ODRŽANA 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

U srijedu 30. lipnja 2021. godine održana je druga sjednica Općinskog vijeća Općine Križ na kojoj je nazočilo svih 13 članova općinskog vijeća Općine Križ.

Na početku sjednice, Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić izvijestio je vijećnike da je predlagatelj povukao prijedloge iz dnevnog reda pod točkama br. 5. i 9. Sukladno Poslovniku ove se točke izostavljaju bez rasprave i odlučivanja. Također je konstatirao da predložene točke od 6. do 8. postaju točke od 5. do 7., kao i da točke od 10. do 17. postaju točke od 8. do 15. Predložena je i usvojena izmjena i dopuna dnevnog reda, a time i izmjena točke 11. koja izmijenjena i dopunjena glasi: Razmatranje prijedloga i donošenje: a) Odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Križ; b) Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Križ.

Član Općinskog vijeća Općine Križ Robert Magdić predložio je da se točka: Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izdvajanju novčanih sredstava za potrebne dodatne radove za dovršetak izgradnje dječjeg vrtića skine s dnevnog reda, no taj prijedlog nije prošao.

Nakon što je dnevni red jednoglasno usvojen u cjelini uslijedila je točka: Aktualni sat. Tijekom aktualnog sata Općinski je načelnik izvijestio članove Općinskog vijeća o događanjima u između dvije sjednice Općinskog vijeća, a članovi Općinskog vijeća postavljali su pitanja o temama od interesa za javnost.

Među postavljenim pitanjima bilo je i ono vijećnice Tine Matanić postavljeno Općinskom načelniku, a kojim je tražila Općinskog načelnika da informira javnost vezano uz problematiku neupisane djece u Dječji vrtić Križ. Općinski je načelnik napomenuo da će se ovih dana sastati s predstavnicima Dječjeg vrtića Križ te pokušati pronaći rješenje te problematike kao i da je cilj da se sva djeca upišu. Bez obzira što je činjenica da je znatno veći interes za upis djece nego je bilo planirano, te da su prije izgradnje novog vrtića rađene stručne analize o potrebnom kapacitetu vrtića, nastojati će se pronaći rješenje te se razmišlja i o novom zapošljavanju stručnog kadra u vrtiću.

Načelniku je od strane vijećnika Zimića postavljeno pitanje vezano uz Izgradnju logističko-distributivnog centra tvrtke Lidl. Kako je izvijestio Načelnik, Lidl bi već idućeg tjedna trebao započeti prvu fazu radova što uključuje iskop zemlje, temeljenje i slično, a koja bi trebala trajati godinu dana.

Članica Općinskog vijeća Nataša Nižetić-Šiletić tijekom aktualnog sata dala je prijedlog da se razmisli o sufinanciranju udžbenika i za učenike srednje škole, odnosno izdvojene lokacije Srednje škole Ivan Švear u Križu u cilju smanjenja pada broja učenika u tzv. Gimnaziju u Križu. Općinski načelnik podržao je tu ideju te istaknuo da će se o istoj svakako raspravljati kod planiranja Proračuna za iduću godinu.

Vijećnika Mišu Kuclja zanimalo je što je s izgradnjom kanalizacije u Matkovićevoj ulici, Ulici Kriške Republike i Prigorskoj ulici u Križu. Općinski je načelnik detaljno objasnio cijelu problematiku kao i to da je odvodnja u nadležnosti Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije. Također je naglasio da je odvodnja u Matkovićevoj ulici projekat vrijedan 1,6 milijuna kuna, a isti je prijavljen za sufinanciranje od strane Hrvatskih voda.  

U nastavku sjednice Općinsko je vijeće jednoglasno donijelo Odluku o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna. Za predsjednika je imenovan Željko Zimić, a za članove Matea Vorel i Mišo Kucelj.

Jednoglasno je donesena i Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun u kojeg je za predsjednicu imenovana Vlasta Crnković, a za članove Blaž Prcela i Sandrino Rac.

S 8 glasova za 4 protiv i jednim suzdržanim glasom doneseno je Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križ. U spomenuto upravno vijeće imenovani su Željko Beker, Mateja Jareš i Tomislav Punčec.

