Dana 13. studenog 2023. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića u Križu.

Broj objave:  2023/S 0F2-0047653.  Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje. 
Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Rok za dostavu ponuda je 04. prosinca 2023. godine do 09,00 sati.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content