cijeloga mjeseca, može ostvariti pravo na polumjesečnu kartu.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza student podnosi zahtjev Općini Križ, na propisanom obrascu. Subvencija prijevoza studenata u akademskoj godini 2022./2023. – moguća je podnošenjem zahtjeva i izdavanjem potvrda elektronskim putem.

Zahtjev za ostvarivanje prava sufinanciranja prijevoza studenata može se preuzeti na Internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr ili u Općini Križ.
Zahtjev s priloženom potvrdom predaje se putem elektroničke pošte na adresu: info-opcina-kriz.hr ili u Općini Križ.

Studentu će se po uredno dostavljenoj dokumentaciji i utvrđivanju prava na sufinanciranje prijevoza, izdati Potvrda od strane Općinskog načelnika Općine Križ, kojom će student kod kupnje mjesečne prijevozne karte dokazati da ima pravo na sufinanciranje prijevoza u akademskoj godini 2022./2023. i to od 01. listopada 2022. godine.

Studentima kojima je pravo na subvenciju priznato u protekloj akademskoj godini (2021./2022.) isto vrijedi do 30. rujna 2022. godine.

Popunjenom zahtjevu potrebno je priložiti:

 • potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu.

Svečano obilježen Dan Općine Križ 14. rujan

Ovogodišnje obilježavanje Dana Općine Križ i blagdana zaštitnika Župe Uzvišenja Sv. Križa održano je 14. rujna 2022. godine, posjetom Spomen sobi poginulih branitelja Domovinskog rata u Galeriji Križ. Program je nastavljen svečanom sjednicom Općinskog vijeća na kojoj su između predstavnika susjednih općina i gradova, trgovačkih društava, udruga, ustanova i gospodarstvenika, nazočili i visoki uzvanici i to izaslanik predsjednika Republike Hrvatske i gradonačelnik Grada Vrbovca Denis Kralj, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i gradonačelnik Grada Zaprešića Željko Turk te brigadni general Rudi Stipčić sa suprugom Ružicom Stipčić. Na sjednici je nazočio i predsjednik stranke Fokus Davor Nađi, predstavnik Zagrebačke županije i zamjenik Župana Damir Tomljenović, saborska zastupnica Marijana Petir i saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Sveta Nedelja Dario Zurovec.
Svečanu sjednicu prigodnim je govorom otvorio Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić, a nakon njega, skupu se obratio Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić: “Godinu dana je prošlo od održavanja zadnje svečane sjednice u našem novoizgrađenom dječjem vrtiću. Godina dana koja je bila dosta dinamična, dosta izazovna pa s obzirom na proteklo razdoblje treba biti iskren i spomenuti one negativne stvari koje su se dogodile u našoj Općini kao što je zatvaranje dvije financijske institucije, Fine i Privredne banke Zagreb, što je posebno utjecalo na naše domicilno stanovništvo, ali i naše najstarije sugrađane.“ Načelnik je dodao kako usprkos negativnim događajima na koje se nije moglo utjecati treba istaknuti i one pozitivne stvari kojih ima puno više, a naglasak je kao svoj osobni fokus, stavio na razvoj Poduzetničke zone Križ: „Svi vi koji ste došli autocestom vidjeli ste investiciju Lidla koja je u tijeku, dok bi nova investicija distributivnog centra Jabuka LDC d.o.o. Ivanić-Grad trebala krenuti krajem godine. To će omogućiti novih 60 do 70 radnih mjesta pa kad tome dodamo investiciju Lidla, to će biti ključan preduvjet za razvoj ovoga kraja. Kada se u obzir uzmu bivše, ali i sadašnje investicije dolazimo do ulaganja od gotovo milijardu kuna na području Križa, što me čini sretnim i ponosnim. Bez obzira na ove fantastične brojke i dosadašnje rezultate i dalje ćemo nastaviti s povlačenjem sredstava iz EU fondova te pripremom potrebne projektno-tehničke dokumentacije za projekte u tijeku, ali i one koje ćemo tek započeti. Za kraj koristim priliku da se zahvalim Zagrebačkoj županiji, ali i ostalim segmentima vlasti koji nam pomažu u realizaciji projekata.“, istaknuo je načelnik Marko Magdić.
Na kraju svečane sjednice dodijeljena su i priznanja i zahvale. Priznanje Općine Križ ove je godine dodijeljeno muškoj „A“ ekipi DVD-a Razljev u znak javnog priznanja za promociju dobrovoljnog vatrogastva i Općine Križ kroz naslov dvostrukih prvaka Republike Hrvatske na Državnom vatrogasnom natjecanju te osvojeno 5. mjesto na Vatrogasnoj olimpijadi u Sloveniji 2022. godine, gdje je spomenuta ekipa ujedno ostvarila najbolji rezultat Hrvatske ikad, u povijesti vatrogasnih natjecanja.
Općinski načelnik i ove je godine dodijelio Zahvale Općinskog načelnika. Zahvalu je dodijelio gospođi Ružici Stipčić za izniman doprinos u stvaranju slobodne i samostalne Republike Hrvatske, dugogodišnji rad s hrvatskim braniteljima, čuvanje uspomene i istine o Domovinskom ratu te zaštitu demokratskih i humanističkih vrijednosti. Zahvalu je Načelnik dodijelio i Nikolini Mejašić za uzoran i vrijedan rad u operativnoj desetini Dobrovoljnog vatrogasnog društva Križ. Također, Zahvalu je dobio i gospodin Branko Kos i to za iznimna dostignuća u promicanju humanitarnog rada i predanost u dobrovoljnom darivanju krvi. Naime gospodin Branko je 142 puta darivao krv.
Glazbenim nastupom svečanu je sjednicu upotpunilo Kulturno umjetničko društvo Graničar Križ, pod vodstvom Martine Brcko, te Solstitium Brass Quintet pod vodstvom Mihaela Križančića koji je ujedno i kapelnik naše limene glazbe DVD-a Križ.
Svečanim misnim Euharistijskim slavljem u Župnoj crkvi Uzvišenja Sv. Križa u 17,00 sati, pod predsjedanjem rektora Svetišta Sv. Josipa iz Karlovca monsinjora Antuna Sentea-mlađeg, uz koncelebraciju gostujućih svećenika proslavljen je blagdan Uzvišenja Sv. Križa, zaštitnika Župe.

