Započelo je asfaltiranje cesta u naselju Donji Prnjarovec

U tijeku su radovi asfaltiranja kolnika nerazvrstanih cesta u naselju Donji Prnjarovec, a koji obuhvaćaju dionicu od Društvenog doma u Donjem Prnjarovcu prema rijeci Česmi te od Društvenog doma u smjeru naselja Šušnjari, sveukupne duljine 1100 metara. Predviđeni rok završetka radova koji uključuju frezanje postojećeg oštećenog sloja asfalta, izravnanje površine kolnika, izrada novog habajućeg sloja te uređenje bankina je 10 radnih dana. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi se mogu produžiti izvan najavljenog roka.
Općina Križ je za spomenute radove u okviru Programa podrške Regionalnom razvoju, ostvarila potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u visini 200.000,00 kn. Ukupna procijenjena vrijednost radova je oko 500.000,00 kn.

PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA SUŠA ZA PODRUČJE OPĆINE KRIŽ

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dana 30. kolovoza 2022. godine proglasio je prirodnu nepogodu sušu na području općina Preska, Brdovec, Brckovljani, Pokupsko, Kravarsko, Gradec, Orle, Klinča Sela, Križ, Farkaševac, Rugvica, Bedenica, Dubrava, Rakovec, Pušća i Jakovlje, gradova Vrbovec, Sveta Nedjelja, Velika Gorica, Sveti Ivan Zelina, Samobor i Ivanić-Grad kojom je nanijeta velika šteta u poljoprivredi u razdoblju svibanj-kolovoz 2022. godine.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Križ obavještava sve oštećenike da štete mogu prijaviti na email: info@opcina-kriz.hr ili osobnom dostavom u općinsku upravu Općine Križ, obavezno na popunjenom Obrascu PN, zaključno s danom 07. rujna 2022. godine.

Započela obnova društvenog i vatrogasnog doma u Bunjanima

U tijeku je I. faza obnove društvenog i vatrogasnog doma u Bunjanima koja uključuje sanaciju krovišta i stropa tog društvenog i vatrogasnog doma. Radovi su to vrijedni oko 400.000,00 kn, a za iste je ostvareno sufinanciranje Zagrebačke županije u iznosu 100.000,00 kn. Obzirom da su pripremljeni troškovnici, u daljnjem periodu, ovisno o mogućnostima proračuna, planira se nastavak obnove i sanacije ovog objekta koji uključuje unutarnje uređenje, izmjenu stolarije i vanjske ovojnice zgrade.

Vikend pun sadržaja u Općini Križ

Proteklog je vikenda u Općini Križ bilo odlično! U petak smo se sportski pripremali za napornu subotu. Naime na Sportskom parku u Križu održan je prijateljski susret između NK Sloga Novoselec-Križ i NK Omladinac Vrata iz Fužina.

U subotu smo započeli već u 10 sati te zahvaljujući pomoći u organizaciji koju nam je pružila Vatrogasna zajednica Općine Križ i Gradsko društvo Crvenog Križa Ivanić-Grad, održali uspješnu obiteljsku biciklijadu u kojoj je sudjelovalo preko 60 biciklista od kojih je nagradu za najmlađu sudionicu dobila dvogodišnja Mila Bosankić iz Križa, najstariji sudionik je bio sedamdesetčetverogodišnji Želimir Ivanković iz Zagreba, a nagrada za najbrojniju obitelj pripala je obitelji Rustija iz Rečice.

Centralni događaj dana bio je 10. Sajam obrta i rukotvorina na kojem je sudjelovalo 20 izlagača s različitom ponudom. Bilo je tu vina naše Udruge Škaf iz Križa, craft piva, slatkih delicija DND-a Vladimir Nazor iz Križa, rukotvorina, nakita, meda, bučinog ulja, proizvoda od aronije i još puno toga. Sajam je u potpunosti ispunio sva naša očekivanja čemu je pridonijelo i lijepo vrijeme. Potporu ovom tradicionalnom sajmu ove je godine dala i Zagrebačka županija sufinanciranjem organizacije s ukupno 20.000,00 kn. Za dobru atmosferu na Sajmu, pobrinuo se KUD-Graničar u suradnji s Udrugom umirovljenika Općine Križ te tamburaški sastav Šegrti.

Bilo je tu sadržaja i za najmlađe, od napuhanaca, mini zoo-a OPG-a Monike Matković do izviđačkog kampa Odreda izviđača Siniša Pavković iz Križa.

Glazbeni program upotpunio je DJ i Cocktail party održan u parku, a na kojem su posjetitelji, osim dobre glazbe imali prigodu kušati i fine cocktaile. Proslava je kulminirala odlučnim koncertom Opće Opasnosti.

Obavijest o privremenoj obustavi vodoopskrbe

Zbog radova na prespoju vodovoda bez vode će ostati potrošači na području Općine Križ i to:

 • Novoselec od križanja sa Kolodvorskom do Okešinca
 • Rečica
 • Razljev
 • Okešinec, Vezišće
 • Obedišće

Planirano trajanje radova od 10 – 15 h.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

OBAVIJEST GRAĐANIMA o radovima asfaltiranja kolnika nerazvrstanih cesta u naselju Donji Prnjarovec

Obavještavaju se građani da je dana 26. 08. 2022. godine planiran početak radova asfaltiranja kolnika nerazvrstanih cesta u naselju Donji Prnjarovec.

