POZIV NA RADIONICE ZA IZRADU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a „MOSLAVINA“

LAG „Moslavina“ je u procesu izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“ (LRS LAG-a) za programsko razdoblje 2023. – 2027. godine, a koja će biti temelj za prijavu na novu LEADER mjeru iz Programa ruralnog razvoja te ostvarivanje novih EU sredstava za razvoj lokalnog područja.

U izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“ i za pripremu iste, sa svojom vizijom ruralnog razvoja i uključivanjem vlastitih planiranih projekta, veliku ulogu imaju svi članovi i predstavnici javnog, gospodarskog i civilnog sektora. Njihovi planovi o budućem osobnom poduzetničkom razvoju te razvoju područja na kojem žive i djeluju, kao i potrebe koje imaju, uvelike će doprijeti smjeru u kojem će se planirati intervencije za razdoblje 2023. – 2027. godine.

Sukladno navedenome, LAG „Moslavina“ organizira radionice za pripremu i provedbu Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“ za programsko razdoblje 2023. – 2027. godine. Na radionicama će biti obuhvaćene teme iz područja poljoprivrede, gospodarstva, kulture, turizma, okoliša, sporta, obrazovanja, održivog razvoja, infrastrukture i sl., prilagođene za javni, gospodarski i civilni sektor.

Radionica će se održati u četvrtak 3. studenog 2022. godine u 14 sati u prostorima Razvojne agencije IGRA (Ivanić-Grad, Poduzetnička ulica 11).

Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje u pripremi vizije ruralnog razvoja i uključivanje ideja vlastitih potreba i planiranih projekata u LRS LAG-a „Moslavina“.

Novo iskustvo Robotičko-informatičkog kluba Križ sa svjetskog natjecanja

Općina Križ čestita članovima ekipe Robotičko-informatičkog kluba Križ na sudjelovanju na svjetskom robotičkom natjecanju FIRST Global Challenge u Švicarskoj.
FIRST Global Challenge je svjetsko natjecanje iz robotike za učenike srednjih škola. U natjecanju je ove godine sudjelovalo 160 država svijeta i ukupno 261 tima. Svaku državu predstavlja ekipa od 3-5 učenika i dva mentora. Tema natjecanja ove godine je «Carbon Capture». Svaka ekipa mora sastaviti i programirati robota koji će uhvatiti i pohraniti ugljik i tako pokazati zajednički napor potreban za zaštitu atmosfere.
Ovogodišnji tim Hrvatske činili su polaznici Robotičko-informatičkog kluba Križ: Gloria Petrlić (4. razred, Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad, odjeljenje Gimnazija Križ), Lucija Uroić i Roko Vulinec (4. razred, Tehnička škola Ruđer Bošković, Zagreb) te Viktorija Vulinec (3. razred, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb). Mentori tima bili su Matej Đudarić (student Fakulteta strojarstva i brodogradnje i bivši natjecatelj koji je 2018. sa svojim timom ušao u četvrtfinale ovog natjecanja i time se plasirao na 12.-24. mjesto) i izv. prof. dr. sc. Ana Sović Kržić (Fakultet elektrotehnike i računarstva).
Ovo natjecanje je jedinstveno u svijetu robotike jer osim o svom robotu tim ovisi i o robotima drugih timova u svom i protivničkom savezu. Prije svake igre timovi zajednički moraju smisliti strategiju kako bi u 2,5 minute igre uhvatili što više loptica. Osim toga, “ljudski igrači” su ove godine, uhvaćene loptice ubacivali u veliki tuljac, te su osim robotičarskih vještina, pokazali i svoja sportska umijeća.
Premda je u konačnici ekipa završila u središnjem dijelu poretka, ovo natjecanje im je omogućilo upoznavanje kultura gotovo svih zemalja svijeta. Općina Križ izuzetno je ponosna na postignute rezultate kao i to što je svojom financijskom podrškom mogla podržati mlade robotičare iz Općine Križ.