OBAVIJEST O NESTANKU VODE

Zbog radova na popravku puknuća glavnog magistralnog cjevovoda bez vode će privremeno ostati potrošači:

 • Cijelo područje Općine Križ
 • naselja Caginec, Graberje Ivanićko, Derežani, Deanovec, Šumećani

Predviđeno trajanje radova od 9 – 15 h.

Zahvaljujemo se na razumijevanju

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb

Natječaj za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križić-kružić

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13,  98/19 i 57/22)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić  objavljuje

„NATJEČAJ za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križić-kružić:

 1. odgojitelj na određeno vrijeme s  punim radnim vremenom, 1 izvršitelj/ica 
 2. odgojitelj-voditelj predškole na određeno vrijeme, na pola radnog vremena, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti :

 • sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

a) preddiplomski sveučilišni studij,

b) preddiplomski stručni studij,

c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,

d) diplomski sveučilišni studij,

e) specijalistički diplomski stručni studij.

 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

      Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani   

      kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis, s opisom dosadašnjeg rada
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu  (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice,  putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 4. dokaz da kandidat nije bio zaposlen u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na radnom mjestu odgojitelj za osobe iz članka 24. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. presliku potvrde o položenom stručnom ispitu
 6. dokaz o radnom stažu  (elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka  HZMO), ne stariji od dana objave natječaja
 7. dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od dana objave natječaja i to:

1. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

2. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  

3. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda ili drugog nadležnog tijela da kandidatu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece, sukladno članku 25. stavku 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Iznimno, ukoliko kandidat ne može ishoditi ovo uvjerenje/potvrdu, u obvezi je napisati i vlastoručno potpisati Izjavu da mu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.

4. uvjerenje/potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb (prema mjestu prebivališta) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Sve isprave i dokumentacija mogu se priložiti u izvorniku ili neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj su dužni, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge odnosno dokumentaciju navedenu u natječaju.

Nepravovremeno podnesene prijave biti će vraćene podnositeljima neotvorene.

Natječaj se s danom 13.09.2022. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križić-kružić, mrežnoj stranici Općine Križ i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

ROK za podnošenje prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s prilozima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama i podnose osobno ili poštanskim putem na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ, ULICA JOSIPA ČOPORA 15, 10314 KRIŽ, s naznakom „Natječaj za odgojitelja“.

U svezi primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) podnošenjem prijave na natječaj kandidati potvrđuju da su upoznati sa slijedećim:

 • da se svi podaci prikupljeni u natječajnom postupku obrađuju temeljem Zakona o radu, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Križić-kružić, te ostalih pozitivnih propisa
 • da se predmetni osobni podaci mogu koristiti isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, te u konačnici sklapanja i izvršenja ugovora o radu i drugih prava i obveza iz radnog odnosa
 • da podnošenjem prijave na natječaj kandidati prihvaćaju mogućnost da se podaci sadržani u prijavama na natječaj rabe za buduće potrebe zasnivanja radnog odnosa (tzv. momentalne popune prema čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • da se osobni podaci čuvaju sukladno propisima i općim aktima Dječjeg vrtića Križić-kružić, koji uređuju zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, te posebnih propisa
 • sa svojim pravom na pristup informacijama vezanim uz postupak prikupljanja i obrade gore navedenih osobnih podataka, mogućnošću traženja ispravka netočnih osobnih podataka, mogućnošću dopune nepotpunih osobnih podataka, pravom na prenosivost podataka kao i pravom na brisanje, te pravom na povlačenje privole/suglasnosti.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA KRIŽIĆ-KRUŽIĆ

OBILJEŽAVANJE BLAGDANA UZVIŠENJA SV. KRIŽA

Ovogodišnje obilježavanje blagdana zaštitnika župe UZVIŠENJE SV.KRIŽA, održat će se prema sljedećem rasporedu:
U srijedu, 14. rujna 2022. godine, počast svim poginulim braniteljima moći će se odati posjetom Spomen sobi poginulih branitelja Domovinskog rata u Galeriji Križ od 12,00 do 13,00 sati. Svečanim misnim Euharistijskim slavljem u Župnoj crkvi Uzvišenja Sv. Križa u 17,00 sati, pod predsjedanjem rektora Svetišta Sv. Josipa iz Karlovca monsinjora Antuna Sentea-mlađeg, uz koncelebraciju gostujućih svećenika proslavit će se Blagdan Uzvišenja Sv. Križa, zaštitnika Župe.

Skip to content