Dođite na Dječji fašnik u Križu!

Dječji vrtić Križ, Općina Križ i Turistička zajednica Općine Križ pozivaju Vas na Dječji fašnik u Križu koji će se održati u subotu 01.03.2014. godine s početkom u 15,00 sati u Sportskoj dvorani Osnovne škole u Križu. Sudjeluju maskirane skupine Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić, Dječjeg vrtića Čazma, Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, Dječjeg vrtića Dubrava, Dječjeg vrtića Popovača, Dječjeg vrtića Križ, dječji predstavnici tradicionalnog Okešinečkog fašnika i djeca Društva Naša djeca iz Križa. Maškarice će se zabaviti uz Dječje kazalište “Šareni svijet”, karnevalske igre i zajednički ples pod maskama. Dođite!

Ne želimo plaćati skuplju vodu i odreći se svog prirodnog bogatstva

logo zž

„Ne slažemo se s Nacrtom prijedloga Uredbe o uspostavi uslužnih područja prema kojoj područje Zagrebačke županije ne predstavlja jedno uslužno područje isporučitelja vodne usluge. Ne želimo da naši stanovnici plaćaju skuplju vodu te da našim prirodnim bogatstvom upravlja Zagrebački Holding“- zaključak je sjednice Županijske skupštine Zagrebačke županije održane dana 24.02.2014. godine na kojoj je prisustvovao Općinski načelnik Općine Križ kao i većina gradonačelnika i načelnika te saborski zastupnici s područja županije.

Naime, objavljeni konačni Nacrt prijedloga Uredbe znači da bi gotovo svi vodoopskrbni sustavi koji se nalaze na području Zagrebačke županije trebali potpasti pod upravljanje Grada Zagreba i Zagrebačkog Holdinga. Na taj način gotovo 1/4 stanovnika cijele Hrvatske, oko 1.050.000 ljudi, koristila bi jednog davatelja vodne usluge, dok bi preostale 3/4 bile podijeljene na 18 uslužnih područja. Analizom trenutnih cijena vode na području Zagrebačke županije može se zaključiti, prihvati li se ovakva Uredba, da će doći do povećanja cijene vode.

Nacrtom prijedloga Uredbe, uslužno područje br. 7 obuhvaća Grad Zagreb, te sve gradove i općine u Zagrebačkoj županiji isključujući Grad Zaprešić i općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća koji su obuhvaćeni uslužnim područjem br. 6 koju čine svi gradovi i općine u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Do 3. ožujka otvorena je Javna rasprava o spomenutom Nacrtu prijedloga Uredbe. Županijska skupština proslijedit će svoje mišljenje Ministarstvu poljoprivrede, čiji predstavnici, iako pozvani, nisu se odazvali današnjoj sjednici.

Više pročitajte na: VIJESTI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ

Na temelju članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ (“Glasnik Zagrebačke županije”, br. 32/13) i provedenog natječaja za dodjelu stipendija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija na svojoj 7. sjednici održanoj 19.02.2014.godine, utvrdilo je i objavljuje prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima u šk. god. 2013/2014. U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ. Prijedlog liste kandidata objavljen je 24.02.2014. godine, a prigovori na listu mogu se podnijeti zaključno sa 04.03.2014. godine. Općinski načelnik donosi Odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za šk. god. 2013/2014.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE POPLAVE ZA PODRUČJE OPĆINE KRIŽ

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97.), Župan Zagrebačke županije donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode nastale u periodu od 10. veljače 2014. godine za područje Općine Križ, zbog iznimno velike količine kiše i dizanja podzemnih voda, što je uzrokovalo štete na poljoprivrednim površinama.

Poljoprivredni proizvođači dužni su u roku od pet dana zaključno s danom 24.02.2014. godine (ponedjeljak) prijaviti štetu u Općini Križ na propisanom obrascu kojeg mogu podići u Općini Križ, kojeg osobno popunjavaju i potpisuju. Popunjeni obrazac predaje se na urudžbeni zapisnik u Općini Križ.

U Križu, 19.02.2014. godine

Predsjednik Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:
Branko Arbanas, dipl.ing., v.r.