S 9 glasova za 3 protiv i jednim suzdržanim imenovano je i Povjerenstvo za dodjelu stipendija koje nastavlja raditi u starom sastavu pa je tako i nadalje predsjednica Povjerenstva Tina Matanić, a članice Andrea Martić, Mateja Jareš, Petra Mošnička i Zdravka Grdenić.

Vijeće je također imenovalo i nove članove povjerenstava vezano uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. U Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ s 8 glasova za i 5 protiv imenovan je Miroslav Pranjić za predsjednika te Željko Zimić, Iskra Gudan Podvorec, Ivica Puriš i Andreja Martić za članove. U Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ s 8 glasova za 4 protiv i jednim suzdržanim glasom imenovani su Miroslav Pranjić za predsjednika te Željko Zimić, Iskra Gudan Podvorec, Ivica Puriš i Andreja Martić za članove.  U Povjerenstvo za uvođenje u posjed  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ s 8 glasova za i 5 protiv imenovani su Andreja Martić za predsjednicu te Iskra Gudan Podvorec i Ivica Puriš za članove povjerenstva.

Članovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili Odluku o izmjeni Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Križ koji je usklađen sukladno izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

S obzirom da Dječji vrtić Križ s novom pedagoškom godinom počinje raditi na novoj adresi, Ulica Josipa Čopora 15, odnosno mijenja mu se adresa sjedišta, bilo je nužno da Općinsko vijeće ispred osnivača Dječjeg vrtića donese Odluku o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Križ. Ujedno je donesena i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Križ u kojem je također izmijenjeno sjedište vrtića.

U nastavku sjednice Općinski je načelnik izvijestio pod točkom vezano uz Odluku o sufinanciranju izgradnje obiteljske kuće u Glini. Nakon izvještavanja vijećnik Sandrino Rac zatražio je stanku kako bi se po svim narednim točkama vezanim uz izdvajanja iz Proračuna Općine Križ sastao Odbor za financije i proračun te dao mišljenje. Nakon stanke i pozitivnog mišljenja Odbora za financije i proračun, Općinsko vijeće Općine Križ jednoglasno je donijelo odluku vezanu uz sufinanciranje izgradnje obiteljske kuće u Glini, za šesteročlanu obitelj Mije Bendre iz Gline, čija je obiteljska kuća uništena u potresu u prosincu 2020. godine. Za sufinanciranje izgradnje predmetne obiteljske kuće u Glini odobrava se izdvajanje iz Proračuna Općine Križ sredstava u iznosu 170.731,25 kn, što predstavlja iznos s kojim će svaka od četiri jedinice lokalne samouprave sudjelovati u izgradnji, dok će ostatak iznosa od 120.000,00 kn sufinancirati Župa Uzvišenja Svetog Križa, Križ. Podsjetimo da u  sufinanciranju sudjeluju četiri jedinice lokalne samouprave i to Općina Gundinci, Općina Babina Greda, Općina Stari Mikanovci i Općina Križ te Župa Uzvišenja Svetog Križa, Križ.

U nastavku sjednice, nakon pozitivnog mišljenja Odbora za financije i proračun, s 9 glasova za i 4 suzdržana glasa donesena je Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ na godinu dana u visini od 2,5 milijuna kuna, a što će se najvećim dijelom utrošiti za završetak projekta izgradnje dječjeg vrtića te ostale planirane projekte koji slijede tijekom jeseni.

Jednoglasno je donesena Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2021. godinu.

Uz pozitivno mišljene odbora za financije i proračun s 8 glasova za i 5 suzdržana glasa, donesen je Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za potrebne dodatne radove za dovršetak izgradnje dječjeg vrtića u iznosu od 1.678.741,64 kn.  

Također s 8 za i 5 suzdržana glasa donesen je Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za radove uređenja ceste Gornji Prnjarovec u iznosu od 621.900,00 kn.

Razmatran je i prijedlog te je jednoglasno donesen Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za opskrbu električnom energijom u iznosu od 177.751,20 kn.

Skip to content