Radovi obuhvaćaju dionicu od Društvenog doma u Donjem Prnjarovcu prema rijeci Česmi te od Društvenog doma u smjeru naselja Šušnjari, sveukupne duljine 1100 metara. Predviđeno je frezanje postojećeg oštećenog sloja asfalta, izravnanje površine kolnika, izrada novog habajućeg sloja te uređenje bankina.

Predviđeni rok završetka radova je 10 radnih dana. U vrijeme izvođenja radova biti će djelomično ili u potpunosti onemogućeno prometovanje što će se regulirati prometnim znakovima te pozivamo stanovnike naselja Donji Prnjarovec da korištenje svojih vozila prilagode i usklade prema dinamici radova asfaltiranja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, radovi se mogu produžiti izvan najavljenog roka.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

OPĆINA KRIŽOpćinski načelnik Općine Križ
Marko Magdić, struč. spec.oec.

OBAVIJEST o privremenom zatvaranju prometa prigodom održavanja programa Dana Općine Križ 2022. godine

Dana 27. kolovoza 2022. godine (subota) od 10:00 do 11:00 sati te od 12:00 do 13:00 sati, u vrijeme održavanja starta i cilja Obiteljske biciklijade, privremeno se zatvara promet na zapadnom dijelu Trga Sv. Križa na način da se zapriječi promet iz Ulice Braće Radića i Ulice Josipa Badalića na Trg Sv. Križa te da se zapriječi promet preko Trga Sv. Križa u smjeru Širinca, dok će promet preko Trga Sv. Križa iz smjera Novoselca Ulicom Milke Trnine i Zagrebačkom ulicom biti otvoren. Dio Trga Sv. Križa na kojem se zatvara promet biti će metalnim barijerama/rampama odvojen od ostalih prometnih površina koje se otvorene za promet.

Spomenuta regulacija prometa u periodu od 27. kolovoza 2022. godine (subota) od 7:00 sati do 28. kolovoza 2022. godine (nedjelja) u 03:00 sata odnosi se i na promet u mirovanju i to na Trgu Svetog Križa, dijelu Trga Sv. Križa (park) na parkiralištu pokraj prodajnog platoa.

Zahvaljujemo na razumijevanju

 OPĆINA KRIŽ

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe plinom

Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad obavještava da je u Ulici Milke Trnine u Križu došlo do puštanja plina. Zbog potrebe sanacije plinovoda tijekom večeri biti će prekinuta opskrba u navedenoj ulici. Ponovna uspostava opskrbe plinom očekuje se sutra tijekom dana nakon što se utvrdi točna lokacija puštanja plina te se sanira plinovod.

NATJEČAJ za prijam na radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Križić-kružić

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13,  98/19 i 57/22)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić  objavljuje

NATJEČAJ za prijam na radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Križić-kružić:  

 1. rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, probni rad 6 mjeseci, 1 izvršitelj/ica      
 2. rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, probni rad 6 mjeseci, 2 izvršitelj/ica         

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjeti :

 • sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

a) preddiplomski sveučilišni studij,

b) preddiplomski stručni studij,

c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,

d) diplomski sveučilišni studij,

e) specijalistički diplomski stručni studij.

 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

      Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani   

      kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis, s opisom dosadašnjeg rada
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu  (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice,  putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 4. dokaz o radnom stažu  (elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka  HZMO), ne stariji od dana objave natječaja
 5. dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od dana objave natječaja i to:

1. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

2. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  

3. uvjerenje/potvrdu nadležnog suda ili drugog nadležnog tijela da kandidatu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece, sukladno članku 25. stavku 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Iznimno, ukoliko kandidat ne može ishoditi ovo uvjerenje/potvrdu, u obvezi je napisati i vlastoručno potpisati Izjavu da mu nije izrečena zabrana rada ili da mu nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece.

4. uvjerenje/potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb (prema mjestu prebivališta) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Sve isprave i dokumentacija mogu se priložiti u izvorniku ili neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj su dužni, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat prijavom na natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Križić-kružić na prikupljanje i obradu svih osobnih podataka u svrhu natječajnog postupka i zapošljavanja te za korištenje u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranje i objave na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge odnosno dokumentaciju navedenu u natječaju.

Kandidati s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava.

Nepravovremeno podnesene prijave biti će vraćene podnositeljima neotvorene.

Osoba koja nije podnijela potpunu i/ili nepotpisanu prijavu  ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Natječaj se s danom 18.08.2022. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križić-kružić, mrežnoj stranici Općine Križ i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

ROK za podnošenje prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s prilozima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama i podnose isključivo poštanskim putem na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ, ULICA JOSIPA ČOPORA 15, 10314 KRIŽ, s naznakom „Natječaj za odgojitelja“.

                                                                                                           UPRAVNO VIJEĆE

                                                                                               DJEČJEG VRTIĆA KRIŽIĆ-KRUŽIĆ

Skip to content