Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) i na temelju Zaključka načelnika Općine Križ Klasa: 351-01/14-01/05, Ur.br: 238/16-03-14-4 od 30.04.2014. godine objavljuje se

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRIŽ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. GODINE
Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Križ za razdoblje 2014.-2020. godine održati će se u periodu od 05.05.2014. do 06.06.2014. godine. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Križ za razdoblje 2014.–2020. godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati na oglasnoj ploči Općine Križ. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Križ za razdoblje 2014.-2020 će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Križ (www.opcina-kriz.hr). Obavijest o javnom uvidu u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Križ za razdoblje 2014.-2020 biti će objavljena u jednom od javnih glasila-medija. Javnost može svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko i razumljivo napisani, uz ime i prezime, te adresu podnositelja dostavljena na urudžbeni zapisnik Općine Križ zaključno s danom 06.06.2014. godine. Ako u navedenom roku javnost ne dostavi svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana. Plan gospodarenja otpadom Općine Križ – za javni uvid Prilog 2. Vremenska i financijska projekcija

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content