Otvoreno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću-Odluka o općinskim porezima

Otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o općinskim porezima Općine Križ. Spomenutom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji se uvode za područje Općine Križ, visina stope prireza porezu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza. Skraćeni rok javnog savjetovanja nužan je radi obveze usklađenja postojeće Odluke o općinskim porezima Općine Križ s odredbama Zakona o lokalnim porezima, a sve na temelju upute Ministarstva financija, Porezne uprave, kojom je određen kratki rok za usklađenje.  Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju na poveznici:

https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/6fc1ce2b-19ca-47db-8170-87d9065e84b6

Skip to content