Otvoreno javno savjetovanje

Otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i to za sljedeće akte:

 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju na području Općine Križ u 2023. godini
 • Program javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2023. godini
 • Program javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2023. godini
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2023. godini
 • Program socijalnih potreba Općine Križ za 2023. godinu
 • Program potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2023. godinu
 • Odluka o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2023. Godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ
 • Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Križ za 2023. godinu (čiji je sastavni dio Plan djelovanja Općine Križ u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu)
 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križić-kružić

Pozivamo Vas da sudjelujete u savjetovanju otvorenom na poveznici: https://www.proracun.hr/Savjetovanje/Index?id=227ca020-6f70-4984-9d96-8eb419c57007&godina=2022

Otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Proračuna Općine Križ za 2023. godinu

Otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i to za sljedeće akte:

 • PRORAČUN OPĆINE KRIŽ ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
 • ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KRIŽ ZA 2023. GODINU

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju otvorenom na poveznici:

https://www.proracun.hr/Savjetovanje/Index?id=227ca020-6f70-4984-9d96-8eb419c57007&godina=2022

Juha od bundeve

Vrijedne odgojiteljice Dječjeg Vrtića Križić-kružić Križ same su osmislile, režirale, izvele te poklonile djeci predstavu „Juha od bundeve“ koja je mališane na jučerašnjoj premijeri u potpunosti oduševila. Kako je bilo pogledajte u Galeriji.

Otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i to za sljedeće akte:

 1. Odluka oizdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2023. godinu.

Istom se definiraju glavne odrednice organizacije i provedbe Program produženog boravka kao šire javne potreba u osnovnom školstvu Općine Križ, a koji će biti organiziran u  Osnovnoj školi Milke Trnine Križ.

2. Odluka o sufinanciranju prijevoza studenata s područja Općine Križ

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za sufinanciranje prijevoza studenata s područja Općine Križ iz proračuna Općine Križ, u daljnjem tekstu: proračuna. Pod prijevozom studenata podrazumijeva se javni prijevoz u željezničkom prometu (vlak) i javni linijski prijevoz u cestovnom prijevozu (autobus).

3. Pravilnik o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija

Sukladno članku 39. Zakona o elektroničkim medijima ( „Narodne novine“ br: 112/21), članaka predlaže se donošenje Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija sukladno kojem će se svake godine raspisivati javni poziv temeljem kojeg će se financijski podupirati projekte, proizvodnju i objavljivanje programa regionalnih i lokalnih nakladnika, pružatelja usluga televizije i/ili radija te elektroničkih publikacija medija s područja Zagrebačke županije.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju otvorenom na poveznici:

https://www.proracun.hr/Savjetovanje/Index?id=227ca020-6f70-4984-9d96-8eb419c57007&godina=2022

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Na temelju o utvrđivanju teksta natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2022./2023. (KLASA: 604-02/22-01/02 URBROJ: 238-16-03-22-2 od 10. listopada 2022. godine) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Natječajem za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023. učenicima i studentima s područja Općine Križ (u daljnjem tekstu: Natječaj) dodjeljuje se ukupno 22 stipendije.

Učenicima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od =504,81 kn/=67,00 EUR-a; fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn, mjesečno za deset mjeseci školske godine i to:
– 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti,
– 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Studentima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od =1.002,89 kn/ =133,00 EUR-a; fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn, mjesečno za deset mjeseci akademske godine i to:
– 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti,
– 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Učenicima prvog razreda Gimnazije Križ dodijeliti će se 2. stipendije u iznosu od =504,81 kn/=67,00 EUR-a; fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn.

Visina (iznos) stipendije za školsku/akademsku godinu 2022./2023. isplaćivat će se mjesečno, po jednom korisniku, deset mjeseci tijekom školske/akademske godine i to u 2022. godini u kunama, a od 1. siječnja 2023. godine u Eurima.

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u određenoj kategoriji javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od predviđenog broja za dodjelu stipendija po pojedinoj kategoriji, ako nema prijava u određenoj kategoriji ili ako niti jedna prijava ne zadovoljava kriterije ovog Pravilnika, stipendije se mogu dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju ili u drugoj kategoriji, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova.

