Dječji tjedan ove se godine održava se od 7. do 13. listopada i to kao i uvijek pod geslom „Ljubav djeci prije svega“.

Riječ je o tradicionalnoj godišnjoj akcija i aktivnost posvećenoj djeci koja se uvijek održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana. Ovoj se akciji tradicionalno pridružuje Općina Križ i to u suradnji s Društvom „Naša djeca“ Vladimir Nazor Križ.

Neki od ciljeva Dječjeg tjedna su skretanje pozornost najšire javnosti usmjeravanje na potrebu ostvarivanja prava djeteta i provedbe odabranih aktivnosti s djecom i za djecu, organizacija posebnih i prigodno odabranih igara, priredbe sa stvaralačkim aktivnostima djece i za djecu te poticanje volonterskog, stručnog i društvenog rada odraslih s djecom.

Općina Križ je na Godišnjem Savjetovanju koordinatora akcije Gradovi i općine prijatelji djece, održanom 20.11.2009. godine u Staroj gradskoj vijećnici Grada Zagreba, dobila počasni naziv “Prijatelj djece”. Taj počasni naziv  označava da je Općina Križ sredina koja se orijentirala sustavnoj brizi i zaštiti djece, promicanju dječjih prava i uvažavanju dječjeg mišljenja i sudjelovanja. Počasni naziv Općina „Prijatelj djece“ veliko je priznanje, ali i obaveza da se s projektima za dobrobit djece nastavi i dalje.

Upravo stoga i ove se godine Općina Križ uključila u obilježavanje Dječjeg tjedna, organiziravši u suradnji s Društvom „Naša djeca“ Vladimir Nazor Križ, niz zabavnih i edukativnih sadržaja za djecu.

DJEČJI TJEDAN U OPĆINI KRIŽ-PRIJATELJU DJECE
od 7. do 14. listopada 2013.

četvrtak 10.10.2013. godine u 18,00 sati –  izložba Magdalene i Jakova te djece Društva „Naša djeca“ Vladimir Nazor Križ u Galeriji Križ

petak 11.10.2013. godine u 11,00 sati –  aktivnost „Ljubav djeci prije svega“ u parku u Križu (djeca Osnovne škole Milke Trnine, niži razredi, crtaju dječje poruke u parku te zajednički uzvikuju parolu „Ljubav djeci prije svega“)

–  petak 11.10.2013. godine u 12,00 sati, prijem djece kod Općinskog načelnika Općine Križ povodom Dječjeg tjedna

petak 11.10.2013. godine – Smotra dječjeg stvaralaštva u Podravskoj Slatini

–  ponedjeljak 14.10.2013. godine u 10 sati, predstava kazališta Smješko, Ezop-Zalar „Basne“ u sportskoj dvorani Osnovne škole Milke Trnine u Križu (za starije skupine djece Dječjeg vrtića Križ i niže razrede Osnovne škole Milke Trnine – poklon Općine Križ djeci povodom Dječjeg tjedna)

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content