OBRANA OD POPLAVE

Još od dana 10.2.2014. godine načelnik Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Križ  Mladen Rogić sa članovima Stožera i uz prisustvo Općinskog načelnika Općine Križ Marka Magdića više puta dnevno obilazi i nadzire ugrožena područja od poplava na području Općine Križ, te su po potrebi reagirali na tražena stanja (zatrpavanje otvora na nasipu potoka Ludinica, čišćenje kanala Liplenica u Šušnjarima, ispumpavanje podruma i bunara, označavanje dijela poplavljene prometnice u Širincu, prepumpavanje vode u Velikoj Hrastilnici).
Dana 14.2.2014. godine u popodnevnim satima Hrvatske vode zatražile su pomoć Općine Križ u angažiranju ljudi kako bi sanirale oštećenje nasipa na lateralnom kanalu kod crpne stanice Hrastilnica , te je načelnik Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Križ sa članovima Stožera promptno reagirao i sazvao Sjednicu Stožera. Odmah su angažirani vatrogasci putem Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Općine Križ i upućeni na ugroženo područje. U koordinaciji Stožera sa službama Hrvatskih voda VGO Kutina započete su aktivnosti na zaštiti. Hrvatske vode VGO Kutina osigurale su dovoz  potrebnih količina pijeska i vreća. Punjenje vreća i njihova doprema na  najugroženije pozicije radi izrade ‘zečjih nasipa’ počelo je u 18:00 sati. Uključeno je 150 članova DVD-a Općine Križ uz 30-tak mještana okolnih naselja. Na lokalitet je dopremljeno 100 m3 pijeska i 6000 vreća. Za provedbu aktivnosti Hrvatske vode su osigurale potrebnu mehanizaciju  te čamce za utovar i dopremu pijeska. Aktivnosti su trajale tijekom noći 14.2. na 15.2.2014. godine do 03:00 sata. Po uvidu na terenu u jutarnjim satima 15.2.2014. godine , Stožer zaštite i spašavanja u  koordinaciji sa predstavnicima Hrvatskih voda odlučuje o potrebi nastavka aktivnosti na zaštiti podizanjem ‘zečjih nasipa’ i  njihovim osiguranjem na dijelu nasipa kod crpne stanice Hrastilnica te se iste nastavljaju u 11:00 sati. U aktivnost je uključeno 40 članova  DVD-a koji su raspoređeni na terenu. Sve su aktivnosti uspješno provedene te je tako spriječeno plavljenje  okolnih naselja ovog slivnog područja.

Obilaskom ugroženog područja 17.2.2014. godine, konstatirano je da je  vodostaj u opadanju i nema potrebe za angažiranjem ljudi. U jutarnjim satima  18.2.2014. načelnik Stožera sa suradnicima obišao je ugrožena područja rijeke Česme u Vezišću, Razljevu i područje šume Žutice kod crpne stanice Hrastilnica. Trenutno nema novih opasnosti jer  je vodostaj Česme, i u retenciji Žutica, u opadanju. Stožer i dalje prati i nadzire razvoj događaja s obzirom na dolazak  novog vodnog vala,te je zajedno sa ljudima na terenu pripravan pravodobno  reagirati bude li potrebe.

Po zaprimljenom zahtjevu Općinskog načelnika Općine Križ, Marka Magdića, Župan Zagrebačke županije, Stjepan Kožić donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode nastale u periodu od 10.02.2014. godine za Općinu Križ.

NAČELNIK OPĆINE KRIŽ PODNIO ZAHTJEV ZA PROGLAŠENJEM ELEMENTARNE NEPOGODE

IMG_0005Načelnik Općine Križ, Marko Magdić, podnio je zahtjev Županu Zagrebačke županije, za proglašenjem elementarne nepogode na području Općine Križ, uslijed poplava. Stanje dugotrajne poplavljenosti poljoprivrednih i drugih površina na cijelom području Općine Križ rezultiralo je štetama na raznim poljoprivrednim kulturama, te se smatraju ispunjeni uvjeti za proglašenje elementarne nepogode i procjenu šteta koje su poplave nanijele.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava potpore turističkim zajednicama

httzTemeljem Pravilnika o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 28/13) i Programu rada za 2014. godinu, na Internet stranicama Hrvatske turističke zajednice www.croatia.hr (link http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a ) i Ministarstva turizma www.mint.hr objavljeni su:
–    Javni poziv za kandidiranje programa za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
–    Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
–    Javni poziv za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima za turističke projekte za koje koriste sredstva ili će aplicirati za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

PRIOPĆENJE STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE KRIŽ

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KRIŽ

Stožer zaštite i spašavanja za područje Općine Križ

PRIOPĆENJE STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE KRIŽ

Dana 14.2.2014. godine u popodnevnim satima Načelnik Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Križ sa članovima Stožera obišao je najugroženija nizinska slivna područja Općine Križ južno od autoceste.

U dijelu naselja Križ, zamijećeno je prelijevanje vodopravnog kanala s posljedicom plavljenja poljoprivrednog  zemljišta i okućnica na južnoj stani ul. Braće Radića te gospodarskih zgrada. Nadalje, s područja zaštite crpne stanice  Hrastilnica  primijećen je porast vodostaja lateralnog kanala Križ te je radi sprečavanja prelijevanja vode preko zaštitnog nasipa bilo nužno poduzeti zaštitne mjere osiguranjem krune nasipa i sprečavanja prodiranja vode kroz nasip postavljanjem ‘zečjih’ nasipa.

