Na temelju Ugovora o sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine Križ za 2021. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, specijalizirana tvrtka Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma, nastavlja vršiti deratizaciju na cijelom području Općine Križ, a drugi dio plana realizirati će se prema sljedećem rasporedu:

PLANU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

15. studeni 2021.        –           NOVOSELEC

16. studeni 2021.        –           VELIKA I MALA HRASTELNICA I JOHOVEC

17. studeni 2021.        –           ŠIRINEC, BUNJANI I ŠUŠNJARI

19. studeni 2021.        –           GORNJI, DONJI PRNJAROVAC I KRIŽ

20. studeni 2021.        –           KRIŽ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na sljedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koji se koriste kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener).  Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije Denis Hrabal, mob: 099/2533-004

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content