ODRŽANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

U nazočnosti 9 od 15 članova Općinskog vijeća 10. listopada 2019. godine, održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici nisu nazočili vijećnici Marijo Šiletić, Maja Lajpold, Ines Dundović, Ksenija Krsnik, Zoran Borić i Sanja Jurić. Na početku sjednice usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice, kao i dnevni red 25. sjednice Općinskog vijeća, s tim da je predlagatelj s dnevnog reda povukao točku 4, odnosno Informacije o Godišnjem izvješću o radu Dječjeg vrtića Križ za pedagošku godinu 2018./2019., jer je ravnateljica Dječjeg vrtića Križ bila spriječena nazočiti sjednici Općinskog vijeća i podnijeti Godišnje izvješće o radu.
Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice. U spomenutom periodu pokrenuti su radovi ugradnje trajne sportske podloge na vanjski teren, asfaltirano igralište površine 1 300 m2 u sportskom parku u Križu, a za koji je ostvarena potpora Zagrebačke županije u iznosu od 150.000,00 kn. Projekt predstavlja nastavak kontinuiranog ulaganja u uređenje sportskog parka u Križu te se istim planira s iscrtavanjem nogometnog, rukometnog i košarkaškog igrališta na gumenu podlogu. Potpisan je i Ugovor o obnovi fasade i krova objekta na sportskom parku u Križu. Vrijednost spomenutih radova je nešto manja od 250.000,00 kn, a radovi bi trebali uskoro započeti.
Završeni su i radovi na izgradnji prodajnog platoa tržnice na malo s prometnom infrastrukturom u Križu za koje je Općina Križ kroz natječaj LAG-a Moslavine, a vezano uz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske, ostvarila sufinanciranje. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 320.000,00 kuna za koju je ostvareno sufinanciranje u iznosu 247.190,63 kuna. Načelnik je izvijestio i da su započeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Ivanić-Grada i to na dionici E1 – OPĆINA KRIŽ, NASELJA: OKEŠINEC, NOVOSELEC I OBEDIŠĆE. Riječ je o projektu izgradnje Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb istok. Vrijednost radova na području Općine Križ, Općine Kloštar Ivanić i Grada Ivanić-Grada je nešto manja od 90 milijuna kuna plus PDV.
U proteklom periodu, zamjenik Općinskog načelnika Općine Križ Zlatko Hrastić u pratnji stručnih službi Općine Križ, obilazio je vijeća mjesnih odbora naše Općine te razgovarao s predstavnicima mjesnih odbora i stanovnicima u cilju detektiranja komunalnih zahtjeva i potreba u svakom mjestu. Svi manji komunalni zahtjevi koji su se mogli riješiti odmah, riješeni su, od prekopa propusta, graba, popravka puteva i slično, a oni zahtjevniji u tijeku su rješavanja.
U periodu od protekle sjednice općinskog vijeća, ostvarena je bespovratna potpora Zagrebačke županije u iznosu od 10.000,00 kn za Cross HILL RUN. Na Poziv Ministarstva kulture za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2020. godinu prijavljena su 2 projekta. Jedan je SANACIJA STARE VOJNE ZGRADE U PARKU U KRIŽU, vrijednost projekta: 399.750,00 kn uz traženi iznos sufinanciranja od 250.000,00 kn, kojim je planirana sanacija krovnog dijela objekta (pokrov i limarija), postojeće stolarije i pročelja objekta. Drugi prijavljeni projekt je IZRADA DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE MULTIMEDIJALNOG CENTRA KRIŽ, vrijednost projekta: 167.500,00 kn uz traženi iznos sufinanciranja od 100.000,00 kn, a kojim projektom se planira izraditi projektna dokumentacija potrebna za izvođenje radova uređenja multimedijalnog centra Križ, čime bi navedeni prostor dobio polivalentnu namjenu za održavanje različitih događanja za potrebe Općine i udruga, edukacije građana, natjecanja i sl.
Načelnik je izvijestio članove Općinskog vijeća da je 17.09.2019. godine u Općini Križ proveden inspekcijski nadzor u provedbi Zakona o sustavu civilne zaštite i njegovih provedbenih akata koje se odnose na obveze jedinice lokalne samouprave. Nadzorom nije bilo utvrđenih nepravilnosti odnosno Općina Križ ispunjava sve Zakonom zadane obveze.
U nastavku sjednice uslijedilo je podnošenje informacija i rasprava o poslovanju trgovačkih društava za 2018. godinu. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ivanić-Grad podnio je Dario Ferenčaba, direktor Ivaplin-a d.o.o., koji se u svom izlaganju osvrnuo na tijek predstečajnog postupka te zahvalio suvlasnicima na pomoći u otplati dugovanja zahvaljujući čemu je spašeno to trgovačka društvo. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ivanić-Grad podnijela je Sanja Radošević, direktorica Ivakop-a d.o.o., koja je naglasila da je protekle godine društvo pozitivno poslovalo te da se konstantno javljaju na brojne natječaje za dodatne izvore financiranja, a u cilju unapređenja usluge prikupljanja otpada.
Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb, podnio je članovima Općinskog vijeća Općine Križ informaciju o poslovanju trgovačkog društava za 2018. godinu vezano uz što nije bilo rasprave, budući da kako je istaknuo direktor, društvo pozitivno posluje bez većih poteškoća.
O poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. Ivanić-Grad; izvijestila je direktorica Radojka Šporer.
O poslovanju u protekloj godini trgovačkog društva Poduzetnička zona Križ d.o.o. za razvoj poduzetništva, izgradnju i upravljanje komunalnom infrastrukturom, objektima i poduzetničkom zonom, Križ govorio je direktor Mario Grdenić istaknuvši kako je to društvo u 100% vlasništvu Općine Križ te svakim danom preuzima sve više poslova, odnosno širi svoje poslovanje koje uspješno izvršava. Također je naglasio uspješnost rada Reciklažnog dvorišta te pozitivnu svijest građana vezano uz recikliranje otpada.
Izvješća o radu za 2018. godinu članovima Općinskog vijeća podnio je za Vatrogasnu zajednicu Općine Križ Branko Arbanas, predsjednik VZO Križ, a za Vatrogasnu postrojbu Grada Ivanić-Grada izvjestitelj je bio Jasminko Kranjčec, zamjenik zapovjednika Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada. O radu tijekom protekle godine Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad izvijestila je Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad. O radu ostalih udruga korisnika Proračuna Općine Križ za 2018. godinu izvijestila je Sandra Crnković, samostalna upravna referentica za društvene djelatnosti te istaknula da su Zajednica Tehničke kulture Općine Križ, Zajednica športskih udruga Općine Križ kao i sve ostale udruge kojima su dodijeljena sredstva za programe u 2018. godini temeljem natječaja, i to za ukupno 18 programa – na vrijeme izvijestile o izvršenim programima i svrhovito utrošenim sredstvima.

