Na temelju članka 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, („Narodne novine„ br. 20/18, 115/18 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine„ br. 92/18) i Odluke Općinskog vijeća Općine Križ o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ (KLASA: 320-02/20-01/51, URBROJ:  238/16-01-20-35 od 12. studenog 2020. godine) Općinskovijeće Općine Križ objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ.

Tekst predmetnog javnog natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Križ www.opcina-kriz.hr i na oglasnoj ploči Općine Križ dana 07. listopada 2021. godine.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 30 dana od dana objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 06. studenog 2021. – subota, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 08. studenog  2021. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – subotu, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content