Raspisan Javni natječaj za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama od interesa za Općinu Križ u 2024. godini

Općina Križ poziva sportske udruge, koje se bave sportskim djelatnostima sukladno Zakonu o sportu, a čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u sportu od interesa za Općinu Križ, da prijave svoje programe, projekte, sukladno Programu javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2024. godini (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 57/23.).

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama od interesa za Općinu Križ u 2024. godini je =95.000,00 EUR-a (slovima: devedesetpettisućaeura). Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu, projektu je 1.000,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom programu, projektu je 10.000,00  EUR-a.

Okvirni broj planiranih ugovora za sklapanje je 20.

Rok za podnošenje prijedloga programa, projekata je zaključno s danom 10. veljače 2024. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

OBRASCI:

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA PRETHODNU GODINU:

Raspisan Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2024. godini

Općina Križ poziva udruge, čiji su programi usmjereni na rad iz područja zdravstva,  socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2024. godini, da prijave svoje programe, projekte, a sukladno Programu socijalnih potreba Općine Križ za 2024. godinu (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 57/23.).

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2024. godini je 6.000,00 EUR-a (slovima: šesttisućaeura).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu, projektu je 500,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom programu, projektu je 3.000,00  EUR-a. Okvirni broj planiranih ugovora za sklapanje je 5.

Rok za podnošenje prijedloga programa, projekata je zaključno s danom 10. veljače 2024. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i uputama za prijavitelje:

OBRASCI:

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA PRETHODNU GODINU:

Raspisan Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama i drugim neprofitnim organizacijama u području kulture od značaja za Općinu Križ u 2024. godini

Općina Križ poziva udruge,ustanove u kulturi, udruženja i druge organizacije kulture te ostale korisnike, čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Križ, da prijave svoje programe, projekte, a sukladno Programu javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2024. godini (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 57/23).

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2024. godini je 40.000,00 EUR-a. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu, projektu je 500,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom programu, projektu je 4.000,00  EUR-a. Okvirni broj planiranih ugovora za sklapanje je 20.

Svaka udruga može prijaviti najviše tri programa, projekta u okviru ovog natječaja.
Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 10. veljače 2024. godine.

Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

OBRASCI:

OBRAZC IZVJEŠĆA ZA PRETHODNU GODINU:

Skip to content