U koordinaciji Stožera sa službama Hrvatskih voda VGO Kutina započete su aktivnosti na zaštiti.

Stožer odlučuje da je potrebno aktivirati dovoljan broj članova lokalnih DVD-a što je i učinjeno. Hrvatske vode VGO Kutina osigurale su dovoz potrebnih količina pijeska i vreća. Aktivnosti na punjenju vreća i njihovoj dopremi na najugroženije pozicije radi izrade ‘zečjih nasipa’ pokrenute su u 18:00 sati. U aktivnostima sudjeluje 150 članova iz DVD-a s područja Općine Križ uz 30-tak mještana okolnih naselja. Na lokalitet je dopremljeno 100 m3 pijeska i 6000 komada vreća.

Za provedbu aktivnosti Hrvatske vode su osigurale potrebnu mehanizaciju te čamce za utovar i dopremu pijeska. Aktivnosti su trajale tijekom noći 15.2.2014. godine do 03:00 sata.

Po uvidu na terenu dana 15.2.2014. godine u jutarnjim satima, Stožer zaštite i spašavanja u  koordinaciji sa predstavnicima Hrvatskih voda odlučuje o potrebi nastavka aktivnosti na zaštiti podizanjem ‘zečjih nasipa’ i njihovim osiguranjem na dijelu nasipa kod crpne stanice Hrastilnica te se iste nastavljaju u 11:00 sati. U aktivnost je uključeno 40 članova DVD-a koji su raspoređeni na terenu prema potrebama, a  procjenjuje se da će aktivnosti potrajati do 16:00 sati.

Konstatira se da su sve aktivnosti uspješno provedene zahvaljujući čemu su spriječene posljedice plavljenja okolnih naselja ovog slivnog područja.

Stožer zaštite i spašavanja zahvaljuje svim angažiranim članovima DVD-a kao i mještanima koji se su stavili na raspolaganje na zaštiti naselja od poplave.

Praćenje stanja nastaviti će se i u narednom periodu.

U Križu, 15.2.2014. u 12:00 sati

Načelnik

Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Križ:

Mladen Rogić, v.r.

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRIŽ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za prijam u službu na radno mjesto stručni
suradnik za javnu nabavu i natječaje

U Križu, 14. 02. 2014.

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.) daju se slijedeće

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ je, sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.), objavila JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Općinu Križ – na radno mjesto stručni suradnik za javnu nabavu i natječaje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ, Odsjeku za financije, komunalno gospodarstvo i gospodarstvo; službenik III. kategorije, potkategorije stručni suradnik, 8. klasifikacijski rang; 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 20/14. od 14. 02. 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava s prilozima je 8 dana, računajući od objave natječaja u Narodnim novinama, stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na objavljeni javni natječaj – 22. 02. 2014. godine. Budući da zadnji dan roka za dostavu prijava s prilozima pada u subotu; kada Općina Križ ne radi; rok za dostavu prijava s prilozima, temeljem članka 81. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09.), istječe prvoga sljedećega radnog dana, a to je ponedjeljak, 24. veljače 2014. godine.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU I NATJEČAJE: prati propise iz područja javne nabave i iz drugih područja unutar kojih priprema i provodi natječaje iz djelokruga odsjeka i Jedinstvenog upravnog odjela, osim iz djelokruga službeničkih odnosa; obavlja poslove pripreme akata i dokumentacije za provedbu postupaka javne nabave te vodi postupke javne nabave u cijelosti; prati objavljene natječaje iz raznih djelatnosti te obavlja poslove pripreme akata i dokumentacije za prijave općine na razne natječaje, pozive i sl., uključivo i fondove te druge institute Europske unije; vodi popis nekretnina i razne evidencije vezane uz korištenje nekretnina te obavlja dio poslova iz područja imovinsko-pravnih poslova; u suradnji s drugim službenicima Jedinstvenog upravnog odjela pomaže u pripremi materijala i obavljanju svih pomoćnih i tehničkih poslova za održavanje sjednica i sastanaka svih tijela Općine Križ; obavlja poslove iz opisa poslova radnog mjesta višeg referenta za gospodarstvo i poljoprivredu, ukoliko isto mjesto nije popunjeno; obavlja i sve druge poslove po nalogu neposredno nadređenog službenika i pročelnika.

Podaci o plaći radnog mjesta na koje se osoba prima:
Plaća za radno mjesto stručni suradnik za javnu nabavu i natječaje iznosi =9.071,00 kn bruto.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja iz objavljenih područja testiranja, a potom i razgovorom /intervjuom/, koji se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti.

