Sabirna akcija “Solidarnost na djelu 2022” pod nazivom „Ne dvoji!” Za drugog izdvoji!”

Sukladno Odluci Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa, dana 13. Listopada 2022. godine (četvrtak) u vremenu od 09,00 do 18,00 sati na teritoriju cijele Republike Hrvatske u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa organizira se sabirna akcija “Solidarnost na djelu 2022.”pod nazivom „Ne dvoji!” Za drugog izdvoji!”

Akcija će se provoditi 13. listopada 2022.godine kada možete donirati odjeću, obuću, hranu i novac i to:

  • U skladištu u Ivanić-Gradu, Školska 20, u vremenu od 15.00 do 18.30 sati
  • U prostoru CK u Kloštar Ivaniću, Trg Svetog Ivana bb, u vremenu od 15.00 do 17.30 sati
  • U prostoru CK u Križu Trg Sv. Križa, ulaz iza Galerije, u vremenu od 15.00 do 17.30 sati

Prikupljene donacije biti će utrošene za nabavu paketa hrane za socijalno ugrožene učenike u osnovnim školama i srednjoj školi.

Putopisno predavanje Hrvoja Rupčića

Pozivamo vas na putopisno predavanje u četvrtak, 13. listopada 2022. u 18 sati u Galeriji Križ. Putujmo u Zemlju plemenitih ljudi s Hrvojem Rupčićem koji nas vodi u daleka prostranstva Irana i opisuje svoje motorističko putovanju prostranstvima drevne Perzije, danas Islamske Republike Iran.

„U zemlji plemenitih ljudi“ živopisni je putopis od kojeg zastaje dah te autor poručuje:  ubacite u brzinu, otpustite kvačilo, dodajte gas!

