REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U OBEDIŠĆU

Naručitelj Općina  Križ pokrenula je postupak jednostavne nabave za radove rekonstrukcije društvenog doma u Obedišću, procijenjene vrijednosti 34.500,00 eura (bez PDV-a).

Nabava se provodi u sklopu projekta odabranog za sufinanciranje na 3. LAG Natječaju tipa operacije 2.1.1. „Razvoje opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ 07/21-2-1-1 iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Moslavina, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ponuda s pripadajućom dokumentacijom obavezno se dostavlja putem Portala ponuda, koji je sastavni dio AGRONET-a i nalazi se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr). Ponude u izvorniku nije potrebno dostavljati putem pošte na adresu naručitelja. Samo ponude učitane u Portal ponuda AGRONET-a su važeće ponude.

Ponuda se dostavlja zaključno s danom 16. lipnja 2023. godine do 14,00 sati.

Napomena: U prilogu II. troškovnik je omaškom ostala oznaka „kn“; ponude se mogu izraziti u valuti „EUR“.

Skip to content