OBAVIJEST OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

Općinsko izborno povjerenstvo obavještava članove biračkih odbora da je danas, 16. lipnja 2021. godine izvršena isplata naknada biračkim odborima za drugi krug glasovanja na lokalnim izborima održanim 30. 05. 2021. godine

POZIV NA OBILJEŽAVANJE BLAGDANA DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE

Obilježavanje blagdana, Dan Antifašističke borbe održati će se 21. lipnja 2021. godine (ponedjeljak) prema sljedećem rasporedu:

           10,00 sati – Polaganje vijenca kod spomenika na Trgu Svetog Križa u Križu

           10,15 sati – Posjet Spomen sobi poginulih branitelja iz Domovinskog rata u Galeriji Križ

10. IZLOŽBU VINA VINOGRADARA I VINARA „ŠKAF“ KRIŽ

Udruga vinogradara i vinara „Škaf“ Križ s velikim zadovoljstvom upućuje poziv na 10. IZLOŽBU VINA VINOGRADARA I VINARA „ŠKAF“ KRIŽ. Izložba vina i degustacija održati će se 26. lipnja 2021. godine (subota) u 19.30 sati u Društvenom Domu u Križu, uz obavezno pridržavanje svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera.  

KONSTITUIRANO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRIŽ

U Općini Križ danas je, 11. lipnja 2021. godine održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Križ, a za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Zlatko Hrastić.

Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ Lidiji Bahlen pripala je zakonska dužnost sazvati konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća, nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća, a to podrazumijeva i predsjedanje i rukovođenje sjednicom do određivanja osobe koja će sukladno zakonu preuzeti daljnje presjedanje konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika.

Na početku zasjedanja utvrđen je kvorum od 13 vijećnika te je na prijedlog trećine članova Općinskog vijeća za predsjednika Mandatne komisije izabran Miroslav Pranjić i Dubravko Poje za člana, a na prijedlog druge trećine vijećnika izabran je Vjekoslav Pleteš također za člana Mandatne komisije.

Na temelju članka 7. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ, na konstituirajućoj sjednici Mandatna komisija izvješćuje Općinsko vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih članova Općinskog vijeća, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima te podnosi izvješća i obavijesti koje se odnose na mandate članova Općinskog vijeća. Predsjednik Mandatne komisije gospodin Miroslav Pranjić stoga je podnio Izvješće Mandatne komisije. Sukladno spomenutom Izvješću utvrđeno da je kandidacijska lista Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika čiji je nositelj bio Marko Magdić dobila 8 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: Marko Magdić, Zlatko Hrastić, Vlasta Crnković, Blaž Prcela, Tina Matanić, Dubravko Poje, Miroslav Pranjić i Matea Vorel. Kandidacijska lista grupe birača nositelja kandidacijske liste Roberta Magdića dobila je 3  mjesta te su s iste kandidacijske liste izabrani Robert Magdić, Vjekoslav Pleteš i Mišo Kucelj. Socijaldemokratska partija Hrvatske čiji je nositelj kandidacijske liste Sandrino Rac dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran Sandrino Rac, a stranka Centar čija je nositeljica Nataša Nižetić-Šiletić također je dobila 1  mjesto te je s iste izabrana Nataša Nižetić-Šiletić.

Nakon podnesenog Izvješća Mandatne komisije, verificirani su mandati i prisegu je položilo svih 13 izabranih članova Općinskog vijeća i to: VLASTA CRNKOVIĆ, ZLATKO HRASTIĆ, MIŠO KUCELJ, ROBERT MAGDIĆ, TINA MATANIĆ, NATAŠA NIŽETIĆ-ŠILETIĆ, VJEKOSLAV PLETEŠ, DUBRAVKO POJE, MIROSLAV PRANJIĆ, BLAŽ PRCELA, SANDRINO RAC, MATEA VOREL i ŽELJKO ZIMIĆ (zamjenik izabranog člana Marka Magdića, kojem mandat miruje po sili zakona).

U nastavku konstituirajuće sjednice u Odbor za izbor i imenovanja imenovani su, na prijedlog trećine vijećnika Vlasta Crnković za predsjednicu i Blaž Prcela za člana te na prijedlog druge trećine vijećnika Nataša Nižetić-Šiletić za članicu Odbora za izbor i imenovanja.

Na pisani prijedlog članova Općinskog vijeća iz reda predstavničke većine za izbor Zlatka Hrastića, za predsjednika Općinskog vijeća Općine Križ, nakon provedenog glasovanja sa 8 glasova za, 2 suzdržana glasa i 3 protiv, za predsjednika Općinskog vijeća Općine Križ izabran je Zlatko Hrastić. Izborom predsjednika, a temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće smatra se konstituiranim.

Obzirom na to da su primljeni prijedlozi za izbor prvog i drugog potpredsjednika Općinskog vijeća pristupilo se i glasovanju za iste temeljem dopune dnevnog reda točkom 5. „Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Križ“. Sukladno Statutu Općine Križ i Poslovniku Općinskog vijeća Općine Križ, Općinsko vijeće ima dva potpredsjednika i to: prvog potpredsjednika koji se bira iz reda predstavničke većine, te drugog potpredsjednik koji se bira iz reda predstavničke manjine. Jednoglasno je prema pisanom prijedlogu članova Općinskog vijeća iz reda predstavničke većine za prvog potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Križ izabran Dubravko Poje. Za drugog potpredsjednika vijeća na prijedlog članova Općinskog vijeća iz reda predstavničke manjine izabranje Robert Magdić.

