POZIV NA INTERVJU za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ sf.3.4.11.01.0243

KLASA: 551-01/23-01/03
URBROJ: 238-16-05-24-100
Križ, 20. ožujka 2024.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi jednakost za sve! Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. veljače 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te članka 54. i 101. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“, br. 11/21 i 57/23), Općinski načelnik Općine Križ objavljuje 

POZIV NA INTERVJU ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_SF.3.4.11.01.0243

Na radno mjesto:

Radnik/ca na određeno vrijeme za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Pozivaju se kandidatkinje čije su prijave pravodobne i potpune, a koje su se prijavile na Javni poziv za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243, objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na internetskoj stranici Općine Križ  i na oglasnoj ploči Općine Križ dana 26. veljače 2024. godine, redoslijedom zaprimanja prijava kako slijedi:

1.ZDENKA BARIČEVIĆ
2.EMILIJA ŠIMUNOVIĆ
3.VESNA KOŠČEVIĆ
4.JASNA VEŠLIGAJ BOŽIĆ
5.SLAĐANA TUTIĆ
6.KSENIJA ŠIPIĆ
7.KATA KASALO
8.INES SEKULIĆ
9.SUZANA BRKOVIĆ

na intervju koji će se održati u petak, 22. ožujka 2024. godine u 09:00 sati, u prostorijama Općine Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ.

Kandidatkinje trebaju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, mag. oec.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content