Sufinanciranje prijevoza za mjesec ožujak 2014. godine

Od 03.ožujka 2014. godine Općina Križ započinje s isplatom novčanim sredstava temeljem Odluke o sufinanciranju prijevoza za studente s područja Općine Križ i Odluke o sufinanciranju prijevoza za redovite učenike srednjih škola s područja Općine Križ. Odluke se odnose na studente i učenike s prebivalištem na području Općine Križ, a koji su redovito upisani na fakultete ili srednje škole na području Republike Hrvatske te svakodnevno putuju iz mjesta prebivališta u mjesto školovanja i vraćaju se kući, koristeći pritom sredstva željezničkog i autobusnog javnog prijevoza. Radi ostvarivanja sufinanciranja prijevoza za mjesec ožujak 2014. godine, studenti moraju ispuniti i dostaviti u Općinu Križ, sljedeće dokumente:
1.  Preslika uplatnice o plaćenoj mjesečnoj karti (autobusnoj ili željezničkoj) odnosno karta za 03. mjesec 2014. godine.
2.  AKO DO SADA NIJE PRILOŽENA – Preslika osobne iskaznice studenta
3.  AKO DO SADA NIJE PRILOŽENA – Potvrda fakulteta o redovnom upisu u akademsku godinu 2013./2014.
4. Izjava o svakodnevnom korištenju javnog prijevoza
5. Zahtjev za subvencioniranje prijevoza
Radi ostvarivanja sufinanciranja prijevoza za mjesec ožujak 2014. godine, učenici moraju ispuniti i dostaviti u Općinu Križ, sljedeće dokumente:
1.  Preslika uplatnice o plaćenoj mjesečnoj karti (autobusnoj ili željezničkoj) odnosno karta za 03. mjesec 2014. godine.
2.  AKO DO SADA NIJE PRILOŽENA – Preslika osobne iskaznice učenika  ili Izjava (obrazac 2U).
3.  AKO DO SADA NIJE PRILOŽENA – Potvrda škole o redovnom upisu uškolsku godinu 2013./2014.
4. Izjava o svakodnevnom korištenju javnog prijevoza
5. Zahtjev za subvencioniranje prijevoza
Isplata novčanih sredstava učenicima i studentima biti će u prostorijama Općine Križ i to utorkom od 08,00 do 14,00 sati i četvrtkom od 08,00 do 14,00 sati, tijekom mjeseca ožujka 2014. godine.

Dječji fašnik razveselio i male i velike

Ključ Općine Križ predan je Dječjem fašniku, Općinski načelnik Općine Križ, Marko Magdić s punim je povjerenjem predao ključ Općine u dječje ruke. U subotu 1.3.2014.godine pune su se tribine posjetitelja u Školskoj sportskoj dvorani u Križu zajedno sa maškarama dječjih vrtića – veselili, zabavljali i uživali u šarenom društvu. Predstavljanje maskiranih skupina proteklo je uz mnogo smijeha, a zajednički ples na kraju uz oduševljenje sviju. Uz obećanje da će se i slijedeće godine ponovno družiti i učestvovati u Dječjem fašniku u Križu rastale su se male i velike maškare. Posjetitelji su donirali novac za projekt “Škole za Afriku“ te je sakupljeno 1.998,65 kuna. Zahvaljujemo se svima!

[nggallery id=316]

Dođite na Dječji fašnik u Križu!

Dječji vrtić Križ, Općina Križ i Turistička zajednica Općine Križ pozivaju Vas na Dječji fašnik u Križu koji će se održati u subotu 01.03.2014. godine s početkom u 15,00 sati u Sportskoj dvorani Osnovne škole u Križu. Sudjeluju maskirane skupine Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić, Dječjeg vrtića Čazma, Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, Dječjeg vrtića Dubrava, Dječjeg vrtića Popovača, Dječjeg vrtića Križ, dječji predstavnici tradicionalnog Okešinečkog fašnika i djeca Društva Naša djeca iz Križa. Maškarice će se zabaviti uz Dječje kazalište “Šareni svijet”, karnevalske igre i zajednički ples pod maskama. Dođite!

Ne želimo plaćati skuplju vodu i odreći se svog prirodnog bogatstva

logo zž

„Ne slažemo se s Nacrtom prijedloga Uredbe o uspostavi uslužnih područja prema kojoj područje Zagrebačke županije ne predstavlja jedno uslužno područje isporučitelja vodne usluge. Ne želimo da naši stanovnici plaćaju skuplju vodu te da našim prirodnim bogatstvom upravlja Zagrebački Holding“- zaključak je sjednice Županijske skupštine Zagrebačke županije održane dana 24.02.2014. godine na kojoj je prisustvovao Općinski načelnik Općine Križ kao i većina gradonačelnika i načelnika te saborski zastupnici s područja županije.

