ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Na dan 27. listopada 2021. godine održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Na sjednici Općinskog vijeća, nazočilo je 10 od 13 članova Općinskog vijeća. Sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Željko Zimić, Robert Magdić i Vjekoslav Pleteš.

Na početku sjednice svečanu prisegu položila je nova članica Općinskog vijeća Općine Križ Danijela Huljenić. Naime sukladno izvješću Mandatne komisije od dana 13. listopada 2021. godine, član Općinskog vijeća Općine Križ Mišo Kucelj dana 29. rujna 2021. godine podnio je pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća kojim se izjasnio da svoj mandat člana Općinskog vijeća stavlja u mirovanje iz osobnih razloga. Sukladno Zakonu, člana Općinskog vijeća kojem mandat miruje zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste, a prva sljedeća kandidatkinja s kandidacijske liste grupe birača, Nositelja liste Roberta Magdića je kandidatkinja Danijela Huljenić kojoj je mandat članice Općinskog vijeća započeo dana 29. rujna 2021. godine.  
U nastavku sjednice jednoglasno je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice općinskog vijeća Općine Križ te Dnevni red 5. sjednice Općinskog vijeća.

Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice Općinskog vijeća, a o kojima je javnost već informirana putem internetske stranice Općine Križ, društvenih mreža i medija. Općinski je načelnik između ostalog naglasio da je početkom listopada dobivena odnosno donesena Odluka o dodjeli sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju kojom je Općina Križ dodijeljen iznos potpore od nešto više od 5,6 milijuna kuna za EU projekt izgradnje Dječjeg vrtića. U tijeku je proces izrade i dostave zahtjeva za isplatu potpore. Napomenuo je i da je na natječaj Ministarstva kulture za Javne potrebe u kulturi u 2022. godini prijavljen je projekt sanacije stare vojne zgrade u parku u Križu vrijedan oko 400.000,00 kn. Na mjeru 7.4.1. prijavljeni su projekti Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u sportskom parku u Križu te Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma u Bunjanima. Načelnik je izvijestio i da je održan sastanak s predstavnicima Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije vezano uz plan izgradnje uspornika sa svjetlosnom signalizacijom na dijelu kolnika Zagrebačke ulice u Križu, kod skretanja u Maksimirsku ulicu. Tijekom iznošenja informacija, Načelnik je informirao članove Općinskog vijeća i da je zajedno s kolegama iz Kloštra Ivanića, Dubrave i Gradeca sudjelovao na sastanku, odnosno prezentaciji u Hrvatskim vodama a vezano uz prijave aglomeracija na financiranje iz EU fondova između kojih bi bila i aglomeracija Križ-Novoselec. Riječ je o višegodišnjem projektu u kojem bi sudjelovale jedinice lokalne samouprave, Hrvatske vode i trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, a koji započinje izradom studije izvodljivosti. Cilj projekta je rješavanje pitanja sustava odvodnje u naseljima Križ i Novoselec.

Radeći po dnevnom redu 5. sjednice Općinskog vijeća razmatran je prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Križ za razdoblje od 01. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2030. godine. Cilj donošenja ove Odluke je provođenje aktivnosti koje proizlaze iz Zakona o lovstvu, a spomenuta Odluka jednoglasno je usvojena.

Jednoglasno su članovi Općinskog vijeća usvojili i Odluku o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ, a ista se poništava povodom očitovanja Ministarstva poljoprivrede kojim se ne daje suglasnost Općini Križ na predmetnu Odluku. Obzirom da nije dobivena suglasnost Ministarstva, Općinsko je vijeće jednoglasno donijelo Odluku o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ i Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. Razmatran je i prijedlog Odluke o raspisivanju novog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ no Odluka nije donesena budući je 5 članova Općinskog vijeća glasalo za donošenje Odluke, dok je 5 bilo suzdržano.

