OBAVIJEST Ravnatelja Osnovne škole Milke Trnine Križ

Poštovani roditelji, draga djeco,
U ponedjeljak 25. svibnja počinje nastava za učenike od 1. – 4. razreda.
Uputa HZZJZ, citiram : „Organizacija rada s djecom. Boravak u vrtićima i školama preporučljivo je organizirati na sljedeći način: uključivanje približno između 15 i 20 djece po odgojno-obrazovnoj skupini (što ne znači da je 20 djece maksimalan broj po skupini).“
U školu u Križ dolaze i učenici PŠ Novoselec. Prijevoz organiziran školskim autobusom. Djeca čekaju kod škole u Novoselcu i na autobusnoj stanici u centru Novoselca.
Roditelji mogu dijete uključiti u nastavu i naknadno.
Roditelji mogu dovesti dijete u školu, ali ne smiju ulaziti u školsku zgradu.
U ponedjeljak neće biti prehrane u školskoj kuhinji ni produženog boravka. To ćemo organizirati od utorka kada ćemo imati točan podatak o broju učenika koji će se vratiti u školu.
Prijevoz će biti organiziran po redovnom rasporedu vožnje (nastava traje maksimalno 5 nastavnih sati).
Nastava u ponedjeljak se održava po redovnom rasporedu, a učiteljice će za sljedeće dane dati upute učenicima.

Ravnatelj Osnovne škole Milke Trnine Križ:
Zlatko Hasan, prof.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2020. godinu.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19),  članaka 52. i 94. Statuta Općine Križ (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 3/18, 18/19 i 2/20) i članka 17. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2020. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 40/19), po prethodno pribavljenom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/19-01/112, URBROJ: 525-08/0245-20-2 od 8. siječnja 2020. godine), Općinski načelnik Općine Križ raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2020. godinu.

Detaljnije informacije o potporama u poljoprivredi kao i obrasci zahtjeva dostupni su u prilogu.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA SUKLADNO PROGRAMU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2020.GODINU

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI ZA 2020.GODINU OPĆINA KRIŽ

OBRAZAC IZVJEŠTAJA O UTROŠENIM SREDSTVIMA-ZAHTJEV ZA ISPLATU

OBRAZAC ZAHTJEVA DIO I.

OBRAZAC ZAHTJEVA DIO II

Javni poziv je otvoren do 30. rujna 2020. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ, tel. 01/2831-510; 01/2831-517