Obavijest o nestanku struje

HEP ODS d.o.o., Elektra Križ obavještava cijenjene kupce električne energije da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju biti privremeno prekinuta isporuka električne energije:

– dana 27. rujna 2023. (srijeda)
– u vremenu planirano od 08:00 do 14:00 sati
za cijelo naselje Obedišće i Novoselec osim ulica: Selska (od kbr. 5 do 11, od 38 do 61 i od 10 do 36), Školska (od kbr. 7 do 9 i 22), Graničarska (od kbr. 1 do 12) i Česmanska (od kbr. 49 do 89).

Skip to content