Započela nova školska godina

Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić danas je zajedno s ravnateljem Osnovne Škole Milke Trnine Križ Zlatkom Hasanom, zaželio dobrodošlicu prvašićima i uspješnu školsku godinu svim učenicima Osnovne škole Milke Trnine. Školu u Križu upisalo je 49 prvašića, a ukupno je od prvog do osmog razreda pohađa 421 učenika. Općinski načelnik Marko Magdić učenicima prvih razreda poklonio je poklone koji se sastoje od školskog pribora, male pernice, bojica i sl., a koje je za početak školskih dana za njih pripremila Općina Križ.

I ove školske godine Općina Križ izdvaja znatna sredstva za što bolji standard školstva na području Općine. Tako je sa 61.000,00 kn sufinancirana nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala za izborne predmete, likovne mape, atlase, kao i materijali za glazbenu kulturu i to za sve učenike Osnovne škole Milke Trnine Križ. Općina također financira i obroke za učenike u socijalnoj potrebi za što se izdvaja oko 60.000,00 kn po školskoj godini. Mjesečno se sa 6.000,00 kn sufinancira održavanje školske sportske dvorane, a nastavlja se i sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ za školsku godinu 2021./2022. u smislu osiguravanja sredstva za plaću i druga materijalna prava učitelja produženog boravka u Proračunu Općine Križ.
Produženi boravak organiziran je za učenike prvih i drugih razreda i to u vremenu od 11:30 do 17:30 sati te počinje 13. rujna 2021. godine u 11:30 sati. Svi zainteresirani roditelji mogu u tajništvu Osnovne škole Milke Trnine do 13. rujna 2021. godine potpisati Ugovor o korištenju produženog boravka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 01/ ‪2824 564‬.

Skip to content