KONSTITUIRANO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRIŽ

U Općini Križ danas je, 11. lipnja 2021. godine održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Križ, a za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Zlatko Hrastić.

Pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ Lidiji Bahlen pripala je zakonska dužnost sazvati konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća, nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća, a to podrazumijeva i predsjedanje i rukovođenje sjednicom do određivanja osobe koja će sukladno zakonu preuzeti daljnje presjedanje konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika.

Na početku zasjedanja utvrđen je kvorum od 13 vijećnika te je na prijedlog trećine članova Općinskog vijeća za predsjednika Mandatne komisije izabran Miroslav Pranjić i Dubravko Poje za člana, a na prijedlog druge trećine vijećnika izabran je Vjekoslav Pleteš također za člana Mandatne komisije.

Na temelju članka 7. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ, na konstituirajućoj sjednici Mandatna komisija izvješćuje Općinsko vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih članova Općinskog vijeća, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima te podnosi izvješća i obavijesti koje se odnose na mandate članova Općinskog vijeća. Predsjednik Mandatne komisije gospodin Miroslav Pranjić stoga je podnio Izvješće Mandatne komisije. Sukladno spomenutom Izvješću utvrđeno da je kandidacijska lista Fokus, Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatska stranka umirovljenika čiji je nositelj bio Marko Magdić dobila 8 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: Marko Magdić, Zlatko Hrastić, Vlasta Crnković, Blaž Prcela, Tina Matanić, Dubravko Poje, Miroslav Pranjić i Matea Vorel. Kandidacijska lista grupe birača nositelja kandidacijske liste Roberta Magdića dobila je 3  mjesta te su s iste kandidacijske liste izabrani Robert Magdić, Vjekoslav Pleteš i Mišo Kucelj. Socijaldemokratska partija Hrvatske čiji je nositelj kandidacijske liste Sandrino Rac dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran Sandrino Rac, a stranka Centar čija je nositeljica Nataša Nižetić-Šiletić također je dobila 1  mjesto te je s iste izabrana Nataša Nižetić-Šiletić.

Nakon podnesenog Izvješća Mandatne komisije, verificirani su mandati i prisegu je položilo svih 13 izabranih članova Općinskog vijeća i to: VLASTA CRNKOVIĆ, ZLATKO HRASTIĆ, MIŠO KUCELJ, ROBERT MAGDIĆ, TINA MATANIĆ, NATAŠA NIŽETIĆ-ŠILETIĆ, VJEKOSLAV PLETEŠ, DUBRAVKO POJE, MIROSLAV PRANJIĆ, BLAŽ PRCELA, SANDRINO RAC, MATEA VOREL i ŽELJKO ZIMIĆ (zamjenik izabranog člana Marka Magdića, kojem mandat miruje po sili zakona).

U nastavku konstituirajuće sjednice u Odbor za izbor i imenovanja imenovani su, na prijedlog trećine vijećnika Vlasta Crnković za predsjednicu i Blaž Prcela za člana te na prijedlog druge trećine vijećnika Nataša Nižetić-Šiletić za članicu Odbora za izbor i imenovanja.

Na pisani prijedlog članova Općinskog vijeća iz reda predstavničke većine za izbor Zlatka Hrastića, za predsjednika Općinskog vijeća Općine Križ, nakon provedenog glasovanja sa 8 glasova za, 2 suzdržana glasa i 3 protiv, za predsjednika Općinskog vijeća Općine Križ izabran je Zlatko Hrastić. Izborom predsjednika, a temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće smatra se konstituiranim.

Obzirom na to da su primljeni prijedlozi za izbor prvog i drugog potpredsjednika Općinskog vijeća pristupilo se i glasovanju za iste temeljem dopune dnevnog reda točkom 5. „Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Križ“. Sukladno Statutu Općine Križ i Poslovniku Općinskog vijeća Općine Križ, Općinsko vijeće ima dva potpredsjednika i to: prvog potpredsjednika koji se bira iz reda predstavničke većine, te drugog potpredsjednik koji se bira iz reda predstavničke manjine. Jednoglasno je prema pisanom prijedlogu članova Općinskog vijeća iz reda predstavničke većine za prvog potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Križ izabran Dubravko Poje. Za drugog potpredsjednika vijeća na prijedlog članova Općinskog vijeća iz reda predstavničke manjine izabranje Robert Magdić.

Novi predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić, zahvalio se na ukazanom povjerenju istaknuvši da se nada da će svi vijećnici i nadalje surađivati za dobrobiti i prosperitet Općine Križ i njenih građana. Novoizabranim članovima Općinskog vijeća Općine Križ Općinski načelnik Marko Magdić također je čestitao na izboru za časnu i odgovornu dužnost člana u predstavničkom tijelu Općine Križ te zaželio uspjeh u radu i izrazio nadu da će svojim konstruktivnim prijedlozima i idejama pridonijeti dobrobiti Općine Križ.

Skip to content