OBAVIJEST O UKLJUČIVANJU OPĆINE KRIŽ U PROVOĐENJE BIOSIGURNOSNIH MJERA

Obzirom da je većina gospodarstva sa područja Općina Križ, na kojima se drže svinje, svrstana su u kategoriju „1“, odnosno ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim uvjetima, Općinski načelnik Marko Magdić organizira podjelu spužvi za izradu dezbarijera.

STOGA SE MOLE SVI POSJEDNICI SVINJA SA PODRUČJA OPĆINE KRIŽ DA SE ČIM PRIJE JAVE U VETERINARSKU STANICU KRIŽ GDJE ĆE BITI ORGANIZIRANA PODJELA SPUŽVA ZA IZRADU DEZBARIJERA.
VIŠE INFORMACIJA NA TEL: 01/ 2824-623

Gospodarstvima koja drže svinje i  svrstana su u kategoriju „1“ zabranjeno je:

 1. a) premještanje živih svinja, osim izravno u klaonicu
 2. b) klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu.
 3. Iznimno od stavka 1. a) ovoga članka, premještanje svinja dozvoljeno je po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja provedenog unutar 24 sata prije premještanja. Klinički pregled nije potrebno provoditi ako se svinje premještaju izravno na klaonicu.
 4. Iznimno od stavka 1. b) ovoga članka klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu dozvoljeno je po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja. Posjednik je dužan klanje za osobnu potrošnju na gospodarstvu najaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji najmanje 72 sata prije provedbe istoga. Klinički pregled za predmetno gospodarstvo vrijedi sedam dana od dana pregleda.

Navedeno iziskuje i određene financijske izdatke te se Općina Križ uključila u provođenje biosigurnosnih mjera na način da će posjednicima svinja osigurati potrebne spužve za izradu dezbarijera kako bi posjednici svinja udovoljili uvjetima za svrstavanje u višu kategoriju i kako prilikom predstojeće svinjokolje ne bi imali navedenih poteškoća.

 

Plan preventivne jesenske sustavne deratizacije na području Općine Križ u 2019. godini

Na temelju Ugovora o jesenskoj sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Križ za 2019. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma  uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, obavještava o:

PLANU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

 1. studeni 2019. – OBEDIŠĆE, OKEŠINEC I VEZIŠĆE
 2. studeni 2019. – RAZLJEV, REČICA KRIŠKA I KONŠĆANI
 3. studeni 2019. – NOVOSELEC
 4. studeni 2019. – VELIKA I MALA HRASTILNICA, JOHOVEC, ŠIRINEC I BUNJANI
 5. studeni 2019. – ŠUŠNJARI, GORNJI I DONJI PRNJAROVEC
 6. studeni 2019. – KRIŽ
 7. studeni 2019. – KRIŽ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na sljedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koriste kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener).  Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koriste kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije Denis Hrabal, mob: 099/2533-004

Obavijest korisnicima koji se griju na drva

Obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, a s područja su Općine Križ, da će se isplata novčanih sredstava izvršiti dana 07.11.2019. godine (četvrtak) u Križu, u sjedištu Općine Križ, Trg sv. Križa 5, od 08:00 sati do 14:00 sati u sobi broj 4.
Obavezno sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

Skip to content