Otvoreno je javno savjetovanje za Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2023. godinu

Otvoreno je javno savjetovanje za Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Savjetovanje je otvoreno na poveznici: https://www.proracun.hr/Proracun/SavjetovanjeGodina?id=227ca020-6f70-4984-9d96-8eb419c57007&godina=2023

Također, savjetovanje je je otvoreno i za pripadajuće programe uz I. izmjene i dopune Proračuna Općine Križ za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu i to:

Odluku o izmjenama Programa socijalnih potreba Općine Križ za 2023. godinu,

Odluku o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju Općine Križ u 2023. godini,

Odluku o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2023. godinu,  

Odluku o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2023. godini,  

Odluku o izmjeni Odluke o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

Odluku o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2023. godini.

Skip to content