Naime, objavljeni konačni Nacrt prijedloga Uredbe znači da bi gotovo svi vodoopskrbni sustavi koji se nalaze na području Zagrebačke županije trebali potpasti pod upravljanje Grada Zagreba i Zagrebačkog Holdinga. Na taj način gotovo 1/4 stanovnika cijele Hrvatske, oko 1.050.000 ljudi, koristila bi jednog davatelja vodne usluge, dok bi preostale 3/4 bile podijeljene na 18 uslužnih područja. Analizom trenutnih cijena vode na području Zagrebačke županije može se zaključiti, prihvati li se ovakva Uredba, da će doći do povećanja cijene vode.

Nacrtom prijedloga Uredbe, uslužno područje br. 7 obuhvaća Grad Zagreb, te sve gradove i općine u Zagrebačkoj županiji isključujući Grad Zaprešić i općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća koji su obuhvaćeni uslužnim područjem br. 6 koju čine svi gradovi i općine u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Do 3. ožujka otvorena je Javna rasprava o spomenutom Nacrtu prijedloga Uredbe. Županijska skupština proslijedit će svoje mišljenje Ministarstvu poljoprivrede, čiji predstavnici, iako pozvani, nisu se odazvali današnjoj sjednici.

Više pročitajte na: VIJESTI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ

Na temelju članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ (“Glasnik Zagrebačke županije”, br. 32/13) i provedenog natječaja za dodjelu stipendija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija na svojoj 7. sjednici održanoj 19.02.2014.godine, utvrdilo je i objavljuje prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima u šk. god. 2013/2014. U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ. Prijedlog liste kandidata objavljen je 24.02.2014. godine, a prigovori na listu mogu se podnijeti zaključno sa 04.03.2014. godine. Općinski načelnik donosi Odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za šk. god. 2013/2014.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE POPLAVE ZA PODRUČJE OPĆINE KRIŽ

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97.), Župan Zagrebačke županije donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode nastale u periodu od 10. veljače 2014. godine za područje Općine Križ, zbog iznimno velike količine kiše i dizanja podzemnih voda, što je uzrokovalo štete na poljoprivrednim površinama.

Poljoprivredni proizvođači dužni su u roku od pet dana zaključno s danom 24.02.2014. godine (ponedjeljak) prijaviti štetu u Općini Križ na propisanom obrascu kojeg mogu podići u Općini Križ, kojeg osobno popunjavaju i potpisuju. Popunjeni obrazac predaje se na urudžbeni zapisnik u Općini Križ.

U Križu, 19.02.2014. godine

Predsjednik Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:
Branko Arbanas, dipl.ing., v.r.

OBRANA OD POPLAVE

Još od dana 10.2.2014. godine načelnik Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Križ  Mladen Rogić sa članovima Stožera i uz prisustvo Općinskog načelnika Općine Križ Marka Magdića više puta dnevno obilazi i nadzire ugrožena područja od poplava na području Općine Križ, te su po potrebi reagirali na tražena stanja (zatrpavanje otvora na nasipu potoka Ludinica, čišćenje kanala Liplenica u Šušnjarima, ispumpavanje podruma i bunara, označavanje dijela poplavljene prometnice u Širincu, prepumpavanje vode u Velikoj Hrastilnici).
Dana 14.2.2014. godine u popodnevnim satima Hrvatske vode zatražile su pomoć Općine Križ u angažiranju ljudi kako bi sanirale oštećenje nasipa na lateralnom kanalu kod crpne stanice Hrastilnica , te je načelnik Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Križ sa članovima Stožera promptno reagirao i sazvao Sjednicu Stožera. Odmah su angažirani vatrogasci putem Zapovjedništva Vatrogasne zajednice Općine Križ i upućeni na ugroženo područje. U koordinaciji Stožera sa službama Hrvatskih voda VGO Kutina započete su aktivnosti na zaštiti. Hrvatske vode VGO Kutina osigurale su dovoz  potrebnih količina pijeska i vreća. Punjenje vreća i njihova doprema na  najugroženije pozicije radi izrade ‘zečjih nasipa’ počelo je u 18:00 sati. Uključeno je 150 članova DVD-a Općine Križ uz 30-tak mještana okolnih naselja. Na lokalitet je dopremljeno 100 m3 pijeska i 6000 vreća. Za provedbu aktivnosti Hrvatske vode su osigurale potrebnu mehanizaciju  te čamce za utovar i dopremu pijeska. Aktivnosti su trajale tijekom noći 14.2. na 15.2.2014. godine do 03:00 sata. Po uvidu na terenu u jutarnjim satima 15.2.2014. godine , Stožer zaštite i spašavanja u  koordinaciji sa predstavnicima Hrvatskih voda odlučuje o potrebi nastavka aktivnosti na zaštiti podizanjem ‘zečjih nasipa’ i  njihovim osiguranjem na dijelu nasipa kod crpne stanice Hrastilnica te se iste nastavljaju u 11:00 sati. U aktivnost je uključeno 40 članova  DVD-a koji su raspoređeni na terenu. Sve su aktivnosti uspješno provedene te je tako spriječeno plavljenje  okolnih naselja ovog slivnog područja.

