Asfaltira se 2,5 km nove županijske ceste kroz Općinu Križ

Nastavak dobre suradnje sa ŽUC-om na projektu rješavanja najkritičnijih dionica županijskih cesta na području Općine Križ! Naime, krenulo je asfaltiranje nove, 2,5 km duge dionice ceste Gornji Prnjarovec-Šušnjari-Šumećani, od strane Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije.  Dionica je to koja nije sanirana dugi niz godina, a svojevrstan je zaobilazni i spojni pravac s Gradom Ivanić-Gradom i Gradom Čazmom te će njena sanacija zasigurno doprinijeti sigurnosti u prometu.

Skip to content