Na temelju Ugovora o sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Križ za 2021. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, specijalizirana tvrtka Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma, vršite će deratizaciju na cijelom području Općine Križ, a prvi dio plana realizirati će se prema sljedećem rasporedu:
PLAN DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

  1. studeni 2021. – OBEDIŠĆE
  2. studeni 2021. – OKEŠINEC I VEZIŠĆE
  3. studeni 2021. – RAZLJEV I REČICA KRIŠKA
  4. studeni 2021. – KONŠČANI
  5. studeni 2021. – NOVOSELEC
  6. studeni 2021. NOVOSELEC

    Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na sljedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koji se koriste kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).
    Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije Denis Hrabal, mob: 099/2533-004
Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content