Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Križ za šk./ak. godinu 2019./2020.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je Prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija. Lista se objavljuje na internetskoj stranici Općine Križ te na Oglasnoj ploči Općine dana 07. 11. 2019. godine. U roku od 8 dana od objavljivanja, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste Općinskom načelniku Općine Križ i to zaključno s danom 15. 11. 2019. godine. Općinski načelnik donosi Odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Prijedlog liste kandidata za stipendije 2019.-2020. – 7.11.2019.

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE KRIŽ

Skip to content