OBAVIJEST STUDENTIMA O FINANCIRANJU PRIJEVOZA

Općina Križ u cijelosti financira prijevoz studenata!

Općina Križ financirat će troškove javnog prijevoza u željezničkom prometu (vlak) i javnog linijskog prijevoza u cestovnom prijevozu (autobus) redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Križu cjelokupnom iznosu cijene mjesečne ili polumjesečne studentske karte.

Općina Križ u cijelosti će financirati jedinstvenu mjesečnu cijenu karte željezničkog prijevoza sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske, donesenom dana 27. rujna 2023. godine, o nastavku provođenja pilot-projekta povoljnijega javnog željezničkog prijevoza studenata, a koji se provodi u suradnji s Hrvatskom željeznicom. Također, u cijelosti će se financirati i mjesečne karte prijevoza autobusom, sukladno ugovoru s trgovačkim društvom Čazmatrans prometom d.o.o. Čazma i to na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta studiranja.

Financiranje prijevoza ostvaruje se za razdoblje od 1. listopada 2023. godine do 30. rujna 2024. godine, odnosno za akademsku godinu 2023./2024. Ako student ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Općina Križ financirat će trošak prijevoza jeftinijim prijevoznim sredstvom.

Za ostvarivanje prava na financiranje prijevoza u akademskoj godini 2023./2024. student podnosi Zahtjev Općini Križ na propisanom obrascu.

Obrazac Zahtjev za ostvarivanje prava financiranja prijevoza studenata može se preuzeti na internet stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr ili u Općini Križ.

Zahtjev s priloženom potvrdom o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu može se predati i putem elektroničke pošte na adresu: info-opcina-kriz.hr ili osobno u Općini Križ, na adresi Trg Sv. Križa 5, Križ.

Studentu će se po uredno dostavljenoj dokumentaciji i utvrđivanju prava na financiranje prijevoza, izdati Potvrda od strane Općinskog načelnika Općine Križ, kojom će student kod kupnje mjesečne prijevozne karte dokazati da ima pravo na financiranje prijevoza u akademskoj godini 2023./2024.

Popunjenom zahtjevu potrebno je priložiti:
potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu.

VAŽNO!!!

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. poručuju: Tijekom prijelaznog razdoblja  redovni studenti koji nemaju pametnu karticu ili potrebnu dokumentaciju za kupnju profila „Studenti povoljnije“ prevoze se do uključivo 15. listopada 2023., bez kupnje karte, uz potvrdu obrazovne ustanove o redovnom studiju za akademsku godinu 2023/24. (indeks, e-zapis o statusu studenta, e-indeks). Više na https://www.hzpp.hr/povoljnija-putovanja-studenata

Skip to content