U nastavku sjednice jednoglasno je donesena Odluka o prijenosu prava vlasništva spremnika (papir i karton) za odvojeno prikupljanje otpada u poslovne knjige Općine Križ te Odluka o prijenosu prava vlasništva spremnika (plastika) za odvojeno prikupljanje otpada u poslovne knjige Općine Križ. Naime riječ je o postupku kojim se sukladno sklopljenom ugovoru između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isknjižavaju spremnici iz poslovnih knjiga Fonda te se isti evidentiraju kao imovina Općine Križ, a nakon čega se ostvaruje i mogućnost podjele spremnika građanima.

Također jednoglasno, donesena je Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Križ i utvrđivanju teksta javnog natječaja za prodaju. Riječ je o nekretnini, odnosno zemljištu u Poduzetničkoj zoni Križ I, površine 5223m2 početne vrijednosti odnosno cijene u iznosu 1.000.000,00 kuna.

S jednim glasom protiv i devet glasova za usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa 1 Sporazuma o visini komunalnog doprinosa, između Općine Križ i Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. Velika Gorica, a kojim će spomenuta tvrtka svoju obvezu plaćanja preostalog dijela komunalnog doprinosa smanjiti isplatom predujma u iznosu od 3.000.000,00 kuna Općini Križ.

Devet vijećnika bilo je za, a jedan je bio suzdržan vezano uz donesenu Odluku o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Spomenuta sredstva za tekuću likvidnost zajedno sa sredstvima ostvarenim isplatom 3.000.000,00 kuna od tvrtke Lidl Hrvatska biti će utrošena za zatvaranje financijske konstrukcije vezane uz izgradnju novog dječjeg vrtića, a kako bi se mogao podnijeti zahtjev za isplatu potpore od Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju kojom je Općina Križ dodijeljen iznos potpore od nešto više od 5,6 milijuna kuna za spomenuti EU projekt.

U nastavku sjednice jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2021. godinu, a ista je mijenjana budući se u Općinskom vijeću promijenio omjer podzastupljenog spola.

Na kraju sjednice jednoglasno je usvojen i Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za opskrbu plinom u iznosu od 188.992,15 kuna.

OBAVIJEST O KRATKOTRAJNOM NESTANKU VODE

Zbog popravka cjevovoda u Ulici Braće Radić u Križu bez vode će privremeno ostati potrošači:

 • Ulica Braće Radić, od Patrolnice do kraja, sa svim pripadajućim ulicama
 • Naselja Johovec, Mala i Velika Hrastilnica

Očekivano trajanje popravka do 15 h.

Zahvaljujemo se na razumijevanju.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

Čestitka povodom Dana dobrovoljnih darivatelja krvi

Dana 25. listopada u Hrvatskoj se obilježava Dan dobrovoljnih darivatelja krvi u spomen na prvu organiziranu akciju informiranja o potrebi darivanja krvi i organiziranom prikupljanju krvi širom Hrvatske.

Koristim ovu prigodu da zahvalim svim darivateljima krvi na njihovoj humanosti i plemenitosti. Darujući krv ugradili ste dio sebe u živote drugih ljudi ostavljajući, na taj način, neizbrisiv trag u njihovim životima postajući karika koja povezuje zdravlje i bolest na najčovječniji način, darujući im nadu u oporavak i život!

Ujedno zahvaljujem i Gradskom društvu crvenog Križa Ivanić-Grad te općinskim društvima Križa i Kloštar Ivanića na trudu i zalaganju u promicanju vrednota volonterstva i Crvenog križa.                        

                                                                                         Općinski načelnik Općine Križ:
                                                                                         Marko Magdić, struč. spec. oec.                           

