Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) daju se slijedeće OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Križ za 2023. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 3/23), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ, objavila je Javni natječaj za prijam u službu u Općinu Križ – na radno mjesto REFERENT – KOMUNALNI REDAR u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ, Odsjeku za financije, komunalno gospodarstvo i gospodarstvo; službenik III. kategorije, potkategorija: referent, 11. klasifikacijski rang; 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

DETALJNIJE U PRILOGU:

JAVNI NATJEČAJ:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8351921.html

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content