Obilaskom ugroženog područja 17.2.2014. godine, konstatirano je da je  vodostaj u opadanju i nema potrebe za angažiranjem ljudi. U jutarnjim satima  18.2.2014. načelnik Stožera sa suradnicima obišao je ugrožena područja rijeke Česme u Vezišću, Razljevu i područje šume Žutice kod crpne stanice Hrastilnica. Trenutno nema novih opasnosti jer  je vodostaj Česme, i u retenciji Žutica, u opadanju. Stožer i dalje prati i nadzire razvoj događaja s obzirom na dolazak  novog vodnog vala,te je zajedno sa ljudima na terenu pripravan pravodobno  reagirati bude li potrebe.

Po zaprimljenom zahtjevu Općinskog načelnika Općine Križ, Marka Magdića, Župan Zagrebačke županije, Stjepan Kožić donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode nastale u periodu od 10.02.2014. godine za Općinu Križ.

NAČELNIK OPĆINE KRIŽ PODNIO ZAHTJEV ZA PROGLAŠENJEM ELEMENTARNE NEPOGODE

IMG_0005Načelnik Općine Križ, Marko Magdić, podnio je zahtjev Županu Zagrebačke županije, za proglašenjem elementarne nepogode na području Općine Križ, uslijed poplava. Stanje dugotrajne poplavljenosti poljoprivrednih i drugih površina na cijelom području Općine Križ rezultiralo je štetama na raznim poljoprivrednim kulturama, te se smatraju ispunjeni uvjeti za proglašenje elementarne nepogode i procjenu šteta koje su poplave nanijele.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava potpore turističkim zajednicama

httzTemeljem Pravilnika o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 28/13) i Programu rada za 2014. godinu, na Internet stranicama Hrvatske turističke zajednice www.croatia.hr (link http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a ) i Ministarstva turizma www.mint.hr objavljeni su:
–    Javni poziv za kandidiranje programa za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
–    Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
–    Javni poziv za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima za turističke projekte za koje koriste sredstva ili će aplicirati za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

PRIOPĆENJE STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE KRIŽ

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KRIŽ

Stožer zaštite i spašavanja za područje Općine Križ

PRIOPĆENJE STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE KRIŽ

Dana 14.2.2014. godine u popodnevnim satima Načelnik Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Križ sa članovima Stožera obišao je najugroženija nizinska slivna područja Općine Križ južno od autoceste.

U dijelu naselja Križ, zamijećeno je prelijevanje vodopravnog kanala s posljedicom plavljenja poljoprivrednog  zemljišta i okućnica na južnoj stani ul. Braće Radića te gospodarskih zgrada. Nadalje, s područja zaštite crpne stanice  Hrastilnica  primijećen je porast vodostaja lateralnog kanala Križ te je radi sprečavanja prelijevanja vode preko zaštitnog nasipa bilo nužno poduzeti zaštitne mjere osiguranjem krune nasipa i sprečavanja prodiranja vode kroz nasip postavljanjem ‘zečjih’ nasipa.

U koordinaciji Stožera sa službama Hrvatskih voda VGO Kutina započete su aktivnosti na zaštiti.

Stožer odlučuje da je potrebno aktivirati dovoljan broj članova lokalnih DVD-a što je i učinjeno. Hrvatske vode VGO Kutina osigurale su dovoz potrebnih količina pijeska i vreća. Aktivnosti na punjenju vreća i njihovoj dopremi na najugroženije pozicije radi izrade ‘zečjih nasipa’ pokrenute su u 18:00 sati. U aktivnostima sudjeluje 150 članova iz DVD-a s područja Općine Križ uz 30-tak mještana okolnih naselja. Na lokalitet je dopremljeno 100 m3 pijeska i 6000 komada vreća.

Za provedbu aktivnosti Hrvatske vode su osigurale potrebnu mehanizaciju te čamce za utovar i dopremu pijeska. Aktivnosti su trajale tijekom noći 15.2.2014. godine do 03:00 sata.

Po uvidu na terenu dana 15.2.2014. godine u jutarnjim satima, Stožer zaštite i spašavanja u  koordinaciji sa predstavnicima Hrvatskih voda odlučuje o potrebi nastavka aktivnosti na zaštiti podizanjem ‘zečjih nasipa’ i njihovim osiguranjem na dijelu nasipa kod crpne stanice Hrastilnica te se iste nastavljaju u 11:00 sati. U aktivnost je uključeno 40 članova DVD-a koji su raspoređeni na terenu prema potrebama, a  procjenjuje se da će aktivnosti potrajati do 16:00 sati.

Konstatira se da su sve aktivnosti uspješno provedene zahvaljujući čemu su spriječene posljedice plavljenja okolnih naselja ovog slivnog područja.

Stožer zaštite i spašavanja zahvaljuje svim angažiranim članovima DVD-a kao i mještanima koji se su stavili na raspolaganje na zaštiti naselja od poplave.

Praćenje stanja nastaviti će se i u narednom periodu.

U Križu, 15.2.2014. u 12:00 sati

Načelnik

Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Križ:

Mladen Rogić, v.r.

Skip to content