OBAVIJEST O OBILJEŽAVANJU BLAGDANA SVIH SVETIH

Općina Križ u suradnji s Udrugom hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 91. Otok Ivanić, te ostalim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, prigodno će obilježiti blagdan Svih svetih polaganjem vijenaca kod Centralnog križa na groblju u Križu te obilaskom grobova poginulih hrvatskih branitelja i paljenjem svijeća dana 29. listopada 2021. godine (petak) i to slijedećim redoslijedom:                                        

 10 sati –  Polaganje vijenca i paljenje svijeća kod Centralnog križa na groblju u Križu (polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod centralnog križa na groblju u Križu te molitva za sve poginule i umrle hrvatske branitelje, a zatim i paljenje svijeća na grobovima poginulih hrvatskih branitelja koji počivaju na groblju u Križu)

11 sati – Polaganje vijenca i paljenje svijeća kod Centralnog križa na groblju u Rečici Kriškoj.

Čestitka Općinskog načelnika povodom 51. rođendana Obiteljskog radija Ivanić

Cijelom timu Obiteljskog radija Ivanić čestitam 51. rođendan!

Obiteljski radio Ivanić je oduvijek je njegovao profesionalnost i objektivnost donoseći u naše domove aktualne i provjerene informacije.

Izvještavajući javnost o svim temama koje su u funkciji građana na profesionalni način ispitivali ste i javno mnijenje o brojnoj problematici te bili neovisan partner lokalnoj samoupravi u informiranju građana na čemu vam iskreno zahvaljujem.

U svoje osobno te u ime općinske uprave svim zaposlenicima i suradnicima Obiteljskog radija Ivanić želim mnogo sreće i uspjeha u daljnjem radu.

Općinski načelnik Općine Križ
Marko Magdić struč. spec. oec.

Sazvana 5. Sjednica Općinskog vijeća Općine Križ

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić sazvao je 5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Sjednica će se održati dana ­­27. listopada 2021. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u sjedištu Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5.

Saziv 5. Sjednice Općinskog vijeća Općine Križ u privitku.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju Zaključka o utvrđivanju teksta natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-02/21-01/02 URBROJ: 238/16-03-21-3 od 12. listopada 2021. godine) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Natječajem za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022. učenicima i studentima s područja Općine Križ.

Dodjeljuje se ukupno 21 stipendija.

Učenicima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno za deset mjeseci školske godine i to: 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti, a 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Studentima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno za deset mjeseci akademske godine i to: 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti i 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Stipendija Milke Trnine – Stipendija prema kriteriju umjetničke darovitosti dodijelit će se jednom učeniku ili jednom studentu. Ako se dodijeli učeniku iznosi 500,00 kn mjesečno, a ako se dodjeli studentu iznosi 1.000,00 kuna mjesečno za deset mjeseci školske/akademske godine.

Kriteriji za dodjelu stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 29/19.).

Pravo sudjelovanja na natječaju PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni učenici srednje škole
 • da su završili prethodna četiri razreda osnovne škole (učenici prvog razreda srednje škole) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,9 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (učenici viših razreda) od najmanje 4,5.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni studenti
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da su završili srednju školu (studenti prve godine studija) s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti viših godina) od najmanje 4,0 te da su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti su:

 • uspjeh u školovanju,
 • kriterij izvrsnosti.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni učenici srednje škole
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 3,0
 • da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni studenti
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,0 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godina) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova
 • da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju su redom kojim su navedeni (u slučaju jednakog broja bodova dva ili više kandidata):

 1. socijalni status,
 2. uspjeh u školovanju,
 3. viša godina školovanja.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU ZA STIPENDIJU MILKE TRNINE – STIPENDIJA PREMA KRITERIJU UMJETNIČKE DAROVOTOSTI imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni učenici srednje umjetničke škole (glazbene, plesne, likovne ili druge)
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu
 • da su redovni studenti neke umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole umjetničkog usmjerenja (glazbenog, plesnog, likovnog ili drugog)
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 4,0 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godina) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova.

Kod utvrđivanja liste kandidata za dodjelu Stipendije Milke Trnine u slučaju jednakog broja bodova dva ili više kandidata, prednost će imati kandidati sa:

 1. većim brojem bodova po kriteriju izvrsnosti,
 2. većim brojem bodova po socijalnom statusu,
 3. višom godinom školovanja.