Sufinancirano sredstvima Zagrebačke županije

ODRŽANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Križ održana je 04. listopada 2022. godine. Nakon što su članovi Općinskog vijeća Općine Križ jednoglasno usvojili zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća, uslijedilo je usvajanje predloženog dnevnog reda koji je također jednoglasno usvojen. Na sjednici je nazočilo 10 od 13 članova Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić izvijestio je članove Općinskog vijeća da je dana 16. rujna 2022. godine član Općinskog vijeća Općine Križ, gospodin Vjekoslav Pleteš dostavio na urudžbeni zapisnik Općine Križ pisani zahtjev kojim se izjasnio o mirovanju mandata iz osobnih razloga. Tim povodom, Mandatna komisija na sjednici održanoj dana 21. rujna 2022. godine utvrdila je Izvješće koje je dostavljeno svim članovima Općinskog vijeća i objavljeno na internetskoj stranici Općine Križ i na oglasnoj ploči te poslano na objavu u Glasnik Zagrebačke županije. Mandatna komisija, između ostaloga, utvrdila je da je Vjekoslav Pleteš izabran za člana Općinskog vijeća Općine Križ s Kandidacijske liste grupe birača, nositelja kandidacijske liste Roberta Magdića te da člana Općinskog vijeća za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama Zakona o lokalnim izborima, koje propisuju da će prvi sljedeći neizabrani kandidat s iste liste, a to je Damir Sokolić iz Križa, zamjenjivati člana izabranog s navedene liste, čiji mandat miruje iz osobnih razloga. Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Križ Damir Sokolić položio je prisegu budući da je ovo bila prva sjednica na kojoj je nazočio kao zamjenik člana Općinskog vijeća.
Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Marko Magdić informirao je članove Općinskog vijeća o potporama, aktualnostima i sufinanciranjima ostvarenim u proteklom periodu. Načelnik je posebno istaknuo da je u sklopu EU projekta na natječaj LAG-a Moslavina prijavljen projekt uređenja i rekonstrukcije društvenog doma u Obedišću. Sklopljen je ugovor o financiranju vrijedan 255.000,00 kn što je 90% vrijednosti cjelokupnog projekta koji obuhvaća unutarnje uređenje cijelog društvenog doma. Također, od Zagrebačke županije osigurano je sufinanciranje u vrijednosti 140.000,00 kn za sanaciju krova društvenog doma u Razljevu. Riječ je oko 50% vrijednosti  projekta. Do sada je na tom društvenom domu izmijenjena stolarija i stavljena nova fasada, a sada je na redu krovište. Općinski je Načelnik također informirao članove Općinskog vijeća da je održao sastanak sa zainteresiranom tvrtkom koja se bavi izgradnjom električnih punionica i zainteresirana je na području naše Općine postaviti jednu punionicu. Za sada su određene dvije lokacije te slijede daljnji pregovori. Načelnik je izvijestio i da je zajedno s predstavnicima Općina Kloštar Ivanić, Gradec i Dubrave sudjelovao na sastanku iniciranom od strane Hrvatskih voda vezano uz projekt izgradnje aglomeracija na području spomenutih Općina. Vezano uz aglomeraciju Novoselec-Križ kojom se planira riješiti pitanje odvodnje iz ta dva naselja, dogovoreno je da će se izraditi predstudija izvodljivosti, a početkom iduće godine bi se znalo točan obuhvat zahvata te bi se krenulo s izradom projektne dokumentacije.
Nakon informacija uslijedila su pitanja članova Općinskog vijeća koja su se također odnosila na trenutno aktualne teme u Općini Križ.
Na dnevnom redu 14. sjednice Općinskog vijeća bilo je razmatranje prijedloga i donošenje zaključka o primanju na znanje godišnjih izvještaja o poslovanju i financijskih izvještaja trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Križ te korisnika proračuna Općine Križ za proteklu financijsku godinu. S obzirom na to da su članovi Općinskog vijeća primili pisana izvješća, na prijedlog Predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen prijedlog da se ne izvještava posebno po svakoj točci, već se pitanja mogu postaviti izvjestiteljima kroz otvorenu raspravu pod svakom točkom posebno.
Jednoglasno je usvojen Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju trgovačkog društava Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ivanić-Grad u 2021. godini.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ivanić-Grad za 2021. godinu također je jednoglasno usvojen, a tijekom rasprave direktorica tog trgovačkog društva Sanja Radošević, odgovarala ja na pitanja članice Općinskog vijeća Danijele Huljenić vezano uz kapacitete odlagališta Tarno i sortiranje komunalnog otpada. Direktorica Radošević je naglasila da se radi sve da bi se riješilo pitanje zbrinjavanja otpada na adekvatan način. Grad Ivanić-Grad radi na tome da se odlagalište proširi na susjednu česticu, a u međuvremenu se rade i preprojektiranja ploha za odlaganje u visinu kako bi se riješio problem odlaganja otpada do izgradnje centra za gospodarenje otpadom sukladno smjernicama EU. Direktorica je također naglasila da trgovačko društvo Ivakop. d.o.o. ne sortira ni ne prerađuje prikupljeni otpad već se on predaje ovlaštenim tvrtkama, odnosno sakupljačima s kojima imaju sklopljene ugovore.
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o stanju  trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Zagreb za 2021. godinu također je jednoglasno usvojen kao i Izvještaj o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o. Ivanić-Grad, za 2021. godinu.
S tri glasa protiv, jednim suzdržanim i šest glasova za usvojen je i Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. za razvoj poduzetništva, izgradnju i upravljanje komunalnom infrastrukturom, objektima i poduzetničkom zonom, Križ za 2021. godinu. Pitanja o poslovanju tog trgovačkog društva imala je vijećnica Danijela Huljenić, a odnosila su se na broj zaposlenih, strukturu zaposlenih te određene prihode i rashode trgovačkog društva. Stevo Turčinović, direktor  trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ, naglasio je da je izuzetno zadovoljan radom tog trgovačkog društva koje je u 2021. godini ostvarilo preko 800.000,00 kn dobiti na tržištu što je oko 30%, od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu od preko 3.800,000,00 kn. Turčinović je također komentirao da je u 2021. godini trgovačko društvo imalo 20 zaposlenih osoba te da su sve izuzetno kvalitetni i vrijedni ljudi koji su Općini Križ uvijek na raspolaganju. Naime, napomenuo je da je Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ, društvo u 100% vlasništvu Općine Križ te je osnovano prije svega da za Općinu obavlja komunalne poslove. U raspravu se uključio i Općinski načelnik Marko Magdić pohvalivši rezultate trgovačkog društva i njegov napredak u posljednjih 10 godina.
U nastavku sjednice jednoglasno je usvojen i Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Križ za 2021. godinu, Izvješća o radu Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu te Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad za 2021. godinu.
Članovi Općinskog vijeća primili su na znanje i Godišnji izvještaj o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima Općine Križ u 2021. godini za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva. Također su primljena na znanje i izvješća ustanova Općine Križ, odnosno Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Križić-Kružić za pedagošku godinu 2021./2022. i Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Knjižnice i čitaonice Križ za 2021. godinu.
U nastavku sjednice jednoglasno je usvojeno Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu stipendija, a istim su promijenjena prezimena tri članice povjerenstva koje su se u međuvremenu udale. Jednoglasno je donesena i Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja, a istom je u spomenutom Odboru razriješen Mišo Kucelj, a imenovan Damir Sokolić. Također jednoglasno donesena je i Odluka o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Vjekoslava Pleteša na mjesto kojeg je imenovana Danijela Huljenić.
Na kraju sjednice jednoglasno je usvojen Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava u iznosu  od 177.751,20 kuna za opskrbu električnom energijom.

Čestitka Općinskog Načelnika povodom Svjetskog dana učitelja

Poštovane učiteljice i učitelji, profesorice i profesori,
Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. listopada.
Svi Vi koji svaki dan s puno ljubavi i predanosti uspješno obavljate odgovoran posao prenošenja znanja i obrazovanja naše djece ujedno stvarate i temelj za bolju budućnost svih nas.
U ime cijele općinske uprave, Općinskog vijeća Općine Križ te u svoje osobno ime čestitam Vam dan učitelja!
Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč. spec. oec.

VZO KRIŽ OSTVARIO POTPORU FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

Vatrogasna zajednice Općine Križ ostvarila je 417.128,75 kuna bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije kroz natječaj Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.  Vatrogasna zajednica Općine Križ potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz fondova solidarnosti Europske unije za izvanrednu nabavu nove vatrogasne opreme službi zaštite i spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene ili rashodovane opreme na vatrogasnim intervencijama nastalim iza 28. prosinca 2020. godine na intervencijama u Zagrebačkoj županiji i Sisačko-moslavačkoj županiji. Naime naše su operativne snage Vatrogasne zajednice sudjelovale u sanaciji potresa na području Banije.

Skip to content