U prodaji ulaznice za predstavu Sladoled Teatra Gavran

Općina Križ u suradnji s Teatrom Gavran  ovoga puta predstavlja vam odlučnu komediju Mire Gavrana pod nazivom Sladoled. Glavne uloge igraju Ana Vilenica i Mladena Gavran koje igraju majku i kći čiji se uzajamni odnos i odnos prema muškarcima koji su ih sudbinski odredili opisuje kroz dinamične i humoristične scene. Zašto predstava nosi ime Sladoled, neka ostane tajna koju će te saznati ako dođete na predstavu 20.04.2018. godine u petak s početkom u 20 sati u Domu kulture Josip Badalić Križ.

Ulaznice po cijeni od 30 kn možete kupiti u Knjižnici i čitaonici Križ, ali i uoči predstave.

Sladoled-programska OK

 

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika

Na temelju Zaključka Općinskog vijeća Općine Križ o utvrđivanju teksta Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika (KLASA: 021-01/17-01/05 URBROJ: 238/16-01-17-1 od 18. 12. 2017. godine), objavljuje se JAVNI POZIV za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika

Kandidature za članove Savjeta mladih Općine Križ i njihove zamjenike temeljem Javnog poziva mogu istaći udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka i neformalnih skupina mladih (skupina od najmanje 20 mladih), sa sjedištem ili boravištem na području Općine Križ.

Ovlašteni predlagatelji kandidature za članove Savjeta mladih Općine Križ i njihove zamjenike temeljem Javnog poziva, dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Križ predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana savjeta mladih.

Kandidati za članove Savjeta mladih i njihovi zamjenici, u trenutku podnošenja kandidature za članove Savjeta mladih Općine Križ i njihove zamjenike moraju biti u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina s prebivalištem ili boravištem na području Općine Križ.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja obvezno sadrže sljedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja
  • podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, OIB, prebivalište ili boravište)
  • obrazloženje prijedloga

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa potpisanim Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata (člana i zamjenika člana) dostavljaju se osobno u općinsku upravu Općine Križ ili poštom na adresu: Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Križ, s naznakom: Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ  i njihovih zamjenika.

Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od objave ovog javnog poziva na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr.

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Križ obaviti će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te utvrditi popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor za izbor i imenovanja dostavlja Općinskom vijeću Općine Križ i objavljuje se na internetskoj stranici Općine Križ.

Općinsko vijeće Općine Križ na prvoj sjednici od dana objave popisa važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika, raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika, tajnim glasovanjem bira članove Savjeta mladih Općine Križ i njihove zamjenike, na vrijeme od tri godine.

Obrazac za isticanje kandidature za izbor članova savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika

Izjava o prihvaćanju kandidature

Popis predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih

Dan objave Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika smatra se 5.01.2018. godine (petak), a zadnji rok za dostavu prijedloga sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09.) je zaključno sa 22.01.2018. godine (ponedjeljak).

Zakjučak o utvrđivanju teksta Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE KRIŽ

ZAKON O SAVJETIMA MLADIH

Kićenje centralnog bora u Križu i paljenje lampica

Ovog petka 1. prosinca 2017. godine, od 16 sati Dječji vrtić Križ i Općina Križ pozivaju sve na druženje u centru Križa. Djeca, odgojiteljice i roditelji djece Dječjeg vrtića Križ kititi će centralni bor u Križu ukrasima koje su sami izradili u Dječjem vrtiću. Biti će tu i toplog čaja i kolača, a atmosferu će zagrijati Limena glazba Križ. U 16:30 sati svi zajedno palimo lampice na boru i u parku u Križu.

Svi ste pozvani!

U slučaju ružnog vremena i padalina, događanje se odgađa.

Podsjetimo da će 03.12.2017. godine u nedjelju, nakon Svete mise u 9 sati biti zapaljena prva adventska svijeća.

 

OVOG PETKA 12.05.2017. GODINE SVI U KINO!

Općina Križ u suradnji s 2iFILMOM  nastavlja svoj projekt besplatnih kino projekcija za one najmlađe ali i za odrasle u kinu u Križu. Ovog petka 12.05.2017. godine u 18 sati očekuje vas animirani pustolovni film UPS!Noa je otišao. Povedite mališane da otkriju kako izgleda kada se mali junaci upuste u veliku avanturu jer ne uspiju ući u Noinu arku.