Kriteriji za dodjelu stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22.).

Pravo sudjelovanja na natječaju PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni učenici srednje škole,
 • da prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja bude najmanje 4,5; odnosno za učenike prve godine srednje škole da prosjek ocjena prethodna četiri razreda bude najmanje 4,9.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni studenti,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da su završili srednju školu (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5; odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja od najmanje 4,0 te da su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni učenici srednje škole,
 • da prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja bude najmanje 3,0; odnosno za učenike prve godine srednje škole da prosjek ocjena prethodna četiri razreda bude najmanje 3,0,
 • da je ukupni prihodi po članu kućanstva jednak ili manji od 3.000,00 kn.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidnoprije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni studenti,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,0 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godina) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova,
 • da je ukupni prihod po članu zajedničkog kućanstva jednak ili manji od 3.000,00 kn.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU ZA STIPENDIJE ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA GIMNAZIJE KRIŽ  imaju učenici koji su upisali program Opće gimnazije u Križu, Srednje Škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni učenici srednje škole,
 • da prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja bude najmanje 4,5; odnosno za učenike prve godine srednje škole da prosjek ocjena prethodna četiri razreda bude najmanje 4,9.

POPIS DOKUMENATA I DOKAZA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA DODJELU STIPENDIJE:

 1.       POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI    

1.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
1.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.
1.3.
Izjava da ne prima drugu stipendiju, na obrascu.
1.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne izvorniku/originalu,
na obrascu.
1.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
učenici prvog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja; – učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne dvije godine školovanja.
1.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
studenti prve godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja
studenti druge godine studija dostavljaju presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;- studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
1.7. Dokazi o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata za vrijeme prethodne dvije godine školovanja; ako ih podnositelj prijave posjeduje:
a)  Potvrda o sudjelovanju na natjecanju/smotri i/ili osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu/nagradi na županijskoj, državnoj i/ili međunarodnoj razini u prethodne dvije godine školovanjab) Potvrda o usporednom pohađanju druge škole/fakultetac) Potvrda o primitku rektorove/dekanove nagrade.
1.8. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Potvrdu da je kandidat dijete samohranog roditelja (što se dokazuje rodnim listom, smrtnim listom za preminulog roditelja ili potvrdom o nestanku drugog roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
c) Potvrda da je kandidat osoba s invaliditetom, osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.              

2.      POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM  KRITERIJU    

2.1. Preslika osobne iskaznice ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
2.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.
2.3. Izjava da ne prima drugu stipendiju,
na obrascu.
2.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,
na obrascu.
2.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
 
učenici prvog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja; – učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne dvije godine školovanja.
2.6. Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
studenti prve godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja
studenti druge godine studija dostavljaju presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;- studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
2.7. Izjava o  članovima zajedničkog kućanstva, na obrascu – OBAVEZNO ovjerena kod javnog bilježnika (prilaže se obavezno izvornik/original).
2.8. Potvrde o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkog kućanstva za period prethodna tri mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je objavljen Natječaj.
a) potvrde o isplati plaće
b) potvrde o isplati mirovine
c) izvadak iz poslovnih knjiga Obrazac P-PPI (obrtnici) – ako je primjenjivo
d) potvrda porezne uprave da članovi kučanstva nisu porezni obveznici (za osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede) – ako je primjenjivo
e) potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda.
2.9. Ako je kandidat odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava, korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu- dostavlja Rješenje nadležne ustanove socijalne skrbi koje to dokazuje.
2.10. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za roditelja koji je nezaposlen i vodi se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
2.11. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Potvrdu da je kandidat djete samohranog roditelja (što se dokazuje rodnim listom, smrtnim listom za preminulog roditelja ili potvrdom o nestanku drugog roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
c) Potvrda da je kandidat osoba s invaliditetom, osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

3. POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA GIMNAZIJE KRIŽ      

3.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
3.2. Potvrda o redovnom upisu u program Opće gimnazije u Križu, Srednje Škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, prvi razred, školske godine 2022./2023.
3.3.
Izjava da ne prima drugu stipendiju, na obrascu.
3.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne izvorniku/originalu,
na obrascu.
3.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENIK MORA PRILOŽITI:
– preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja;
3.6. Dokazi o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata za vrijeme prethodne dvije godine školovanja; ako ih podnositelj prijave posjeduje:
a)  Potvrda o sudjelovanju na natjecanju/smotri i/ili osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu/nagradi na županijskoj, državnoj i/ili međunarodnoj razini u prethodne dvije godine školovanja
b) Potvrda o usporednom pohađanju druge škole
3.7. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:

a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Potvrdu da je kandidat dijete samohranog roditelja (što se dokazuje rodnim listom, smrtnim listom za preminulog roditelja ili potvrdom o nestanku drugog roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
c) Potvrda da je kandidat osoba s invaliditetom, osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.             

Prijave na natječaj podnose se isključivo na propisanom obrascu prijave koji se može preuzeti u općinskoj upravi Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5 ili na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.

Učenik ili student može podnijeti prijavu za sve kategorije stipendija, ali može ostvariti pravo samo na jednu stipendiju.

Podnositelji prijave mogu dostaviti preslike svih dokumenata, OSIM IZJAVE O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA KOJA SE OBAVEZNO PRILAŽE U IZVORNIKU/ORIGINALU, međutim ukoliko se procijeni da je preslika dokumenta nejasna, može se tražiti od podnositelja prijave izvornik dokumenta na uvid.

Nepotpune prijave, prijave za koje se utvrdi da ne sadrže tražene dokumente, biti će odbijene i neće biti vrednovane, osim u izuzetnim slučajevima kada Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdi da je opravdano kontaktiranje kandidata/podnositelja prijave.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Općine Križ i na oglasnoj ploči Općine Križ u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave za dodjelu stipendije.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ, a isti se predaje Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Križu pisanom obliku, na način, po postupku i na adresu naznačeno u Prijedlogu liste kandidata za dodjelu stipendija. Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje Konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi Odluku o dodjeli stipendija.

Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.

Natječaj se objavljuje dana 11. listopada 2022. godine na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr, lokalnom radiju te oglasnoj ploči Općine Križ.

Rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je zaključno s danom 25. listopada 2022. godine, bez obzira na način dostave i to ISKLJUČIVO U ZATVORENOJ omotnici/kuverti na adresu:
Općina Križ
Trg Svetog Križa 5
10314 Križ
s naznakom: „NE OTVARATI – Povjerenstvo za dodjelu stipendija“.“

_________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI:

___________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU:

____________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA GIMNAZIJE KRIŽ:

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Križ  («Glasnik Zagrebačke županije» br. 18/18),  Općinski načelnik Općine Križ raspisuje JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine.

Plaketa Milke Trnine dodjeljuje se kao posebno počasno priznanje za zahvalnost i istaknuti doprinos promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu i to prigodom obilježavanja obljetnice rođenja Milke Trnine, svjetske operne primadone rođene 19. prosinca 1863. godine u Vezišću u Općini Križ.

Odluku o dodjeli Plakete Milke Trnine donosi Općinsko vijeće Općine Križ, samoinicijativno ili na prijedlog Općinskog načelnika Općine Križ, a nakon razmotrenih prijedloga zaprimljenih na Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine.

Prijedlog za dodjelu Plakete Milke Trnine mogu dati: Općinski načelnik Općine Križ, članovi Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ, tijela mjesne samouprave, građani, trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe.

Prijedlog za dodjelu Plakete Milke Trnine mora sadržavati:

 • prijedlog i obrazloženje prijedloga s opisom osobitog doprinosa i dostignuća u promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu
 • Suglasnost i Privola kandidata za dodjelu Plakete Milke Trnine
 • podatke važne za uspostavu kontakta s predlagateljem.

Prijedlog se dostavlja na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SV. KRIŽA 5, 10 314 KRIŽ ili na adresu elektroničke pošte: info@opcina-kriz.hr, do zaključno s danom 17. studeni 2022. godine.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč. spec. oec.

Skip to content