Dana 29.10.2013. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljen je Poziv na nadmetanje za izvođenje radova na obnovi-sanaciji krova objekta Dječjeg vrtića Križ u Novoselcu.
Broj objave: 2013/S 002-0089821
Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.
Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/NewPreglediDokumenataFrm.aspx
Rok za dostavu ponuda je 18.11.2013. godine do 10,00 sati.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content