Nakon crtića istog dana od 20 sati pogledajte akcijsku komediju  Full speed ili Obitelj bez kočnica, u kojoj se privrženost i živci testiraju do krajnjih granica kada se mehanizam za održavanje stalne brzine na automobilu pokvari i obitelj punom brzinom juri na ljetni odmor.

http://www.2ifilm.hr/ups_noa_je_otisao/

http://www.2ifilm.hr/full-speed/

 

 

 

 

 

Pozivamo vas na projekciju filma Ma-ma u povodu Međunarodnog dana žena

Općina Križ u suradnji s Udrugom Europa  Donna Hrvatska i Discovery filmom poziva Vas na besplatnu projekciju filma Ma–ma s Penelope Cruz u glavnoj ulozi, u povodu Međunarodnog dana žena, a za  sve žene priprema posebno iznenađenje! Projekcija filma održati će se u srijedu 08.03.2017. godine u 19 sati u Domu kulture Josip Badalić.

U povodu Međunarodnog dana žena, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, donio je Zaključak o izdvajanju financijskih sredstava za sufinanciranje projekta Udruge Europa Donna Hrvatska u iznosu od  5.000,00 kuna, u sklopu akcije za borbu protiv raka dojke, te sudjelovanje u akciji „Darujmo ružičasti život“ za kupnju aparata za intraoperativno zračenje koji uvelike pomaže ženama oboljelim od raka dojke.

Riječ je o filmu iz 2016. godine koji govori o Magdi, mladoj ženi, supruzi i majki koja se susreće s dijagnozom raka dojke. Slijedi ustrajna borba mlade žene koja odluči zadržati dijete pod svaku cijenu.

Trajanje: 111 min.
Zemlja:
ŠpanjolskaFrancuska
Redatelj:
Julio Medem
Uloge:
Penélope CruzLuis TosarAsier Etxeandia

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2016./2017.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ RASPISUJE: Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2016./2017.
Natječajem za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2016./2017. učenicima s područja Općine Križ dodijeliti će se 10 (deset) stipendija, a studentima s područja Općine Križ 10 (deset) stipendija i to:
– prema kriteriju izvrsnosti ukupno 8 (osam) stipendija: učenicima 4 (četiri) stipendije u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a studentima 4 (četiri) stipendije u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) mjesečno;
– dodijeliti će se ukupno 12 (dvanaest) stipendija prema socijalnom kriteriju: učenicima 6 (šest) stipendija u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a studentima 6 (šest) stipendija u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) mjesečno.
Stipendija prema kriteriju umjetničke darovitosti – Stipendija Milke Trnine dodijeliti će se jednom učeniku ili jednom studentu prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 32/13. i 19/14.), te ako se stipendija dodijeli učeniku tada u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a ako se stipendija dodijeli studentu tada u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) mjesečno i pripada korisniku deset mjeseci tijekom školske/akademske godine.
Pravo sudjelovanja na natječaju prema kriteriju izvrsnosti imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
UČENICI:
• da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
• da su redoviti učenici srednje škole
• da su završili prethodna četiri razreda osnovne škole (učenici prvog razreda srednje škole) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,9 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (učenici viših razreda) od najmanje 4,5
• da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 4.000,00 kn.
STUDENTI:
• da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
• da su redoviti studenti
• da nisu stariji od 26 godina
• da su završili srednju školu (studenti prve godine studija) s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti viših godina) od najmanje 4,0 te da su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.
• da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 4.000,00 kn.
Pravo sudjelovanja na natječaju prema socijalnom kriteriju imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
UČENICI:
• da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
• da su redoviti učenici srednje škole
• da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 3,5
• da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.
STUDENTI:
• da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
• da su redoviti studenti
• da nisu stariji od 26 godina
• da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,5 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godišta) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova
• da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.
Kriteriji za dodjelu stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 32/13. i 19/14.).
Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti u prostorijama općinske uprave u Križu, Trg Svetog Križa 5 ili na službenim web stranicama Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
• osobna iskaznica ili domovnica (preslika)
• potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
• preslika svjedodžbe četiri prethodna razreda škole za učenike prvih razreda srednje škole i preslika svjedodžbe dva prethodna razreda škole za drugi, treći i četvrti razred škole
• preslika svjedodžbe svih razreda srednje škole za studente prve godine i preslika svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija za studente druge godine studija, a za studente viših godina studija, preslika potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija.
• izjava o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Prijave) te preslika osobne iskaznice članova domaćinstva
• potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju
• uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (ukoliko postoje)
• uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
• dokaze o postignućima na natječajima i priznanjima
• dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (dijete bez jednog ili oba roditelja, dokazi o invalidnosti)
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internet stranici Općine Križ te oglasnoj ploči Općine Križ u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ.
Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Odluka o prigovoru je konačna.
Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje konačnu listu kandidata koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi odluku o dodjeli stipendija.
Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.
Natječaj će biti objavljen 29.09.2016. godine (četvrtak), na internet stranici Općine Križ, lokalnom radiju te oglasnoj ploči Općine Križ, a rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja, odnosno do zaključno s danom 14.10.2016. godine (petak) na adresu:
Općina Križ
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Trg Svetog Križa 5
10314 Križ