U nastavku sjednice predsjednik Savjeta mladih Općine Križ Valentino Galić predstavio je članovima Općinskog vijeća Općine Križ Program rada Savjeta mladih Općine Križ za 2020. godinu i Financijski plan Savjeta mladih za 2020. godinu koje je Savjet mladih usvojio 2. listopad 2019. godine na 4. sjednici Savjeta mladih Općine Križ. Članovi Općinskog vijeća jednoglasno u usvojili Program rada Savjeta mladih Općine Križ za 2020. godinu i Financijski plan Savjeta mladih za 2020. godinu.
Jednoglasno je usvojen i Zaključak o utvrđivanju i objavi PROČIŠĆENOG TEKSTA ODREDBI ZA PROVOĐENJE IZ ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRIŽ I GRAFIČKOG DIJELA IZ ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRIŽ. Također jednoglasno donesena je Odluka o izmjenama Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Križ te Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ.
U nastavku sjednice jednoglasno je donesen Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. u visini 193.046,59 kn za opskrbu plinom.
Na kraju sjednice razmatran je prijedlog te jednoglasno donesen Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za obnovu krova i fasade objekta u sportskom parku u Križu u ukupnom iznosu od 244.126,56 kn.

Mjesec hrvatske knjige u Križu

Mjesec hrvatske knjige u Križu započeti će prvom likovnom kolonijom Križ, koja će se održati sutra, u subotu 12.10.2019. godine u Križu.

Posebna nam je čast pozvati vas na svečano otvaranje izložbe radova učesnika u Galeriji Križ u 16 sati.

Večer poezije i pjesme uz malo fantazije održat će se u četvrtak, 17.10.2019. godine u 19 sati u Galeriji Križ. Očekuje vas Predstavljanje pjesnikinje i književnice Eme Botice uz koncert šansona Srđana Depola.

Skip to content