DARIVANJE OSOBA STARIJIH OD 90 GODINA

U povodu 1. listopada, Međunarodnog dana starijih osoba, Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad danas je započelo podjelu poklon paketa na području Općine Križ osobama starijim od 90 godina. Općinski načelnik Marko Magdić s predstavnicima Crvenog Križa obišao je Jagodić Anku i Tomu iz Novoselca. Anka je napunila 90, a Tomo 93 godine, žive sami, a svojim su se posjetiteljima danas jako obradovali.
Ovo tradicionalno darivanje starijih osoba prilika je da se ukaže na potrebu sustavne brige o potrebama stanovnika treće dobi.
Općina Križ i ove je godine sukladno Sporazumu o osiguranju i izdvajanju sredstava za darivanje socijalno ugroženih osoba između Općine Križ, Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad i Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad, izdvojila iz proračuna iznos od 5.320,00 kn za darivanje ukupno 38 osoba starijih od 90 godina s područja Općine Križ i to poklon paketima u vrijednosti od 140,00 kn.

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

Dana 28. rujna 2022. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Križ.

Broj objave: 2022/S 01K-0038066. Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6744973

Rok za dostavu ponuda je 31. 10. 2022. godine do 09,00 sati.

Skip to content