Kod dodjele Stipendije prema kriteriju umjetničke darovitosti prednost će imati učenici i studenti glazbenog smjera, zbog nastojanja Općine Križ da doprinese očuvanju sjećanja na lik i djelo Milke Trnine, velike glazbene umjetnice.

POPIS DOKUMENATA I DOKAZA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA DODJELU STIPENDIJE:

 1. POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI    

1.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
1.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.
1.3.
Izjava da ne prima drugu stipendiju, na obrascu.
1.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne izvorniku/originalu,
na obrascu.
1.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
učenici prvog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi za četiri prethodna razreda osnovne škole; – učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine školovanja.
1.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
studenti prve godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole – studenti druge godine studija dostavljaju presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;- studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
1.7. Dokazi o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata za vrijeme prethodne dvije godine školovanja; ako ih podnositelj prijave posjeduje:
a)  Potvrda o sudjelovanju na natjecanju/smotri i/ili osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu/nagradi na županijskoj, državnoj i/ili međunarodnoj razinib) Potvrda o usporednom pohađanju druge škole/fakultetac) Potvrda o primitku rektorove/dekanove nagrade.
1.8. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Izjavu samohranog roditelja, na obrascu
c) Rješenje o invaliditetu kandidata.

 • POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM  KRITERIJU    

2.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
2.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.
2.3. Izjava da ne prima drugu stipendiju,
na obrascu.
2.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,
na obrascu.
2.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
 – učenici prvog razreda srednje škole
dostavljaju preslike svjedodžbi od sedmog i osmog   razreda osnovne škole;
 – učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbiod prethodne dvije godine školovanja;
2.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
– studenti prve godine studija dostavljaju
preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine srednjoškolskog školovanja;
– studenti druge godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;
– studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
2.7. Izjava o  članovima zajedničkog kućanstva, na obrascu – OBAVEZNO ovjerena kod javnog bilježnika (prilaže se obavezno izvornik/original).
2.8. Potvrde o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkog kućanstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza 2021. godine.
a) potvrde o isplati plaće
b) potvrde o isplati mirovine
c) potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda.
2.9. Ako je kandidat odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava, korisnik prava po osnovi socijalne skrbi – dostavlja potvrdu Centra za socijalnu skrb, a ako su isti u 2021. godini bili korisnici prava po osnovi socijalne skrbi iz Proračuna Općine Križ, a koju osigurava Općina Križ, isto će biti utvrđeno po službenoj dužnosti uvidom u službenu evidenciju Općine Križ.
2.10. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za roditelja koji je nezaposlen i vodi se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
2.11. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Izjavu samohranog roditelja, na obrascu
c) Rješenje o invaliditetu kandidata.

3. POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE MILKE TRNINE – PREMA KRITERIJU UMJETNIČKE DAROVITOSTI

3.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
3.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.
3.3. Izjava da ne prima drugu stipendiju,
na obrascu.
3.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,
na obrascu.
3.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
– učenici prvih razreda srednje umjetničke škole
(glazbene, plesne, likovne ili druge) dostavljaju preslike svjedodžbi od sedmog i osmog razreda osnovne škole;
– učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje umjetničke škole
(glazbene, plesne, likovne ili druge) dostavljaju preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine školovanja.
3.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
– studenti prve godine studija:
umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole umjetničkog usmjerenja (glazbenog, plesnog, likovnog ili drugog) dostavljaju preslike svjedodžbi od prethodne dvije godine srednjoškolskog školovanja;
– studenti druge godine studija: umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole umjetničkog usmjerenja (glazbenog, plesnog, likovnog ili drugog) dostavljaju preslike svjedodžbe od zadnjeg razreda srednjoškolskog školovanja i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;
– studenti viših godina studija dostavljaju preslika potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija.
3.7. Dokaz o postignutim uspjesima i drugim postignutim rezultatima u izvannastavnim aktivnostima i umjetnosti ostvarenim u prethodne dvije godine obrazovanja, ako ih podnositelj prijave posjeduje.
3.8. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Izjavu samohranog roditelja, na obrascu
c) Rješenje o invaliditetu kandidata.

