Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je Prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija. Lista se objavljuje na internetskoj stranici Općine Križ te na Oglasnoj ploči Općine dana 24. studenog 2022. godine. U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ i to zaključno s danom 02. prosinca 2022. godine.

Pisani prigovor se predaje Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Križu i to putem pošte na adresu Općina Križ, Trg, Sv. Križa 5, Križ, osobnom dostavom upravi Općine Križ u Križu, na adresu Trg Svetog Križa 5 ili slanjem elektroničkom poštom na adresu info@opcina-kriz.hr.

Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna. Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdit će Konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi Odluku o dodjeli stipendija. Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.

Sukladno članku 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22), Stipendiju iz Proračuna Općine Križ ne mogu primati učenici i studenti koji istovremeno primaju stipendiju iz nekog drugog izvora (županijskog, državnog proračuna ili od neke druge institucije ili subjekta), već se moraju odlučiti koju će stipendiju primati što dokazuju pisanom izjavom.

VAŽNA NAPOMENA!!!

UČENICI I STUDENTI KOJI SU ZA ŠKOLSKU, AKADEMSKU GODINU 2022./2023. OSTVARILI PRAVO NA NEKU DRUGU STIPENDIJU, A UJEDNO SU OSTVARILI PRAVO I NA STIPENDIJU OPĆINE KRIŽ, MORAJU SE ODLUČITI KOJU ĆE STIPENDIJU PRIMATI I O TOME U ŠTO KRAĆEM ROKU OBAVIJESTITI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KRIŽ.

Otvoreno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2022. godinu

Otvoreno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu i ostalih akta, odnosno programa vezanih uz izmjene i dopune proračuna.

Također su otvorena savjetovanja za sljedeće akte:
Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2023. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2023. godinu
Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju.
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2023. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Križ za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

Javna savjetovanje otvorena su od 24. studenoga do 05. prosinca 2022. godine, a kraće savjetovanje je radi potrebe usklađenja prihoda i rashoda te donošenja akta pravovremeno, a u tijeku kalendarske godine na koju se proračun odnosi.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluje u donošenju akta upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI. 

https://www.proracun.hr/Savjetovanje/Index?id=227ca020-6f70-4984-9d96-8eb419c57007&godina=2022

https://www.proracun.hr/Savjetovanje/Index?id=227ca020-6f70-4984-9d96-8eb419c57007&godina=2022
Skip to content