PRIJAVNI OBRAZAC STIPENDIJE UČENICI 206.-2017.
PRIJAVNI OBRAZAC STIPENDIJA STUDENTI 2016.-2017.
Odluka-o-broju-stipendista-i-visini-stipendija-2016.-2017.

http://www.opcina-kriz.hr/kriz/drustvene-djelatnosti/skolstvo

U tijeku radovi uređenja nogostupa u Križu

Prometovanje Zagrebačkom ulicom ovih je dana otežano zbog radova uređenja nogostupa koje je započelo na dijelu od Maksimirske ulice do Trga Sv. Križa te na Trgu Sv. Križa. Uz spomenute radove na uređenju nogostupa provode se i radovi na obnovi podzemne električne mreže te obnovi elektroinstalacije i sustava javne rasvjete.

Radovima će se obuhvatiti kompletna obnova nogostupa, koja uključuje zamjenu postojećeg asfaltnog zastora uz završno opločenje opločnicima, a rekonstrukcija električne mreže obuhvaća zamjenu podzemnog voda električne mreže uz zamjenu postojećeg sustava javne rasvjete novim objektima i uređajima.

Spomenutim radovima centar Križa dobiti će novi suvremeniji izgled. U tijeku izvođenja radova, kolni prilaz parcelama biti će kratkotrajno ograničen, te se građani pozivaju na strpljenje kao i da korištenje svojih vozila prilagode dinamici izvođenja radova.

Za radove na sanaciji nogostupa Općina Križ ostvarila je potporu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu 100.000,00 kn.

 

Započela rekonstrukcija stepenica ispred Osnovne škole u Križu

Osim što su ove godine učenici Osnovne škole dobili nove udžbenike zahvaljujući Zagrebačkoj županiji i Općini Križ, ovih se dana radi i na znatnom povećanju standarda za sve učenike i učitelje te osnovne škole. Naime pri kraju je preuređenje školske kuhinje, a Općina Križ odlučila je kapitalnom donacijom Osnovnoj Školi Milke Trnine Križ, u iznosu od 40.000,00 kn, financirati popravak školskih stepenica kao poklon povodom početka školske godine, a sve u cilju sigurnosti djece. Sukladno dogovoru s Osnovnom školom koja vodi cijeli postupak rekonstrukcije stepenica, u prvoj fazi koja bi trebala biti privedena kraju kroz dva tjedna, stare stepenice bit će srušene te napravljene nove, a završni radovi na uređenju istih ukrasnim pokrovom slijede na proljeće. Također postavit će se i rukohvat cijelom dužinom stepenica.

 

 

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA

Studenti koji svakodnevno putuju iz mjesta prebivališta na području Općine Križ u mjesto školovanja i vraćaju se kući, koristeći pritom javni prijevoz, moći će kupiti mjesečnu kartu ili mjesečnu priključnu kartu HŽ-ZET, po cijeni umanjenoj za 75% od ukupne cijene (koju sufinancira Općina Križ sukladno važećoj Odluci o sufinanciranju prijevoza za studente s područja Općine Križ).

