U tijeku izvođenja građevinskih radova na pripremi bušotinskog radnog prostora za istražnu bušotinu Bunjani 1-jug u Križu, utvrđeno je da je na spomenutoj lokaciji, zbog intenzivne dopreme materijala teškim vozilima, došlo do velikog oštećenja prilaznih prometnica. Riječ je o ulicama Juraja Tomca i Josipa Badalića, a radi osiguranja navedenih prilaznih cesta utvrđeni su i posebni uvjeti za bušotinski radni prostor za istražnu bušotinu Bunjani1-jug.  Općina Križ zatražila je od investitora, INA-Industrija nafte d.d. SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina Zagreb, sanaciju spomenutih prometnica te je na sastanku održanom dana 21.08.2013. godine, investitor obećao kompletnu sanaciju Ulice Juraja Tomca i Ulice Josipa Badalića, do studenog ove godine.
Također, radi formiranja bušotinskih postrojenja za izradu bušotina Hrastilnica-4 i Hrastilnica-5, utvrđeni su posebni uvjeti  koji se tiču nerazvrstane ceste koja spaja naselje Johovec i Velik Hrastilnicu, a na kojoj se predviđa da će se odvijati teški promet. Istu će INA prema dogovoru s sastanka održanog dana 21.08.2013. godine s predstavnicima Općine Križ, asfaltirati u dužini od 1000 m do kraja rujna 2013. godine

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content