S obzirom na sve više prijava od strane građana koji su nezadovoljni ponašanjem vlasnika kućnih ljubimaca vezano uz ispunjavanja svojih obveza, odnosno ne pridržavanja odredaba Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, upozoravamo građane na potrebu pojačane odgovornosti prigodom izlaska sa svojim kućnim ljubimcima na javne površine.

Apeliramo na građane da vode računa o svojim životinjama te da ih drže pod nadzorom. Osim što su dužni držati životinje u adekvatnom prostoru i osigurati im mogućnost kretanja, vlasnici su dužni poduzeti i određene mjere sigurnosti kako njihovi ljubimci ne bi ugrožavali druge ljude i životinje. 

Pas nije igračka, već biće za koje se treba brinuti!  Imati psa znači imati i veliku odgovornost za njegovu dobrobit, za svoje obveze prema psu, ali i drugim ljudima.

Dakle, potrebno je da vlasnici kućnih ljubimaca (pasa) prilikom njihove šetnje, radi ograničavanja slobodnog kretanja životinje i sprječavanja mogućeg nasrtaja na druge životinje ili ljude, posebice djecu, koriste povodac, a za opasne pse i brnjicu.    

Odredbama  članka 51. Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19), članka 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (NN 41/77, 55/89, 05/90, 30/90, 47/90, 29/94, 114/22, 47/23) i članka 5. Pravilnika o opasnim psima (NN 117/08), definiran je način držanja životinja, njihovog kretanja i postupak sa životinjama.

Članak 51. Zakona o zaštiti životinja propisuje: Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama. Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja. Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja. Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora. Uvjete i način držanja kućnih ljubimaca propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira predviđa novčanu kaznu za onog ”tko bez nadzora i neoprezno drži životinje koje mogu povrijediti ili ugroziti građane ili tko na javnom mjestu zlostavlja životinje ili na drugi način s njima loše postupa”.

Članak 5. Pravilnika o opasnim psima predviđa da vlasnik opasnog psa mora osigurati njegovo označavanje mikročipom bez obzira na njegovu starost, u skladu s posebnim propisima. Vlasnik opasnog psa mora osigurati njegovu kastraciju u roku od 14 dana nakon proglašavanja psa opasnim, o čemu vlasnik životinje kao dokaz nadležnom veterinarskom inspektoru dostavlja presliku računa za obavljenu uslugu. Izvođenje opasnog psa na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom i na povodcu, od strane vlasnika i u skladu s komunalnim odredbama o uvjetima i načinu držanja pasa.

Uvjet i način držanja kućnih ljubimaca propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave pa je tako i Općina Križ  Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih  ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 19/18) propisala minimalne uvjete i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Križ. Odlukom su propisani i opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca, uvjeti držanja kućnih ljubimaca u višestambenim zgradama, stanovima i kućama, uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine, postupanje s opasnim psima, način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca te dužnosti posjednika.

Posjednik je dužan osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, propisanim Zakonom o zaštiti životinja te posebnim propisima (veterinarstvo, zaštita prirode, javni red i mir).

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine je da je pas označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika uz iznimke da se psi mogu kretati bez povodca, uz nadzor i odgovornost vlasnika. 

Posebna kategorija pasa su opasni psi. Vlasnik mora opasnog psa držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana. Na ulazu u prostor kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«. Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu. 

Svi građani koji primijete psa koji se drži u nehumanim uvjetima, da ga se zlostavlja ili da se slobodno kreće javnim površinama i time ugrožava građane i druge životinje, mogu kontaktirati komunalnog redara Općine Križ ( broj telefona: 01/2831-510) koji će postupiti temeljem svojih ovlasti, podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji ako je potrebno ali i zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.

Zakon o zaštiti životinja NN 102/17, 32/19  

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira  NN 41/77, 55/89, 05/90, 30/90, 47/90, 29/94, 114/22, 47/23 

Pravilnik o opasnim psima  NN 117/08

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih  ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama ( Glasnik Zagrebačke županije, broj 19/18).

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content