Da bi studenti ostvarili pravo sufinanciranja od strane Općine Križ, potrebno je da prije kupnje mjesečne karte u Općinu Križ dostave sljedeće:
1. Presliku osobne iskaznice ili Uvjerenja o prebivalištu
1. Potvrdu o redovitom upisu u akademsku godinu 2018./2019.
3. Ispunjen Zahtjev za sufinanciranje  prijevoza studenata (koji se nalazi u prilogu ili se može preuzeti u Općini Križ).

Odluka o sufinanciranju prijevoza studenta 11.9.2014.

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJEM PRIJEVOZA STUDENATA

Općini Križ odobren projekat iz EU fondova: “Nije svaki otpad smeće”!

Projekt „Nije svaki otpad smeće!“ prijavljen na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ odobren je za financiranje iz Europskog kohezijskog fonda i to u ukupnom iznosu sufinanciranja od 438.263,66 kuna. Očekujemo primitak Odluke o financiranju, zajedno s prijedlogom daljnjih aktivnosti vezanih uz implementaciju projekta u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom kao nositeljem projekta te Općinom Križ i Općinom Kloštar Ivanić kao partnerima.

Projekt će se sufinancirati iz EU sredstava u sklopu Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji ima za cilj smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Projektne aktivnosti će se, temeljem sklopljenog Sporazuma o udruživanju u provedbi projekta, provesti na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar-Ivanić. Projektnu pripremu i prijavu izvršila je  Razvojna agencija Igra d.o.o. u srpnju 2018. godine.

Projektom je predviđena organizacija 5 dvosatnih javnih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom kao i 42 edukativne radionice u osnovnim školama za učenike 4., 6. i 8. razreda u trajanju od 2 školska sata, dok će za one najmlađe biti organizirano 9 posebnih radionica na kojima će se kroz kreativne zadatke obrađivati teme iz područja održivog gospodarenja otpadom.

Projektom je ujedno predviđena, uz tisak letaka i brošura sa uputama o odvojenom prikupljanju otpada te kompostiranju, i izrada aplikacije za pametne telefone kojom će se građanima omogućiti jednostavan pristup i praćenje podataka vezanih uz prikupljanje otpada.

Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 85% ukupne vrijednosti projekta.

34. susret vatrogasnih puhačkih orkestara u Križu

Čak 19 puhačkih orkestara iz cijele Hrvatske sudjelovalo je ove subote na 34. susretu vatrogasnih  puhačkih orkestara, održanom u sportskoj dvorani Osnovne škole Milke Trnine u Križu. Susret je organizirala Hrvatska vatrogasna zajednica, a pod domaćinstvom Vatrogasne limene glazbe Općine Križ, koja ove godine obilježava 90. obljetnicu postojanja.

Događaju su nazočili Marijana Petir, zastupnica u Europskom parlamentu, Stjepan Kenfelja izaslanik Gradonačelnika Grada Zagreba, Stjepan Ptiček zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice i predsjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, Marko Magdić, načelnik Općine Križ i Branko Arbanas predsjednik Vatrogasne Općine Križ.

Tradicija vatrogasnih puhačkih orkestara seže u drugu polovicu 19. stoljeća, kada su se u vatrogasnim društvima okupljali i glazbenici koji su krenuli s formiranjem vatrogasnih glazbenih sastava. Vatrogasni puhački orkestri danas okupljaju mlade, ali i iskusne glazbenike, članove dobrovoljnih vatrogasnih društava koji svoje znanje predstavljaju na nizu susreta i natjecanja u zemlji i u inozemstvu. Repertoar vatrogasnih puhačkih orkestara obuhvaća djela klasične glazbe, ali i modernih pop te rock skladbi stranih i domaćih izvođača.

http://www.hvz.hr/clanci/HVZ/odrzan-34-susret-vatrogasnih-puhackih-orkestara-u-krizu/

 

 

 

