Općina Križ poziva udruge, čiji su programi usmjereni na rad iz područja zdravstva,  socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2024. godini, da prijave svoje programe, projekte, a sukladno Programu socijalnih potreba Općine Križ za 2024. godinu (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 57/23.).

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2024. godini je 6.000,00 EUR-a (slovima: šesttisućaeura).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu, projektu je 500,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom programu, projektu je 3.000,00  EUR-a. Okvirni broj planiranih ugovora za sklapanje je 5.

Rok za podnošenje prijedloga programa, projekata je zaključno s danom 10. veljače 2024. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i uputama za prijavitelje:

OBRASCI:

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA PRETHODNU GODINU:

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content