OBAVIJEST – JAVNA NABAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA OBNOVI-SANACIJI KROVA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA KRIŽ U NOVOSELCU

Dana 29.10.2013. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljen je Poziv na nadmetanje za izvođenje radova na obnovi-sanaciji krova objekta Dječjeg vrtića Križ u Novoselcu.
Broj objave: 2013/S 002-0089821
Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.
Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/NewPreglediDokumenataFrm.aspx
Rok za dostavu ponuda je 18.11.2013. godine do 10,00 sati.

OBAVIJEST – JAVNA NABAVA ZA IZVOĐENJE I. FAZE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PROMETNICE INDUSTRIJSKE CESTE U KRIŽU S POVRŠINSKOM ODVODNJOM I IZGRADNJOM PJEŠAČKE I BICIKLISTIČKE STAZE

Dana 28.10.2013. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljen je Poziv na nadmetanje za izvođenje I. faze radova na rekonstrukciji prometnice industrijske ceste u križu s površinskom odvodnjom i izgradnjom pješačke i biciklističke staze.
Broj objave: 2013/S 002-0089480
Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.
Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/NewPreglediDokumenataFrm.aspx

Rok za dostavu ponuda je 15.11.2013. godine do 10,00 sati.

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Križ

Općina Križ objavljuje JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Križ na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Isti je osim na internet strasnici Općine Križ, objavljen u dnevnom tisku, 24 sata od dana 26.10.2013. godine.

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Križ

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -„zimska služba“ na području Općine Križ

Općina Križ objavljuje JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -„zimska služba“ na području Općine Križ na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Isti je ovjavljen dana 25.10.2013. godine u dnevnom tisku 24 sata.

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima -„zimska služba“ na području Općine Križ

Obavijest korisnicima Proračuna Općine Križ

Obavještavaju se udruge i zajednice udruga te Dječji vrtić Križ, korisnici Proračuna Općine Križ, da u smislu odredaba Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/8.,136/12.) i Uputa za izradu financijskih planova za 2014.-2016. godinu Općinskog načelnika Općine Križ, najkasnije do dana 10.10.2013. godine dostave prijedlog Financijskog plana za 2014. godinu sa svim prilozima (prilozi su Financijski plan za naredne dvije godine i Prijavnica) odnosno prijedloge programa za koje planiraju sredstva iz Proračuna Općine Križ za 2014. godinu za financiranje ili sufinanciranje djelatnosti koju obavljaju.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE KRIŽ ZA 2014. GODINU

UPUTE ZA IZRADU FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2014.-2014. GODINU

FINANCIJSKI PLAN KORISNIKA PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

FINANCIJSKI PLAN KORISNIKA PRORAČUNA-PROCJENA NAREDNE DVIJE GODINE

PRIJAVNICA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KORISNIKA PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja centra Križa Obavijest o rezultatima natječaja

Za Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja centra Križa (Registarski broj natječaja: 157-13-KR-U), koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod oznakom: 2013/S 012-0051934 od 07.06.2013. godine i 2013/S 014-0055846 od 20.06.2013. godine, Općinski načelnik Općine Križ donio je Odluku o poništenju (KLASA: 350-01/13-01/01, URBROJ: 238/16-03-13-29 od 26.07.2013. godine), sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11.), kojom Odlukom su utvrđeni sljedeći razlozi za poništenje:
– prema odluci Ocjenjivačkog suda niti jedan zaprimljeni natječajni rad svojim rješenjem nije u potpunosti zadovoljio kriterije izvrsnosti, odnosno niti jedan rad se ne može pretočiti u realizaciju izmjena Detaljnog plana uređenja središta Križa te su članovi Ocjenjivačkog suda većinom glasova utvrdili da se zaprimljenim radovima ne dodijele nagrade;
– dodatno, niti jedan natjecatelj / ponuditelj nije ispunio tražene uvjete iz natječajne dokumentacije.

Istom Odlukom utvrđena je dodjela jednakovrijednih otkupa za sljedeće natječajne radove:
Natječajni rad pod šifrom „101“
Autori:
–    Ana Brkljačić, dipl.ing.arh.
–    Milivoj Cota, dipl.ing.arh. (Cota i Cota d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor, Zagreb)

Natječajni rad pod šifrom „102“
Autori:
KATUŠIĆ KOCBEK ARHITEKTI
Projektni tim:
–    Davor Katušić, d.i.a.
–    Jana Kocbek, u.d.i.a.
–    Krešimir Kolaković, d.i.a.
Suradnici:
–    Maša Rihtarić, aps.arh.
–    Luka Šarić, stud.arh.
–    Mate Viduka, stud.arh.

Skip to content