ODRŽANI 21. KRIŠKI OBLIZEKI

U Križu su održani 21. Kriški oblizeki – festival slastica Zagrebačke županije. Ocijenjeno je više od 140 slastica svih vrsta – od suhih, kremastih, starinskih do torta. Oblizeki su humanitarna priredba, prihod od prodaje slastica namijenjen je djeci. Prikupljenim sredstvima organiziraju se besplatne igraonice, izleti, edukativni sadržaji za djecu. Organizator cijele manifestacije je Društvo Naša djeca Vladimir Nazor Križ, a Županija je, tradicionalno, bila pokrovitelj Oblizeka. Uz zamjenicu župana Zagrebačke županije Nadicu Žužak, na festivalu slastica nazočio je i načelnik Marko Magdić koji je pomogao razrezati i podijeliti tortu povodom otvorenja ovogodišnjeg vatrenog festivala slastica. Kuma ovogodišnjih Oblizeka bila je svjetska prvakinja u boksu Ivana Habazin. Ocjenjivački sud, koji je slastice kušao punih pet sati, najviše bodova dao je torti „Stari grad Varaždin“, koju je ispekla Nikolina Horvat Rabuzin.

 

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca  na području Općine Križ (Križ, Bunjani, Donji Prnjarovac, Gornji Prnjarovec, Johovec, Konšćani,  Mala Hrastilnica, Novoselec, Obedišće, Okešinec, Razljev, Rečica Kriška, Širinec, Šušnjari, Velika Hrastilnica i Vezišće) dana 18. rujna 2018.godine u večernjim satima i dana 19. rujna u jutarnjim satima.

Tretiranje će se provoditi sa zemlje aparatima mobil-star i Swinfog, te izlaganjem granula larvicida, insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne  zaostaju, jer su biorazgradivi.

Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.

U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

 

 

Obilježen Dan Općine Križ i Dan Župe, blagdan Uzvišenja Svetog Križa

Svetom misom koju je predvodio Fra Robert Čibarić, župnik Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kloštru Ivaniću, obilježen je blagdan Uzvišenja Svetog Križa. Nakon posjeta Spomen sobi poginulih branitelja Domovinskog rata i svete mise, održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Križ u punoj sali Doma kulture Josip Badalić. Svečanoj sjednici nazočili su izaslanik Predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik Mato Čičak, Gradonačelnika Grada Zagreba Milan Bandić, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir, pomoćnik ministrice demografije, obitelji, mladih i socijalne politike gospodin Ivica Bošnjak, zamjenica Župana Zagrebačke županije Nadica Žužak, zamjenik župana Požeško slavonske županije za društvene djelatnosti Vedran Neferović, podpredsjednik Skupštine Zagrebačke županije Zvonko Kunić te brigadni general Rudi Stipčić i bojnica Ružica Stipčić, kao i brojni gradonačelnici i općinski načelnici, predsjednici gradskih i općinskih vijeća, predstavnici državnih tijela, ravnatelji i predstavnici ustanova i udruga, te udruga proizašlih iz Domovinskog rata, direktori te predstavnici javnih, državnih i privatnih trgovačkih društava te obrtnici, članovi Općinskog vijeća Općine Križ, kao i predstavnici mjesne samouprave.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Mladen Rogić u svom je obraćanju čestitao svim građankama i građanima Općine Križ 14. rujan Dan Općine Križ, Dan župe – blagdan Uzvišenja Svetog Križa.

Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić u svom je govoru prezentirao sve projekte i programe koji su u tijeku i koji tek slijede. Načelnik se ujedno zahvalio svima koji su u prethodnom periodu dali svoj doprinos u bilo kojem smislu razvoju Općine Križ. Ovogodišnjim dobitnicima priznanja i zahvala Općinski je načelnik čestitao na doprinosu i promicanju Općine Križ u nadi da će im to biti poticaj za daljnji rad. Istaknuo je da dobre ljude, vrijedne sugrađane, tvrtke i udruge trebamo i moramo poštivati te im odavati javno priznanje i zahvalu kako bi isti služili za primjer mladima.

