JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive

Općina Križ poziva udruge čiji su programi usmjereni na rad iz područja zdravstva,  socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2019. godini da prijave svoje programe/projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2019. godini je 40.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 10.000,00  kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 28.02.2019. godine. Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

JAVNI NATJEČAJ 2019. – (soc.zdr.prev.) – 28.01.2019.

Upute za prijavitelje – JAVNI NATJEČAJ (soc.zdr.prev.) – 2019.

Obrasci:

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 2019. – (soc.zdr.prev.)

Obrazac proračuna za prijavu – (soc.zdr.prev.) – 2019.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 2018.

Obrazac za ocjenu kvalitete Javni natječaj 2019. – (soc.zdr.prev.)

 

 

Prvi dan programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine u Križu

Općina Križ ove je godine odlučila financirati, odnosno pokrenuti novi projekt za dobrobit učenika, a riječ je o financiranju programa produženog boravka. Naime Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić na inicijativu roditelja, a u suradnji s Osnovnom školom Milke Trnine, dogovorio je pokretanje programa produženog boravka koji je nakon svih provedenih postupaka i zapošljavanja učiteljice razradne nastave, započeo danas 28. siječnja 2019. godine.

Općinski načelnik Marko Magdić i ravnatelj škole Zlatko Hasan, prije početka programa produženog boravka, sa zainteresiranim roditeljima održali su sastanak na kojem je učiteljica Valentina Čuljak objasnila kako će izgledati jedan dan produženog boravka djece, koji će nakon redovne nastave, trajati od 13 do 17 sati. U tom periodu djeca će učiti, pisati zadaću, igrati se, družiti i imati ukupno tri obroka tijekom cijelog dana provedenog u školi. Jedini trošak roditelja u cijeni produženog boravka biti će podmirenje troška prehrane i to 15 kuna dnevno za sva tri obroka tijekom dana, dok će ostale troškove, odnosno plaću učitelja financirati Općina Križ.

Za sada je ugovore o produženom boravku potpisalo osam roditelja, a očekuje se da će u narednom periodu biti još zainteresiranih. Spomenimo da se osnovno i srednje obrazovanje u 2019. godini iz Proračuna Općine Križ planira financirati sa 730.000,00 kuna.