Otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i to za sljedeće akte:

  1. Odluka oizdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2023. godinu.

Istom se definiraju glavne odrednice organizacije i provedbe Program produženog boravka kao šire javne potreba u osnovnom školstvu Općine Križ, a koji će biti organiziran u  Osnovnoj školi Milke Trnine Križ.

2. Odluka o sufinanciranju prijevoza studenata s područja Općine Križ

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za sufinanciranje prijevoza studenata s područja Općine Križ iz proračuna Općine Križ, u daljnjem tekstu: proračuna. Pod prijevozom studenata podrazumijeva se javni prijevoz u željezničkom prometu (vlak) i javni linijski prijevoz u cestovnom prijevozu (autobus).

3. Pravilnik o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija

Sukladno članku 39. Zakona o elektroničkim medijima ( „Narodne novine“ br: 112/21), članaka predlaže se donošenje Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija sukladno kojem će se svake godine raspisivati javni poziv temeljem kojeg će se financijski podupirati projekte, proizvodnju i objavljivanje programa regionalnih i lokalnih nakladnika, pružatelja usluga televizije i/ili radija te elektroničkih publikacija medija s područja Zagrebačke županije.

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju otvorenom na poveznici:

https://www.proracun.hr/Savjetovanje/Index?id=227ca020-6f70-4984-9d96-8eb419c57007&godina=2022

Skip to content