Novi predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić, zahvalio se na ukazanom povjerenju istaknuvši da se nada da će svi vijećnici i nadalje surađivati za dobrobiti i prosperitet Općine Križ i njenih građana. Novoizabranim članovima Općinskog vijeća Općine Križ Općinski načelnik Marko Magdić također je čestitao na izboru za časnu i odgovornu dužnost člana u predstavničkom tijelu Općine Križ te zaželio uspjeh u radu i izrazio nadu da će svojim konstruktivnim prijedlozima i idejama pridonijeti dobrobiti Općine Križ.

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Okešincu

10. lipanj 2021.

U Narodnim novinama br. 64 od 09. 06. 2021. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Okešincu.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 8 dana od objave natječaja, tj. do zaključno s danom 17.06.2021. godine.

Link na natječaj: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8317277.html

Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ 14. rujan

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Križ  („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 18/18.) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

Postupak dodjele Priznanja Općine Križ „14. rujan“ pokreće svake godine Općinski načelnik Općine Križ raspisivanjem Javnog poziva za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Odluku o dodjeli Priznanja Općine Križ “14. rujan“ donosi Općinsko vijeće Općine Križ povodom obilježavanja Dana Općine Križ, samoinicijativno ili na prijedlog Općinskog načelnika Općine Križ, a nakon razmotrenih prijedloga zaprimljenih na Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“.

Priznanje Općine Križ „14. rujan“ dodjeljuje se u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i drugim pravnim i fizičkim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim društvima, obrtima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ustanovama, vjerskim zajednicama te  drugim osobama i subjektima za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ i društva u cjelini, a poglavito za uspjehe u unaprjeđenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, socijalne skrbi i unaprjeđenja i zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Pozivam članove Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ, tijela mjesne samouprave, građane, trgovačka društva, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe da daju inicijativu za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“. Inicijativa odnosno prijedlog za dodjelu Priznanja mora sadržavati:

  • točan naziv/ime i prezime kandidata kojeg se predlaže za dodjelu priznanja, s adresom i drugim podacima važnim za uspostavu kontakta
  • obrazloženje prijedloga s opisom osobitog dostignuća i doprinosa te priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje isti
  • Suglasnost i privola kandidata za dodjelu Priznanja Općine Križ 14. rujan.

Inicijativa odnosno pisani prijedlog s obrazloženjem dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SVETOG KRIŽA 5, 10314 KRIŽ ili u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte info@opcina-kriz.hr do zaključno s danom 10. kolovoza 2021. godine (utorak).

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč. spec. oec.

ARHEOLOŠKA ISKAPANJA NA SIPČINI U PUNOM JEKU

Nakon jednogodišnje stanke ponovno su nastavljena arheološka istraživanja na Sipčini koje je danas obišao Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić te s arheologinjom, voditeljicom Odjela za restauriranje arheoloških nalaza dr. sc. Leom Čataj iz Hrvatskoga restauratorskog zavoda iz Zagreba razgovarao o daljnjim radovima i budućnosti ovog vrijednog nalazišta na kojem je otkrivena  rimska villa rustica iz 1. i 2. stoljeća.

I ove godine Hrvatski restauratorski zavod ostvario je 100.000,00 kn potpore Ministarstva kulture i medija, a Općina Križ izdvojila je 60.000,00 kn za radove koji osim arheologije uključuju i drenažu nalazišta jer su kiše i nakupljena voda onemogućavali radove i uništavali nalazište. Radovi će trajati još neko vrijeme, a planira se i konzerviranje dijela zidova.

Riječ je o arheološkom nalazištu koje ima veliki potencijal za razvoj kulturnog turizma Zagrebačke županije i Općine Križ, stoga se, istaknuo je Općinski načelnik, očekuje i potpora Zagrebačke županije kojoj je ovaj projekt prijavljen za financiranje javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije u 2021. godini.

Obilježen rođendan profesora Badalića

Danas je obilježen rođendan našeg slavnog sugrađanina Josipa Badalića. Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, tim je povodom položio cvijeće i zapalio svijeću na grobu Josipa Badalića u Križu, u spomen na profesora, znanstvenika, putopisca, književnika i velikog zaljubljenika u Moslavinu.

Početkom lipnja svake godine, uz datum rođenja Josipa Badalića (7. 6. 1888. Deanovec), Općina Križ u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu dodjeljuje Plaketu Josip Badalić najboljem studentu rusistike s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Ove godine na prijedlog Katedre za ruski jezik i Katedre za rusku književnost, Općinsko vijeće Općine Križ na 37. sjednici održanoj u ožujku ove godine donijelo je Odluku da se Plaketa Josip Badalić dodijeli Jeleni Rajčić iz Splita, najboljoj studentici ruskog jezika i književnosti na Katedri za ruski jezik i Katedri za rusku književnost, Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnost, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021.

Izvanredne prilike ove godine odgodile su obilježavanje rođendana Josipa Badalića, a samim time i dodjelu Plakete, koja će dobitnici biti uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Križ u povodu Dana Općine Križ u rujnu ove godine.

Josip Badalić – 07. 06. 1888. Deanovec – 11. 08. 1985. Zagreb

Skip to content