Prijave na natječaj podnose se isključivo na propisanom obrascu prijave koji se može preuzeti u općinskoj upravi Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5 ili na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.

Učenik ili student može podnijeti prijavu za svaku kategoriju stipendije, ali može ostvariti pravo samo na jednu stipendiju.

Podnositelji prijave mogu dostaviti preslike svih dokumenata, OSIM IZJAVE O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA KOJA SE OBAVEZNO PRILAŽE U IZVORNIKU/ORIGINALU, međutim ukoliko se procijeni da je preslika dokumenta nejasna, može se tražiti od podnositelja prijave izvornik dokumenta na uvid.

Nepotpune prijave, prijave za koje se utvrdi da ne sadrže tražene dokumente, biti će odbijene i neće biti vrednovane, osim u izuzetnim slučajevima kada Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdi da je opravdano kontaktiranje kandidata/podnositelja prijave.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Općine Križ te na oglasnoj ploči Općine Križ u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ.

Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka o prigovoru je konačna.

Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje konačnu listu kandidata koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi odluku o dodjeli stipendija.

Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.

Natječaj se objavljuje dana 14. listopada 2021. godine na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr, lokalnom radiju te oglasnoj ploči Općine Križ.

Rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je zaključno s danom 29. listopada 2021. godine, bez obzira na način dostave i to ISKLJUČIVO U ZATVORENOJ omotnici/kuverti na adresu:

Općina Križ
Trg Svetog Križa 5
10314 Križ
s naznakom: „NE OTVARATI – Povjerenstvo za dodjelu stipendija“.

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI:

_________________________________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU:

________________________________________________________________________________

OBRASCI I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE MILKE TRNINE – PREMA KRITERIJU UMJETNIČKE DAROVITOSTI:

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Križ  («Glasnik Zagrebačke županije» br. 18/18),  Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine

Plaketa Milke Trnine dodjeljuje se kao posebno počasno priznanje za zahvalnost i istaknuti doprinos promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu i to prigodom obilježavanja obljetnice rođenja Milke Trnine, svjetske operne primadone rođene 19. prosinca 1863. godine u Vezišću u Općini Križ.

Odluku o dodjeli Plakete Milke Trnine donosi Općinsko vijeće Općine Križ, samoinicijativno ili na prijedlog Općinskog načelnika Općine Križ, a nakon razmotrenih prijedloga zaprimljenih na Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu Plakete Milke Trnine.

Prijedlog za dodjelu Plakete Milke Trnine mogu dati: Općinski načelnik Općine Križ, članovi Općinskog vijeća Općine Križ, radna tijela Općinskog vijeća Općine Križ, tijela mjesne samouprave, građani, trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge, političke stranke i druge pravne i fizičke osobe.

Prijedlog za dodjelu Plakete Milke Trnine mora sadržavati:

 • prijedlog i obrazloženje prijedloga s opisom osobitog doprinosa i dostignuća u promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu
 • Suglasnost i Privola kandidata za dodjelu Plakete Milke Trnine
 • podatke važne za uspostavu kontakta s predlagateljem.

Prijedlog se dostavlja na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SV. KRIŽA 5, 10 314 KRIŽ ili na adresu elektroničke pošte: info@opcina-kriz.hr, do zaključno s danom 12. studenog 2021. godine.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč. spec. oec.

Zbog pandemije virusa Covid-19, Plaketa Milka Trnina biti će dobitniku javno uručena prvom prigodom kada to budu dozvoljavale epidemiološke mjere.

Skip to content