Radionice za roditelje Rastimo zajedno

U Dječjem vrtiću Križić-kružić održane su radionice za roditelje Rastimo zajedno mini na kojima je sudjelovalo 11 roditelja. Ova predavanja su modificirani oblik pojedinih sadržaja koje se provode u Programu Rastimo zajedno, a odabrano je nekoliko tema relevantnih za roditeljstvo i dječji razvoj: Trebaju li djeca granice?, Emocionalne kompetencije djece te Izljevi bijesa kod djece. Ako epidemiološka situacija bude dozvoljavala, Program podrške roditeljstvu Rastimo zajedno od 11 radionica, planira se za sljedeću pedagošku godinu.

OBAVIJEST ZA KUĆANSTVA NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU IVAPLIN d.o.o. KOJA OD 1.4.2022. KORISTE ZAJAMČENU OPSKRBU

Od dana 01.04.2022. godine HEP-PLIN d.o.o. (zajamčeni opskrbljivač) pruža zajamčenu opskrbu plinom svim krajnjim kupcima koje je do 01.04.2022. godine opskrbljivao opskrbljivač IVAPLIN d.o.o. (IVAPLIN).

Svim navedenim kupcima IVAPLIN kao operator distribucijskog sustava (distributer plina) na koji je priključeno njihovo obračunsko mjerno mjesto, nastavlja pružati uslugu distribucije plina, za koju će kupci IVAPLIN-u plaćati naknadu za korištenje distribucijskog sustava putem računa koje će od 01.04.2022. dobivati od zajamčenog opskrbljivača HEP-PLIN d.o.o.

Obavijest u cjelosti pročitajte ovdje:

Skip to content