ODRŽANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Deseta sjednica Općinskog vijeća Općine Križ održana je 25. travnja 2022. godine, a nazočno je bilo 12 od 13 članova Općinskog vijeća. Nakon što je predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić izvijestio vijećnike o izmjeni naziva 2. točke dnevnog reda, isti je jednoglasno usvojen.

Tijekom aktualnog sata, općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je o aktualnim događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća. O svim aktualnostima javnost je već informirana putem medija, a Općinski se načelnik posebno osvrnuo na priopćenje koje je kupcima uputilo trgovačko društvo Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad. Upravno vijeće HERA-e donijelo je Odluku o početku pružanja zajamčene opskrbe plinom krajnjim kupcima, priključenima na distribucijski sustav, opskrbljivača plinom IVAPLIN d.o.o. Ivanić-Grad od strane zajamčenog opskrbljivača plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Osijek, od dana 01. travnja 2022. godine kada je taj zajamčeni opskrbljivač započeo pružati zajamčenu opskrbu plinom svim krajnjim kupcima koje opskrbljuje opskrbljivač IVAPLIN. Trenutna krizna situacija poremećaja i nestabilnosti cijena plina na međunarodnom tržištu plina te rast nabavne cijena plina za više od 300% tijekom posljednjih 6 mjeseci, utjecala na poslovanje svih sudionika na tržištu plina pa i na IVAPLIN kao našeg opskrbljivača plinom. Zadnji obračun za isporučeni plin od IVAPLIN-a korisnici će dobiti zaključno za mjesec ožujak 2022. godine, s tim da će IVAPLIN kao operator distribucijskog sustava na koji je priključeno obračunsko mjerno mjesto i dalje pružati uslugu distribucije plina za koju ćete IVAPLIN-u plaćati regulirane iznose tarifnih stavki putem novog opskrbljivača plinom. Za sva pitanja o zajamčenoj opskrbi korisnici se mogu obratiti naprijed navedenom zajamčenom opskrbljivaču, a IVAPLIN također stoji na raspolaganju za eventualne upite te im se slobodno obratite na kontakte: E: ivaplin@ivaplin.hr; T: 012831270. Načelnik je također naglasio da je sudjelovao na radionici organiziranoj od strane Hrvatske poljoprivredne komore i Ureda europskog zastupnika Karla Resslera te Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a koja je dijelom održana i na području Općine Križ, odnosno na imanju tvrtke za proizvodnju i preradu povrća Veggie d.o.o. u Razljevu. Također, u svojstvu potpredsjednika LAG-a Moslavina, sudjelovao je na konferenciji za medije, odnosno javnom predstavljanju projekta Brendiranje Moslavine, koji je LAG “Moslavina” proveo u suradnji s turističkim zajednicama s područja LAG-a s ciljem bolje prepoznatljivosti regije Moslavine na turističkom tržištu.

U nastavku sjednice Općinski načelnik Marko Magdić članovima Općinskog vijeća obrazložio je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa, vezano uz potraživanje od trgovačkog društva DETMERS KONTEJNER d.o.o. u likvidaciji, Sveti Križ Začretje. Naime spomenuto trgovačko društvo u postupku je likvidacije, a od istog Općina Križ potražuje sredstva na ime neispunjavanja ugovornih obveza vezanih uz izgradnju građevine dječjeg vrtića. Naime, nakon nastanka okolnosti zbog kojih je prestao važiti ugovor o javnoj nabavi radova na spomenutom objektu s trgovačkim društvom DETMERS KONTEJNER d.o.o., a radi dovršenja započete gradnje proveden je novi postupak javne nabave i izabran novi izvođač. Uslijed primopredaje izvršenih radova utvrđeno je i kasnijom sudskom presudom potvrđeno da Općina Križ od spomenutog trgovačkog društva potražuje iznos od 1,3 milijuna kuna. Općina Križ pokrenula je sve alate naplate tog potraživanja te ishodila i pravomoćnu i ovršnu sudsku presudu. U međuvremenu je trgovačko društvo DETMERS KONTEJNER d.o.o. pokrenulo postupak likvidacije i predložilo Općini Križ sklapanje nagodbe te ponudilo uplatu novčanih sredstava u iznosu od 800.000,00 kn. Općinsko vijeće Općine Križ jednoglasno je prihvatilo prijedlog nagodbe budući da bi daljnji sudski postupak mogao bi biti dugotrajan i s neizvjesnim ishodom.

Također jednoglasno usvojen je i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Križić-kružić za pedagošku godinu 2022./2023. U mjerilima su detaljnije opisane i razrađene odredbe Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križić-kružić koju je na 9. sjednici donijelo Općinsko vijeće. Način ostvarivanja utvrđuje se sukladno primjeni mjerila u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, zbrajanjem ostvarenih bodova, a prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.Upis djece provodi se sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Križić-kružić, koji donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić i ove Odluke o upisu i mjerilima upisa, koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križić-kružić, a na istu je Općinsko vijeće Općine Križ dalo suglasnost te sada slijedi raspisivanje natječaja za upis u novu pedagošku godinu.

Skip to content