Za svaki dio provjere (pisani dio te razgovor /intervju/) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

PRVI DIO: pisani test
Područja pisanog testiranja:
1.    Javna nabava
2.    Komunalno gospodarstvo
3.    Proračun i financije
4.    Lokalna i područna (regionalna) samouprava
5.    Upravni postupak i uredsko poslovanje

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:
Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti kandidata temelje se na:
1.    Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11., 83/13. i 143/13.)
2.    Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.)
3.    Zakonu o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08. i 136/12.)
4.    Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.)
5.    Zakonu o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09.) i Uredbi o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09.).

DRUGI DIO: razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provedbu natječaja

Provodi se pod uvjetima, na način i po postupku kako je navedeno ispod naslova „PRAVILA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI“ ovih obavijesti i uputa kandidatima.

PRAVILA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1.Postupak provjere znanja i sposobnosti koje se sastoji od prethodno navedenih dijelova, obaviti će Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Općinu Križ na predmetnom radnom mjestu, imenovano od strane pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ.

2. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

3. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

4. Testiranje se provodi i kada se prijavio samo jedan kandidat na natječaj, koji ispunjava formalne uvjete natječaja.

5. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela i drugih sredstava komunikacije; napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.

6. Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti bilo koje od navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat Povjerenstvo neće bodovati.

7. Nakon uvodnih radnji, započinje prvi dio provjere znanja i sposobnosti, a to je pisano testiranje, na način da će kandidatima biti podijeljena pisana pitanja za provjeru znanja iz objavljenih područja. Pisano testiranje provodi se u trajanju 30 minuta.

Za provjeru znanja odnosno pisano testiranje dodjeljuje se određeni broj bodova u rasponu od 1 do 10.

8. Nakon provedenog pisanog testiranja, kandidati imaju pauzu, za vrijeme koje će članovi Povjerenstva utvrditi broj bodova koje je ostvario svaki pojedini kandidat.

9. Razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provedbu natječaja provodi se istoga dana, samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti.
Dakle, kandidati koji na pisanom testiranju nisu ostvarili najmanje 50 % bodova ne upućuju se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provedbu natječaja, što ujedno znači da nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju.

10. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova, a koji se dodaju bodovima ostvarenima na prethodno provedenoj pisanoj provjeri znanja i sposobnosti.
Razgovor s kandidatima se provodi u trajanju do 10 minuta sa svakim kandidatom pojedinačno.

11. U slučaju kada nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na sveukupno provedenoj provjeri znanja i sposobnosti, može se raspisati novi javni natječaj za prijam u službu.

12. Nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo za provedbu natječaja izrađuje Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te Izvješće s priloženom rang-listom, potpisanima od strane svih članova Povjerenstva dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela.

13. Izabrani kandidat, prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a najkasnije u roku od 8 dana od primitka obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

14. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja kandidatima prijavljenim na natječaj.

15. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Općinskom načelniku Općine Križ, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o prijmu u službu.

16. Podatak o vremenu održavanja provjere znanja i sposobnosti biti će objavljen najmanje 5 dana prije održavanja provjere, na web stranici Općine Križ i na oglasnoj ploči Općine Križ, a poziv na provjeru znanja i sposobnosti će se pravovremeno uputiti i na adrese kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Na oglasnoj ploči biti će objavljena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti pisano testiranje.

Poduzetnički impuls 2014.

MINPOVlada je donijela Program poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls 2014. za kojeg je planiran ukupni proračun od 1,26 milijardi kuna. Taj iznos uključuje i iznose za finalne isplate po projektima koji se prenose u 2015. odnosno u 2016. godinu na EU projektima, a od ukupnog je iznosa za dodjeljivanje bespovratnih potpora planirano 413,8 milijuna kuna.
Poduzetnički impuls 2014. sadrži mjere poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za koje se koriste sredstva državnog proračuna te strukturnih fondova Europske unije, a koji su Hrvatskoj postali dostupni njenim članstvom u EU.
Poduzetnički impuls za ovu godinu ima četiri programska prioriteta. Prvi je jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, za što je planiran ukupni iznos od 413,8 milijuna kuna; drugi unapređenje poduzetničkog okruženja s planiranim iznosom od 74,6 milijuna kuna; treći promocija i učenje za poduzetništvo i obrt, za što se planira 248,1 milijun kuna; dok je za četvrti prioritet – lakši pristup financiranju planiran iznos od 529,1 milijun kuna.
U ovoj se godini, kako se ističe u prijedlogu programa, nastavlja s naglašavanjem učinkovitosti javnih sredstva tako što se dodjeljuje manji broj potpora veće prosječne vrijednosti, s uklanjanjem administrativnih prepreka, povećava se transparentnost i vidljivost javnih poziva, a posebna važnost daje se unapređenju sustava praćenja i procjene učinka dodijeljenih potpora.

Program možete preuzeti ovdje: Poduzetnički impuls 2014.

Skip to content