Svake godine uz Dan Općine Križ dodjeljuje se Priznanje Općine Križ “14. rujan” i  Zahvale Općinskog načelnika. Priznanje Općine Križ „14. rujan“ dodjeljuje se u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i drugim fizičkim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim društvima, poduzećima, ustanovama, vjerskim zajednicama i drugim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ, a poglavito za uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, socijalne skrbi i unapređenja i zaštite prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Dana 10. rujna 2018. godine  Općinsko vijeće Općine Križ donijelo je Odluku o dodjeli Priznanja Općine Križ „14. rujan“  i to DR. MARIJI BONTO BOBAN u znak javnog priznanja za nesebičan i predan rad te brigu o zdravlju djece na području Općine Križ.

Zahvala Općinskog načelnika dodjeljuje se zaslužnim fizičkim i pravnim osobama u znak zahvalnosti za njihov doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ.
Općinski načelnik Općine Križ ove je godine donio Odluku dodijeliti Zahvala:

DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU OBEDIŠĆE,
za aktivan i nesebičan rad na području vatrozaštite, rad s djecom i sportske vatrogasne rezultate kao i aktivno sudjelovanje u radu Mjesnog odbora Obedišće i Općine Križ. Posebno ističemo sudjelovanje članova vatrogasnog društva Obedišće u gašenju požara proteklog ljeta u Drnišu i Benkovcu.

Zahvalu Općinskog načelnika dobila je i VATROGASNA LIMENA GLAZBA KRIŽ koja zahvalu dobiva povodom 90 godina postojanja i rada s mladima te aktivnog promicanja limene glazbe i Općine Križ. Spomenimo da će se sutra u organizaciji naše Limene glazbe u Križu održati 34. susret vatrogasnih puhačkih orkestara Hrvatske na kojem će sudjelovati 21 orkestar iz cijele Hrvatske.

Zahvala je dodijeljena i LEI ČATAJ, dipl. arheologu, za posebna dostignuća na području arheologije, promociju arheološke i kulturne baštine antičkog nalazišta Sipčina u Okešincu i Općine Križ.

Spomenimo kako je u 12 sati u Galeriji Križ otvorena izložba Sipčina u Okešincu, ladanjski život u antičko doba kojom je Općina Križ u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom iz Zagreba, Povodom obilježavanja Europske godine kulturne baštine, prezentirala rezultate arheoloških iskapanja na Sipčini.

 

Čestitka Općinskog načelnika Općine Križ povodom Dana Općine Križ 14. rujna i Dana Župe, blagdana Uzvišenja Svetog Križa

Poštovane građanke i građani Općine Križ,

Povodom Dana Općine Križ i blagdana Uzvišenja Sv. Križa, svim stanovnicima naše općine i Župe, u ime predstavničkog tijela i izvršne vlasti Općine Križ, te u osobno ime upućujem iskrene čestitke. Iskreno, transparentno i sa srcem i nadalje obnašamo odgovorne dužnosti u Općini Križ, činimo i činiti ćemo sve da Općina Križ bude mjesto u kojem ima budućnosti za nove generacije.
Iskreno čestitam 14. rujan.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč. spec. oec.

Ove subote u Križu još jedni Kriški oblizeki i to Vatreni!

Općina Križ ove će subote, 15. rujna 2018. godine zahvaljujući Vatrenim Kriškim oblizekima zasigurno biti najslađe mjesto Zagrebačke županije.

Najstarija slatka gastronomska manifestacija u Hrvatskoj održava se 21. put po redu u organizaciji Društva naša djeca Križ (DND) s ciljem promocije domaćih kolača i slastica. Sve je počelo 1994. godine uličnom izložbom kolača za pomoć braniteljima na ratištu, a svoj humanitarni karakter festival je zadržao do danas jer su sva sredstva prikupljena od prodaje kolača namijenjena za razvojne programe i aktivnosti djece u Križu.

Inspiraciju za slastice, ali i program u koji su uključene brojne sportsko-glazbene aktivnosti na otvorenom (prostor Trga Sv. Križa), ovogodišnja manifestacija crpi iz uspjeha Vatrenih na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji. Tako da je osim izložbe slastica za posjetitelje organiziran čitav niz različitih aktivnosti o kojima možete saznati u programu Vatrenih Kriških oblizeka.

Svečano otvorenje manifestacije i proglašenje pobjednika održat će se u 17:00 sati u Villi Noa (Trg Svetog Križa 8)